Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     NYHETSBREV nr 11 december 2019

Kören där ingen är högre än den andra

Som person med en funktionsvariation är det lätt att känna sig som en udda fågel om man vill sjunga i en kör. I Personskadeförbundet RTPs kör ”Vasse Go Å Sitt” i Göteborg har man därför tänkt tvärtom och skapat en kör där man utgår från att sittande är en normalitet. Oberoende om man är gående eller sittande så är man välkommen. Men som sagt var "Vassego Å Sitt".

Läs artikel samt se film om kören på Expressen:

__________________________________________________________

”Regeringen bör tillsätta en kommission
för hjälpmedel”

Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning, skriver Personskadeförbundet RTP tillsammans med 19 patientorganisationer i en debattartikel som idag publicerades på Dagens Medicin.

I maj 2017 överlämnade hjälpmedelsutredningen sina förslag för en mer jämlik och effektiv hjälpmedelsförsörjning. Väldigt lite har hänt sedan dess. Ojämlikheten gällande sortiment, riktlinjer och avgifter fortsätter att öka. Det är hög tid att regeringen tar ansvar för en nationell reglering av svensk hjälpmedelsförsörjning.

Läs debattartikeln i Dagens Medicin:

 


Remissvar om bilstödet

Personskadeförbundet RTP lämnade den 13 december ett remissvar på Promemorian Bilstöd – Ökande möjligheter till anpassning. Till stora delar är förbundet positiva till promemorians förslag till förändringar av bilstödet.

Vi har dock ett antal påpekanden som vi framför i remissvaret. Läs våra påpekanden här:

____________________________________________________

Stort mörkertal inom bostadstillägg

Riksrevisionen skriver i en ny rapport att många berättigade inte söker bostadstillägg. Det försämrar den ekonomiska situationen för redan utsatta personer som exempelvis lever med sjukersättning eller har en låg pension. Riksrevisionen rekommenderar regeringen att utreda om handläggningen av bostadstillägget kan automatiseras. Ett annat förslag i rapporten går ut på att Försäkringskassan får i uppdrag att regelbundet bedöma mörkertalet och redovisa vad som gjorts för att förbättra situationen.

Personskadeförbundet RTP vill att regeringen skyndsamt reagerar på att det finns ett stort mörkertal när det handlar om personer som har rätt till bostadstillägg.

_____________________________________________________

Marina Carlsson utsedd som ersättare i
Nämnden mot diskriminering

Personskadeförbundet RTP är stolta att meddela att vår ordförande Marina Carlsson av regeringen har blivit utsedd som ersättare i Nämnden mot diskriminering. Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2020 till och med den 31 december 2021. Grattis Marina!

_____________________________________________________

Regeringen backar om assistansförslag

Regeringen backar från en skrivning i förslaget som ska reda ut rätten till personlig assistans för hjälp med andning och sondmatning. Kritikerna hävdar att formuleringen kan gå ut över andra funktionshindrade med stora assistansbehov.

Läs artikel från Aftonbladet:

_____________________________________________________

Myndigheter får regeringsuppdrag att underlätta
för läkare i arbetet med läkarintyg

Regeringen vill underlätta för läkare i deras arbete med sjukskrivningar. Försäkringskassan och Socialstyrelsen får därför i uppdrag att genomföra ett antal utvecklingsåtgärder kopplat till läkarintyg.

– Våra sjukförsäkringssystem ska ha människan i centrum. Nu ger regeringen i uppdrag till myndigheterna att förbättra sjukskrivningsprocessen och arbetet med läkarintygen, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Läs pressmeddelande från Socialdepartementet:

_____________________________________________________

Nu kan du söka forskningsmedel för 2020-2022

Personskadeförbundet RTP öppnar nu ansökningsperioden för nästa års tilldelning av forskningsmedel. Varje år delar vi ut totalt cirka en miljon kronor till forskning och utveckling som ligger i linje med förbundets arbete och engagemang inom följande områden: Nackskada, ryggmärgsskada, hjärnskada, polioskada, amputation eller andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.

Vi välkomnar ansökningar från forskare inom medicin, teknik, samhällsvetenskap, vårdvetenskap, omvårdnad och paramedicinska discipliner. Sista dag för att söka våra forskningsmedel är den 31 januari 2020.

För att söka forskningsmedel hos oss vill vi att du använder vårt ansökningsformulär. Läs mer om vår aktuella utlysning och hur du söker medel hos oss.

___________________________________________________

Hur lever Sverige upp till funktionsrättskonventionen?

