Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 2 februari 2018

Nordisk polio och postpoliokonferens i Köpenhamn den 7 september 2018

Nu är datum bestämt för den nordiska polio och postpoliokonferensen 2018. Den kommer att hållas fredagen den 7 september på Idraettens Hus i Brøndby, strax utanför Köpenhamn. Konferensen kommer att pågå mellan klockan 10.00 – 16.30 och är uppdelad i fyra block:

  • Polio/postpolio
  • Smärta och trötthet
  • Livsstil
  • Ny forskning

Konferensavgiften är 300 kronor per medlem. Resa och eventuell övernattning får man bekosta själv. I deltagaravgiften ingår lunch och kaffe den 7 september.

Mer information om konferensen kommer inom kort, men skicka gärna en intresseanmälan till Agneta Lundin: agneta.lundin@rtp.se redan nu. Vi skickar sedan ut anmälningsblankett samt information om hotell med mera.

Dagen innan konferensen, torsdagen den 6 september erbjuds alla konferensdeltagare att få en rundvisning av Specialhospitalet for Polio- og Ulykkespatienter i Rødovre. En gemensam middag till självkostnadspris kommer även att anordnas på kvällen den 6 september. Ett utmärkt tillfälle för de som vill att umgås och knyta nya kontakter.

Konferensen arrangeras av Personskadeförbundet RTP och Polioföreningen i Danmark.

____________________________________________________

Valberedningen håller dörren öppen för fler nomineringar

Kongress 2018 närmar sig med stormsteg och valberedningen träffas nu regelbundet för att ta fram sitt förslag till ny förbundsstyrelse. Den ordinarie nomineringsperioden gick ut den 5 februari och vid valberedningens möte en dryg vecka senare kunde vi konstatera att vi har ett bra utgångsläge inför vårens fortsatta arbete.

Vi ser dock gärna fler nomineringar från såväl distrikt som lokalföreningar och engagerade medlemmar och håller därför ”dörren öppen” ytterligare en tid. Det är utan tvekan en utmaning för oss att inom en grupp på ”bara” sju förbundsstyrelseledamöter nå representativitet för alla Personskadeförbundet RTPs medlemmar vad det gäller skadegrupper respektive kvinnor och män från olika delar av landet. Efter genomgång av de inkomna nomineringarna kan vi konstatera att vi gärna ser fler förslag, gärna fler män och personer med egen erfarenhet av polio samt ryggmärgsskada.

Tveka alltså inte med att fortsätta lämna förslag på kompetenta medlemmar som ni tror kan bidra till den framtida utvecklingen av Personskadeförbundet RTP! Det enklaste sättet är att skicka förslaget direkt till valberedningens e-post:  valberedningen@rtp.se.

Du hittar nomineringsblanketter på RTPs hemsida eller ange de uppgifter som nomineringen behöver innehålla direkt i epostmeddelandet, dvs:
  • Namn på den du vill nominera och vilken roll nomineringen gäller (ordförande, ledamot eller ersättare)
  • En kort motivering varför du tycker den nominerade är en lämplig person.
  • Adress/Kontaktuppgifter till den du nominerar
  • En uppgift om den nominerade har tillfrågats och gett sitt samtycke till nomineringen eller inte
  • Vem som nominerar, dvs ditt namn eller lokalförening/distrikt

Nomineringar som inkommer till valberedningen@rtp.se kommer vi kvittera med ett ”tack för din nominering till Personskadeförbundet RTP” inom 48 timmar. 

Personskadeförbundet RTPs valberedning

____________________________________________________

Boka in Hjultorget den 23-24 maj

Nu är det knappt tre månader kvar tills hjälpmedelsmässan Hjultorget 2018 intar Kistamässan. Då får besökarna tillfälle att prova, känna och klämma på det som hjälpmedelsmarknaden erbjuder. Detta tack vare Hjultorgets cirka 90 utställare som visar upp det senaste innovationerna inom hjälpmedel!

