Fredag 6 juli 2018

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoSommarträff: Partierna om Strandbaden

Vi som bor i Strandbaden tycker mycket om vår by. Men det finns en del som kan bli bättre. Nu är vi intresserade av att få reda på hur politikerna ser på Strandbaden och vad de vill göra för de boende. Det är val i början av september!

Varje parti som idag finns representerat i kommunfullmäktige i Höganäs kommun disponerar vardera 10 minuter för att berätta om hur man ser på det som händer och som man vill ska hända i Strandbaden samt sådant som man uppfattar som viktigt för de boende i Strandbaden. De 10 minuter som partiet disponerar över är inklusive eventuella frågor.

Strandbadens Sommarträff är ett årligt arrangemang som genomförs av Strandbadens Byaförening.

Turordningen för medverkande partier har lottats. Agenda:
kl 17.00 Välkommen
kl 17.10 Centerpartiet
kl 17.20 Nya Moderaterna
kl 17.30 Vänsterpartiet
kl 17.40 Sverigedemokraterna
kl 17.50 Miljöpartiet
kl 18.00 Socialdemokraterna
kl 18.10 Kristdemokraterna
kl 18.20 Liberalerna
kl 18.30 Mingel med lite gott att äta och dricka. 

 

Förra årets mycket uppskattade buffé från Hotell Strandbaden.

Välkommen att mingla
med politikerna


Efter att våra politiker talat om vad de har för planer för Strandbaden, bjuder Strandbadens Byaförening på en lättare buffé med något att dricka. Passa på att få en pratstund med politikerna och mingla en stund med andra strandbadenbor.

Buffén dukas fram ca 18.30.

Välkomna till kyrkan på Hotell Strandbaden onsdag 11 juli kl 17.


Örestrand
Glasmästar'n i Höganäs

Kuststräckan från Örestrand (1), Margreteberg (2) till Höganäs hamn (3). Bild från Google Maps.

Byaföreningen ställer krav

I Strand-Bulletinen den 20 juni 2018  framför Strandbadens Byaförening synpunkter på framtiden för Margreteberg och Hotell Strandbaden/Örestrand. Sammanfattningsvis begär byaföreningen följande:

På kort sikt (de närmaste 2-3 åren):
Dels att boendet för de nyanlända begränsas till annexet, dels att Höganäs kommun hittar former så att verksamheten med hotell, konferens, restaurang och camping kan bedrivas vidare utan uppehåll.

På lång sikt (efter de närmaste 2-3 åren):
Dels att Margreteberg och Örestrand inte får göras till en ”restpost” där utvecklingen blir helt beroende av utvecklingen i Höganäs hamn, dels att de boende i Strandbaden får komma till tals (”medborgardialog”) om utvecklingen av Margreteberg och Örestrand.

Denna skrivelse har nu i sin helhet tillställts kommunstyrelsen.


Strand-Bulletinen kommer att bevaka utvecklingen av Margreteberg och Örestrand.
I e-postversionen av Strand-Bulletinen finns alltid de senaste nyheterna.


IBC Elinstallation

Cykelväg till Nyhamn

Inför träffen med politikerna den 11 juli vill Strandbadens Byaförening påminna om det nu mångåriga kravet på en cykelväg mellan Dannevangsområdet och Nyhamnsläge.

I dagsläget måste skolbarnen passera väg 111 minst fyra gånger per dag för att ta sig till skola och fritidsaktiviteter i Nyhamnsläge. Övergångsstället vid Dannevangsvägen (bilden) saknar dessutom refug och sikten är tidvis mycket dålig på grund av växtlighet.

Byaföreningen kräver att Höganäs kommun och Trafikverket snarast anlägger en gång- och cykelväg på östra sidan av väg 111.

En tillfällig lösning tills dess är att uppgradera gångpassagen vid Tallbacksvägen till ett övergångsställe med bred refug (plats för cykel) och hastighetsbegränsning till 30 km/tim (jämför Nyhamnsläge).

Strandbadens Byaförening har i en skrivelse till Trafikverket i augusti 2017 krävt ett antal konkreta förbättringar av nuvarande väg 111.

Läs skrivelsen här >>


Löhr Montage AB

Stina Blad (till vänster) har hållt i midsommarfirandet i 32 år. De senaste åren har Eva Almér (i röd klänning) stått för musikunderhållningen.

Sol, sång, lekar och picknick

Årets Midsommar på Lärkängen blev precis så lyckad som ett midsommarfirande kan bli. Sång och dans runt midsommar-stången med Strandbadens egen sångfågel Eva Almér och sedan lekar under ledning av allas vår Stina Blad.

Lekledare i 32 år

Stina har hållt i midsommar-firandet i 32 år, från början tillsammans med Bisse Björk. De båda tog över efter Artur och Alma Persson (som hade Kaffestugan i Tallbacken) och deras dotter Anita. På den tiden såldes både kaffe, hembakade bullar och glass. Anita fortsatte själv och därefter blev det dags för Stina och Bisse att driva arrangemanget. Efterhand avvecklades en del av aktiviteterna, då det blev svårt att engagera medhjälpare.

Blomstervagn i år igen

Ett tag såg det ut som om blomstervagnen skulle utebli vid årets midsommarfirande men Jerry Melliander och Svenn Floer såg på nytt till att barnen kom iväg kl 9 på midsommaraftons förmiddag för att plocka blommor och grönt till midsommarstången.

Blomstervagnen är en fin tradition som en gång startades av glasmästare Göran Magnusson.

Årets blomstervagn på väg tillbaka med blommor och grönt till midsommarstången.

Ett stort tack

Strandbadens Byaförening riktar ett stort tack till alla frivilliga krafter som i år – och alla tidigare år – hjälpt till att göra Midsommar på Lärkängen till en riktigt fin familjefest.

Stina, Jerry och Svenn vädjar dock om hjälp till kommande år så att vi kan fortsätta fira en trevlig midsommar.

Har du idéer eller vill hjälpa till att arrangera nästa midsommar är du välkommen att höra av dig till:

Elisabeth Rosenqvist
073-908 41 08, 
nowtc@outlook.com

 

PS. Har du berättelser och bilder från midsommarfirandet i Strandbaden ”förr i tiden” får du gärna skicka in dina minnen till ragnar.falck@falcks.eu


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.