Egen sida på IEC:s webb | Dags för årets Stora Data-höjdpunkt | Digibrunch om IEC-projektet - lyckad satsning för nyttig samverkan forskning-näringsliv |  Kompetenta praktikanter söker företag

Visas inte meddelandet korrekt? Se det i webbläsaren

Kompetenta studenter söker praktik. Läs mer nedan.

VISSTE DU att som medlem i IEC har du eget utrymme på IEC-webben att visa upp er på? Vår kommunikatör Petter berättar om det nedan.

I detta nummer berättar vi också om 

  • Årets Big Data-konferens 1/12
  • Digibrunch hos Videum Science Park 12/12 på temat nyttig samverkan forskning-näringsliv. Goda exempel utlovas!
  • Kompetenta studenter på IT-utbildningar i Växjö som söker företag för sin praktik. 

Allt gott,

Lars Hornborg, projektledare, IEC 2020


Egen sida på IEC:s webb?

Som medlem i IEC:s medlemsförening har du bl a tillgång till eget utrymme på vår webb:

Egen sida på IEC:s webb? Jo, det är en av medlemstjänsterna, och nu finns sidorna på plats med en föreslagen presentation av ditt företag. LÄS MER


Dags för årets Stora Data-höjdpunkt!

Den 1 december är det dags för årets Big Data-konferens. Det blir Linnéuniversitetets tredje i ordningen. Värd för konferensen blir Linnéuniversitetets center för Data Intensive Sciences and Applications – DISA. LÄS MER


Digibrunch - IEC-projektet: en lyckad satsning för nyttig samverkan mellan forskning och näringsliv

IEC:s projektledare Lars Hornborg inleder med att lyfta fram resultaten av projektet som avslutas i samband med årsskiftet. Därefter får du ta del av ett antal intressanta och spännande utvecklingsprojekt och vad det faktiskt resulterat i. LÄS MER

IEC-projektet startades redan 2011 med universitetet som projektägare och ytterligare finansiering från EU, regionerna Kalmar och Kronoberg samt Kalmar och Växjö kommun. Vid årsskiftet avslutas projektet och föreningen driver klustret vidare.


Kompetenta praktikanter söker företag

Lexicon och Växjö yrkeshögskola efterlyser praktikplatser till sina toppelever och lovar riktigt bra och kompetenta individer. LÄS MER

Fredrik Odin på Lexicon är en av de utbildare som behöver praktikplatser till sina studenter.


Fler hos er som ska ha dessa utskick?


facebooktwitterlinkedin

IEC arbetar för att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.
Läs mer på 
iec2020.se.  

Med stöd från:

Om du inte önskar ytterligare information i närtid kan du klicka här

För att avsluta ALLA framtida inbjudningar, nyhetsbrev och övrig information från IEC,
skicka ett mejl med rubriken "Avsluta"