Stiftelsen Spinalis och Rehab Station Stockholm arrangerar sina Inspirationsdagar i samarbete med Hjultorget. Programmet innehåller högintressanta föreläsningar med kunniga och inspirerande föreläsare. Alla föreläsningar är kostnadsfria! Här hittar du ett axplock av programmet: broschyr_HT_2018_

Komplett program samt tider för föreläsningarna kommer att finnas på: www.hjultorget.nu

I nästa vecka kommer vi att skicka ut ett antal broschyrer om Hjultorget samt affischer till alla lokalföreningar som vi gärna vill att ni sprider vidare. Inträdet är fritt men registrera att du kommer på: www.hjultorget.nu

 


Kateterfakta.nu ger information om kateterbehandling

Sajten kateterfakta.nu samlar information kring de olika typer av kateterbehandling som finns att tillgå, och svarar på vanliga frågor. Den är framtagen av en expertgrupp med representanter från vården, produktspecialister och patienter med egen erfarenhet av behandling med urinkateter.

Syftet är att ge ökad kunskap till personer som använder kateter och deras anhöriga, men även till vårdpersonal som arbetar med kateterbehandling.

Arbetet har letts av nätverket Nikola inom ramen för regeringssatsningen ”Bättre vård vid kroniska sjukdomar” i samarbete med Svensk Sjuksköterskeförening, Föreningen Sinoba, Personskadeförbundet RTP och branschorganisationen Swedish Medtech.

Läs mer på kateterfakta.nu

______________________________________________________

Inbjudan till Rikskonvent om LSS 

Välkommen att delta på Funka för Livets Rikskonvent om LSS! Rikskonventet sker i Växjö den 11 april, och vänder sig till alla som arbetar med frågor inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Konferensen kommer att belysa LSS ur ett antal vinklar och syftar till att ge information, inspiration och kunskap för att ge människor med funktionsnedsättning bättre förutsättningar i sin tillvaro. 

I samband med rikskonventet anordnar Funka för Livet en mötesplats/mässa om funktionsnedsättning för fjärde gången i Växjö. Deltagare på rikskonventet kommer att ha möjlighet att besöka mässan.

Mer information hittar du här:

_____________________________________________________________

Ökat tryck på kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning

Kommunernas insatser för personer med funktionsnedsättning ökar. Samtidigt får den enskilde vänta allt längre på beslut och kostnaderna för insatserna har stigit markant de senaste åren, visar en rapport från Socialstyrelsen. Mellan 2015 och 2016 ökade kostnaden för kommunalt beslutad personlig assistans med 11 procent, cirka 1 miljard kronor.

Sedan 2007 har kommunernas insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, ökat med 9 procent. Samtidigt har insatserna enligt socialtjänstlagen, SoL, ökat med 35 procent.

– Att allt fler får insatser kan till viss del förklaras av att befolkningen ökar. En annan delförklaring är att vissa diagnoser ökar i befolkningen. Exempelvis har antalet autismdiagnoser mer än fördubblats sedan 2007. Vi kan inte heller utesluta att kommunerna får ta ett allt större ansvar för stödet till personer med funktionsnedsättning, säger Karin Flyckt, sakkunnig på Socialstyrelsen och ansvarig för lägesrapporten.

 Läs pressmeddelande från Socialstyrelsen här:

_________________________________________________________

Utvidgat skydd mot diskriminering gäller från
den 1 maj

Riksdagen har beslutat att förbudet mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning även ska gälla för företag med färre än tio anställda. De nya reglerna träder i kraft 1 maj 2018.

Många av de företag som tillhandahåller varor och tjänster till allmänheten är företag som omfattas av undantaget för små företag. Detta är företag som många människor möter i sin vardag till exempel för att handla, besöka frisören eller gå på restaurang, vilket innebär att personer med funktionsnedsättning ofta riskerar att utestängas från att kunna ta del av dessa varor och tjänster.

