Onsdag 25 juli 2018

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoEldningsförbud

Länsstyrelsen har beslutat att det råder grill- och eldningsförbud i Skåne. Det enda undantaget är på egen tomt med grill som står på ben, men givetvis med iakttagande av största försiktighet och med trädgårdsslangen i beredskap.

Skyltar om eldningsförbudet är uppsatt vid bland annat Margreteberg och grillplatsen i Trollskogen.

Närboende har observerat att ”fricampare”, som slår upp sina tält i Trollskogen, inte alltid respekterar eldningsförbudet. Alla som har vägarna förbi uppmanas att hålla ögonen öppna, informera vederbörande och vid behov som sista åtgärd ringa 112

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida >>


Örestrand

Byaföreningens ordförande Calle Hellberg hälsade ett åttiotal Strandbadenbor och ett tiotal politiker välkomna till årets sommarträff.

Sommarträff: Partierna om Strandbaden

Årets sommarträff onsdagen den 11 juli lockade ett 80-tal personer. Temat för året var ”Partierna om Strandbaden”. Det är ju val i början av september. De partier som idag finns representerat i kommunfullmäktige fick vardera 10 minuter för att berätta om hur man ser på det som händer och som man vill ska hända i Strandbaden samt sådant som man uppfattar som viktigt för de boende i Strandbaden.

Turordningen för de medverkande hade lottats enligt följande: Centerpartiet – Ulf Molin, Nya Moderaterna – Peter Schölander, Sverigedemokraterna – Kjell Dahlin, Miljöpartiet – Johan Ingvarson, Socialdemokraterna – Lennart Nilsson, Kristdemokraterna – Fredrik Johannesson och Liberalerna – Ros-Mari Paulsson. Några av partierna hade ytterligare representanter beredda att medverka vid frågor. Vänsterpartiets Emma Wennerholm hade inte möjlighet att komma pga sjukdom.

Sommarträffen avslutades med en lättare buffé. Där fanns det tillfälle att prata med politikerna. Här blev det många frågor och bra samtal om Strandbaden.

Alla var överens om att situationen på nuvarande väg 111 genom Strandbaden är ohållbar. Underhåll och trafiksäkerhet måste förbättras. Ett stort problem är att det är Trafikverket som ansvarar för denna väg. Det är uppenbart mycket svårt att påverka Trafikverket och deras prioriteringar.

Flera betonade också att cykelvägarna inom Strandbaden – Nyhamnsläge måste bli bättre och mer trafiksäkra. Någon var inne på att det nu är läge att få klart en cykelväg från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge utan att passera väg 111.

Alla var överens om att det behövs en ny väg 111 öster om Strandbaden. Här fanns olika uppfattningar om dels hur frågan ska hanteras, dels hur sträckningen ska ske.

 

Några talade för en ny väg öster om Strandbaden med anslutning till nuvarande väg norrut i höjd med Stora Skärsvägen. Andra talade om vikten av att den nya vägen leds öster om såväl Strandbaden som Nyhamnsläge.

Det blev mycket tydligt att det inte blir någon gigantisk tomatodling öster om Dannevangsområdet. Det kanske blir en större tomatodling eller liknande, men den kommer i så fall inte att placeras öster om Dannevangsområdet eller i närheten av annat bostadsområde.

Flera pratade om framtiden för Margreteberg och Örestrand. Båda anses viktiga för upplevelse- och besöksnäringen. En del betonade vikten av att alla ska få möjlighet att ge synpunkter på såväl hamnområdet som dessa anläggningars utformning.

En del andra frågor togs också upp. Vissa handlade om förhållanden i Strandbaden, medan andra handlade om ekonomi och kommunen i stort.

Vi som var på plats fick idéer inför valet i början av september! Kommunpolitikerna är i hög grad samstämmiga i många lokala frågor, men betonar och prioriterar på lite olika sätt.

Ett viktigt mål för byaföreningen med årets sommarträff var att politikerna skulle bli väl insatta i Strandbaden-frågorna. Det borde de vara nu.

Ulf Molin (C), Peter Schölander (M), Kjell Dahlin (SD), Johan Ingvarson (MP), Lennart Nilsson (S), Fredrik Johannesson (KD) och Ros-Mari Paulsson (L) förklarade vad de vill göra för Strandbaden.
Efter politikernas framträdande bjöd Strandbadens Byaförening på buffé från Hotell Strandbaden.

Glasmästar'n i Höganäs

Byaföreningens ordförande Calle Hellberg presenterade Ragnar Falck, som utsetts till hedersmedlem i Strandbadens Byaförening.

Ny hedersmedlem utsedd

Ragnar Falck blev vid sommarträffen 11 juli utsedd till hedersmedlem i Strandbadens Byaförening. Ragnar har under lång tid på ett fantastiskt sätt arbetat med Strand-Bulletinen, hemsidan, mm, mm och fortsätter att göra detta.

Styrelsen kan genom enhälligt beslut utse hedersmedlem för lång och trogen tjänst inom föreningen eller för extraordinära insatser i och för Strandbaden. Ragnar Falck uppfyller dessa kriterier med råge och styrelsen för Strandbadens Byaförening beslöt därför 29 maj att utse Ragnar till hedersmedlem.

Tidigare hedersmedlemmar är Leif Bogren och Janet Scheffler.Gropen vid Margreteberg

I Strand-Bulletinen har vi tidigare skrivit om busshållplatsen Höganäs – Margreteberg norrgående, dvs på vägens östra sida. Den är i bedrövligt skick. Det är inte rimligt att man ska behöva gå av och på i en vattensamling eller en grop. Busshållplatsen bör omgående rustas upp till en anständig nivå.

Strandbadens Byaförening har skrivit till Trafikverket, som ansvarar för detta. Det svar Trafikverket lämnat är att man skickat synpunkten vidare till Skånetrafiken med hänvisning till ”om det finns en bättre lämpad placering.”

Vid sommarträffen fick byaföreningen möjlighet att berätta om gropen. Dagen efter kom mail från kommunalråd Ulf Molin (C).
– Busshållplats Margreteberg åtgärdas omgående.

Tack!


Löhr Montage AB

Misstänkt droghandel i Trollskogen

Boende längs cykelvägen vid Trollskogen har gjort iakttagelser om trolig narkotikaförsäljning i området.

Bilar hemmahörande i bland annat Höganäs, Jonstorp, Nyhamnsläge, Viken och Lerberget har observerats och aktuella registreringsnummer har vidarebefordrats till polisen. Även Securitas har fått information om iakttagelserna.

 


IBC Elinstallation

Film på Hotell Strandbaden

Hotell Strandbaden satsar på filmkvällar varje fredag i juli och augusti. En klassisk film visas kl 18 i restaurangen. Samtidigt visas en barnfilm i Skogsrummet.

Hotellet har AW från kl 17 och erbjuder något gott att dricka eller en bit mat från bistron.

Program:
27 juli: Mamma Mia
3 augusti: Top Gun
10 augusti: En Officer och en Gentleman

Till Hotell Strandbaden >>Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.