Den 3 december, var det internationella funktionshindersdagen. I samband med det lanserade Funktionsrätt Sverige rapporten ”Respekt för rättigheter?”. Rapporten är civilsamhällets granskning av hur Sverige lever upp till funktionsrättskonventionen. 83 organisationer, inklusive Personskadeförbundet RTP, står bakom rapporten. Rapporten består av 120 sidor omfattande kritik av funktionsrättspolitiken i Sverige, men också av 134 konstruktiva förslag till förbättringar.

Läs rapporten här:

I samband med detta skriver även Funktionsrätt Sverige artikeln "Sverige - från föredöme till riktigt dåligt exempel" i Expressen:

_____________________________________________________

Brist på bra studier av rehabilitering
efter hjärnskada

SBU har i sin senaste rapport utvärderat vård och rehabilitering för vuxna med traumatisk hjärnskada. Utvärderingen visar att det överlag saknas välgjorda studier för hur en god och effektiv rehabilitering efter traumatisk hjärnskada ska se ut. Specialiserad interdisciplinär hjärnskadeinriktad rehabilitering kan enligt SBU möjligen minska kvarstående symtom efter hjärnskakning, jämfört med vanlig vård. Men dessa resultat bedöms inte vara tillförlitliga och fler studier behövs för att bekräfta slutsatserna.

Läs mer:

_________________________________________

Över 40 förebildscoacher redo att träffa dig

Nu har Personskadeförbundet RTPs projekt, Coachprojektet gått i mål med att utbilda 43 coachande förebilder som är utspridda över hela landet. Vi är glada att så många vill vara en del i vårt nätverk och för det stora engagemang alla visar. Personer som står inför en amputation eller blivit amputerad kan ta kontakt med oss för att träffa en av dessa förebildscoacher. Denna resurs kommer att fungera som en naturlig brygga mellan vårdtid och en fungerade vardag.

Våra förebildscoacher arbetar på ideell basis och det är kostnadsfritt att träffas. Det kan vara fysiska möten, distansmöten eller telefonsamtal. Har ni några frågor så tveka inte att ta kontakt med oss. Läs mer här.

Vi utvecklar en distansutbildning: Snart är det möjligt att utbilda sig till förebildscoach på distans. Coachprojektet arbetar just nu med att skapa ramar och koncept för hur en framtida distansutbildning kan se ut. Att utbilda på distans ger oss möjlighet att ta emot fler intresserade, oavsett var man bor i landet. Mer information kommer under våren.

__________________________________________________________

SBU vill ha mer forskning med patient och behandlare i fokus

En stor del av anslagen för klinisk forskning leder inte till resultat som är praktiskt användbara för behandlande personal eller patienter. Det beror bland annat på kommersiella och akademiska intressen som ofta styr prioriteringar inom forskningen. Idag finns det många gånger ett glapp mellan det som är viktigt för patienter, närstående och behandlare å ena sida och aktörer inom forskningen å andra sidan. Det skriver SBU i senaste numret av tidskriften Vetenskap & Praxis.

Målet är att forskningsresultat i större utsträckning harmonierar med de frågor som patienter, närstående och behandlande personal anser som mest brännande. Läs hela artikeln i Vetenskap & Praxis, nr 3-4/2019, och snart även på SBU:s webbplats.

____________________________________________________

Beställ kulspetspennor och reflexvästar

Förbundskansliet har nu fyllt på sitt lager av kulspetspennor med vår logotype på. Pris 7 kr/st inklusive porto. Vi har även köpt in gula reflexvästar, också de med vår logotype på. Pris 49 kr/st, inklusive porto.

Du kan beställa dem genom att skicka ett mail till: info@rtp.se eller beställa per telefon 08-629 27 80.

_____________________________________________________

Öppettider på förbundskansliet under
jul- och nyårshelgen

Växeln på Personskadeförbundet RTPs förbundskansli kommer att vara stängd från och med måndagen den 23 december till och med måndagen den 6 januari 2020. Växeln öppnar igen tisdagen den 7 december.

Vi önskar alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år 2020!

 

 

I det här numret.

Kören där ingen är högre än den andra

”Regeringen bör tillsätta en kommission för hjälpmedel”

Remissvar om bilstödet

Stort mörkertal inom bostadstillägg

Marina Carlsson utsedd som ersättare i Nämnden mot diskriminering

Regeringen backar om assistansförslag

Myndigheter får regeringsuppdrag att underlätta för läkare i arbetet med läkarintyg

Nu kan du söka forskningsmedel för 2020-2022

Hur lever Sverige upp till funktionsrättskonventionen?

Brist på bra studier av rehabilitering
efter hjärnskada

Över 40 förebildscoacher redo att träffa dig

SBU vill ha mer forskning med patient och behandlare i fokus

Beställ kulspetspennor och reflexvästar

Öppettider på förbundskansliet under jul- och nyårshelgen

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...