Läs artikel från Modern Ekonomis Nyhetsbrev:

 _________________________________________________________

Samlad kunskap för personer med ryggmärgsskada

Hur förebygger jag trycksår och hur påverkas min sexualitet? Frågorna för den som har en ryggmärgsskada kan vara många – och nu finns en webbplats som ger många av svaren.

För den som lever med en ryggmärgsskada, och för den som är anhörig, finns sedan ett halvår tillbaka hemsidan ryggmärgsskada.se. Det är webbplats som drivs som ett projekt av Stiftelsen Spinals, med pengar ifrån Arvsfonden. Här samlas medicinsk och praktisk information om ryggmärgsskador. Målet är att höja kunskapsnivån hos personer med ryggmärgsskada, anhöriga och allmänheten om vad en ryggmärgsskada innebär och hur man minskar riskerna för sekundära komplikationer.

Gå in på: www.ryggmärgsskada.se

Läs artikel från MedTeachMagazine här:

 __________________________________________________________

Fler danska patienter ska få medicinsk cannabis

I Danmark har politikerna i Folketinget bestämt att läkare ska få skriva ut medicinsk cannabis inte bara till patienter med MS, som i Sverige, utan också till cancerpatienter, ryggmärgsskadade och personer som lider av kronisk smärta.

Sammanlagt kan det handla om fem tusen patienter. Men läkarföreningen protesterar och menar att politikerna inte har något vetenskapligt stöd för sitt beslut.

Lyssna på inslag och läs artikel på SVT Nyheter här:

______________________________________________________________

Ansök om bidrag från Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR)

Från SVCR kan personer som har ett omfattande funktionshinder söka bidrag till hjälpmedel, fritid, studier och utbildning. Sista ansökningsdag är den 1 mars.

Läs mer på: http://www.lul.se/sv/Kampanjwebbar/Infoteket/Sammhallsguide/Fonder/Stiftelsen-svenska-kommitten-for-rehabilitering-SVCR/

____________________________________________________

Trafikskadenämnden lanserar ny hemsida - www.trafikskadenamnden.se

Här finns bland annat information vad som gäller för dig som råkat ut för en trafikolycka. Denna information finns under fliken Vid skada. Tanken med den nya hemsidan är att den ska vara enkel att hitta på och lätt att förstå. Den är responsiv och fungerar bra i både mobil, platta och desktop.

Om trafikskadenämnden
Trafikskadenämnden prövar rätten till ersättning och ersättningens storlek för den som har skadats i trafiken eller en anhörig till den som skadats. De bedömer även frågor som samband, preskription och omprövning eller om en skada kan anses ha inträffat i följd av trafik. Syftet med verksamheten är att den som skadats ska få en rättvis och skälig ersättning utifrån gällande lagstiftning och praxis. Detta oavsett vilket försäkringsbolag som hanterar eller betalar för skadan.

Mer information hittar du på www.trafikskadenamnden.se

_________________________________________________________________

Regeringen är ansvarig för Försäkringskassans osunda kultur

I början av februari kunde vi i Dagens ETC läsa flera vittnesmål från medarbetare på Försäkringskassan. Här beskrivs en myndighet vars viktigaste drivkraft är att göra så många avslag som möjligt med målet att nå ett sjukpenningtal på max 9,0. Vi på Funktionsrätt Sverige och Huvudvärksförbundet menar att det är regeringens signalpolitik som ligger bakom den rådande kulturen på Försäkringskassan och vi kräver att regeringen agerar.

Läs pressmeddelande från Funktionsrätt Sverige här:

________________________________________________________________

Bara 60 nya bilstöd senaste året - mot normalt 1800

Branschen riskerar att slås ut - och privatekonomin att krascha. Personskadeförbundet RTP, DRH, och parasportare är några av alla de som har slagit larm om att det nya bilstödet inte fungerar. Under 2017 beviljades endast 60 ansökningar om bilstöd, mot tidigare cirka 1800 per år. Inte nog med detta – de nya reglerna riskerar att krascha privatekonomin.

I början av februari togs frågan upp i riksdagen och Åsa Regnér utlovade att den nya lagen skulle följas upp.

Läs artikel från Heja Olika här

__________________________________________________________________

Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter

När vården sviker är du maktlös. Sverige är ett av få länder i Europa som saknar en patienträttighetslag. Svensk sjukvård är överlag mycket bra. Men det finns områden där vi år efter år ligger i botten i den europeiska rankingen. Köer och väntetider är ett sådant område. Enligt vårdgarantin ska du som patient få träffa läkare inom 7 dagar, specialist inom 90 och påbörjad behandling inom 90 dagar. I dag får endast 75 procent behandling inom 90 dagar. Även patienter med allvarliga cancersjukdomar drabbas. Ibland med fatala konsekvenser.

Läs debattartikel i Dagens Medicin:

Se kampanjfilm från Funktionsrätt Sverige nedan:

https://twitter.com/funkratt_se/status/960449947765301248

https://www.facebook.com/funkratt.se/videos/10154877676706157/

__________________________________________________________________

UNIK Försäkring för medlemmar

Personskadeförbundet RTP har avtal med UNIK Försäkring. Det innebär att du som medlem kan teckna förmånliga försäkringar för bland annat ditt hem, din bil och för olycksfall för dig och dina familjemedlemmar. Unik Försäkring har anpassat försäkringarna efter de behov som medlemmarna i Personskadeförbundet RTP kan ha. Till exempel ingår hjälpmedel, som permobil och rullstol, i hemförsäkringen.I Bilförsäkringen finns det ett skydd för dig, dina medpassagerare och din bil. Har du en anpassad bil kan du försäkra den hos oss utan att det kostar något extra.

UNIK Försäkring kommer gärna till er förening och berättar mer om försäkringarna. Kanske i samband med någon annan föreningsaktivitet. Vill du diskutera ett besök eller veta mer är du välkommen att kontakta Per Liljeroos, UNIK Försäkring på telefon 08-517 296 12, e-post: per.liljeroos@unikforsakring.se

På deras hemsida kan du också läsa mer: www.unikforsakring.se.

__________________________________________________________________

Sammanträdesplan för förbundsstyrelsen 2018

Personskadeförbundet RTPs förbundsstyrelse sammanträder följande datum:

FS 3, den 17 april, klockan 9-16
FS 4, den 22 maj, klockan 9-16
FS 5, den 19 september, klockan 9-16
FS 6, den 9 november, klockan13-16

Ärenden/skrivelser som ska behandlas på förbundsstyrelsens sammanträde ska var inkomna till förbundskansliet eller förbundsordförande senast 3 veckor före sammanträdet.

Dessa skickas till:
Personskadeförbundet RTP

Förbundsstyrelsen
Box 1386
172 27 Sundbyberg
Eller till e-post: marina.carlssson@rtp.se

____________________________________________________

Nya telefontider på förbundskansliet

Från och med måndagen den 5 mars har Personskadeförbundet RTPs förbundskansli nya telefontider. Dessa är:

Mån-tors kl 9-15

Fredag kl 9-12

 

I det här numret.

Nordisk polio och postpoliokonferens i Köpenhamn den 7 september 2018

Valberedningen håller dörren öppen för fler nomineringar

Boka in Hjultorget den 23-24 maj

Kateterfakta.nu ger information om kateterbehandling

Inbjudan till Rikskonvent
om LSS 

Ökat tryck på kommunernas insatser till personer med funktionsnedsättning

Utvidgat skydd mot diskriminering gäller från den 1 maj

Samlad kunskap för personer med ryggmärgsskada

Fler danska patienter ska få medicinsk cannabis

Ansök om bidrag från Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR)

Trafikskadenämnden lanserar ny hemsida:www.trafikskadenamnden.se

Regeringen är ansvarig för Försäkringskassans osunda kultur

Bara 60 nya bilstöd senaste året - mot normalt 1800

Patienter i Sverige behöver starkare rättigheter

UNIK Försäkring för medlemmar

Sammanträdesplan för förbundsstyrelsen 2018

Nya telefontider på förbundskansliet

 


 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...