Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev November

Nyhetsbrev April 2021

Jag tycker om den pulserande storstadsmiljön. Det stora utbudet av affärer och varor; att titta på ståtliga byggnader och känna historiens och kulturens vingslag och inte minst att äta gott på restauranger eller sitta på utekaféerna och titta på folkmyllret.

Jag hörde en gång synpunkten från en som bor i staden att landsbygden måste få finnas för var skulle man annars åka på semester och jag tänkte att så lika vi är vi landsortsbor och stadsbor. Vi ser på varandras miljöer som en upplevelse och avbrott från vardagen. Men vi vill inte bo där. Så vi lever i symbios med varandra. Städerna behöver landsbygden och landsbygden behöver städerna. Inte för att vara varandras semestermiljö men för att mångfald och ytterligheter skapar den stimulans, kreativa spänning och drivkraft som ett samhälle och ett land behöver för att utvecklas. 

Men förutsättningarna i en landsbygdskommun eller en stad är väldigt olika. Jag är helt övertygad om att om alla delar av vårt avlånga land ska kunna växa och utvecklas måste staten förstå och erkänna dessa olikheter och stötta, underlätta och reglera så att alla kommuner får möjlighet att göra sitt bästa. Ibland behövs olika behandling för att nå samma resultat. Det vet sjukvården och det borde även den politiska världen kunna förstå. 

Diskussionerna och träffarna i SmåKom är oerhört värdefulla. Jag möter människor av alla politiska färger som jobbar och värnar om sina kommuner och ibland måste vi tillsammans ta fighten med våra egna på den nationella nivån för att vi ska få de förutsättningar vi behöver, så att Sverige kan bli ett mångfacetterat kommunland som kan erbjuda boende, arbete och rekreation i alla miljöer, både i staden och på landet. För symbios innebär inte att den ena är mer värdefull än den andra utan att man behöver varandra. 

Yoomi Renström, Ovanåker styrelseledamot i SmåKom

Årsstämma och webbinarier

Onsdagen den 21 april kl. 15.00 håller SmåKom digital Årsstämma för sina medlemmar. Har du glömt att anmäla dig? Vi tar fortfarande emot anmälningar om du vill delta. Anmäl dig via e-post till charlotta@smakom.se.

Dagen efter årsstämman, torsdagen den 22 april, erbjuder SmåKom sina medlemskommuner två kostnadsfria webbinarium.

Kl. 09.00-10.15
föreläser SKR´s chefsekonom 
Annika Wallenskog
om de ekonomiska utmaningar som kommunerna kommer möta de närmsta åren.

Kl. 11.00-11.45
föreläser riksdagens talman 
Andreas Norlén
om demokratins betydelse för svensk politik, igår, idag och i framtiden.

Följ länken för att anmäla dig till webbinarierna,
du kan välja att delta på båda eller bara ett av dem.

Anmäl dig här! (
OBS! Endast för SmåKoms medlemmar)


Remissvar på aktuella utredningar

SmåKom lämnar remissvar på många utredningar som berör organisationens prioriterade frågor och därmed medlemmarnas verksamhet. Våra medlemmar har fri tillgång till dessa yttranden, de kan användas i sin helhet eller valda delar kan plockas ut och infogas i kommunens egna remissvar. 

Vi har nu skickat ut remissvar på följande utredningar till er medlemskommuner.
Har du inte fått tillgång till det så skicka ett mail till charlotta@smakom.se så skickar hon ut det till dig:

  • Tillfälligt statsbidrag till vissa kommuner och regioner för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans (PM Dnr: Fi2021/00551) Svarsdatum 14 maj 2021.
  • Bygg och bo till lägre kostnad (SOU 2020:75) Svarsdatum 23 april 2021.
  • Tillgängliga stränder (SOU 2020:78) Svarsdatum 3 maj 2021.

Dialog med riksdagsrepresentanter

Nu är vi igång med vårens dialogmöten med våra riksdagskontakter. Hittills har vi träffat Centern (se bild), Socialdemokraterna och Miljöpartiet, under kommande veckor väntar möten med resterande partier. Alla möten sker digitalt, inte alls lika inspirerande som att ses "på riktigt", men det fungerar mycket bra och man märker att alla är vana vid den här mötesformen efter ett år i pandemins bakvatten.

De frågor som främst diskuterats är Strandskydds- och  Vindkraftsutredningen, behov av en översyn av utjämningssystemet, regelkrångel i samband med ansökan och utbetalning av statliga bidrag samt hur partierna anser att vi kan värna välfärden framöver.

Det är seriösa, intressanta och värdefulla diskussioner, och vi känner att vi får gehör för de åsikter vi för fram. Vi försöker återberätta och förklara hur verkligheten ser ut i den lilla kommunen utifrån de frågeställningar vi väljer att tala om. Partierna får självklart också möljighet att ventliera sina tankar och funderingar med oss.


Hållbar kommun, konferens 11 maj

Vi har i tidigare nyhetsbrev nämnt att vi varit i kontakt med Aktuell Hållbarhet angående deras enkätundersökning som ligger till grund för att utse Sveriges miljöbästa kommun. Vår uppfattning är att enkäten ofta blir obesvarad eller bara delvis besvarad av de mindre kommunerna vilket gör att undersökningen inte ger en rättvisande bild av vilket hållbarhetsarbete som egentligen bedrivs i landets kommuner.  

Det blev en konstruktiv dialog som resulterat i att två av våra medlemskommuner, Rättvik och Torsås, kommer medverka på den digitala konferensen Hållbar Kommun 2021 som arrangeras den 11 maj. Rättvik och Torsås arbetar båda aktivt med hållbarhet men hamnar på plats 285 respektive 119 (lägst och högst bland SmåKom´s kommuner) i rankningen. På konferensen får de möjlighet att berätta om hur man praktiskt kan jobba med hållbarhet i små kommuner

Anmäl dig till konferensen om du vill få inspiration och höra hur man kan bedriva hållbarhetsarbete i en liten kommun. SmåKom´s ordförande kommer också vara med som samtalsledare på ett av konferensens seminarier.


Vindkraftsutredningen

Just nu pågår utredningen "En ökad förutsägbarhet vid miljöprövning av vindkraft", särskild utredare är Lise Nordin. SmåKom blev tidigt kontaktade av utredningen och har genomfört ett par möten med dem. Det vi lyft fram och som vi önskar att utredningen tar hänsyn till är förstås att kommunerna måste få behålla sin möjlighet att till- eller avstyrka vindkraftsutbyggnad i den egna kommunen.  

Vidare har vi påtalat möjligheten att använda kommunens översiktsplan för att peka ut områden som kan vara lämpliga för vindkraftsutbyggnad. Om detta ska bli verklighet behövs en väl tilltagen övergångsperiod och eventuellt någon form av ekonomiskt stöd för att alla kommuner ska ha en chans att uppdaterad sina översiktsplaner.

Vi har också påpekat att någon form av ekonomisk ersättning till kommuner som tillåter bygganation av vindkraft förmodligen skulle öka chanserna att nå målet "Ett fossilfritt Sverige 2040".

SmåKom är fullt medvetna om att åsikterna om vindkraft spretar åt olika håll i våra medlemskommuner, men vi tror oss veta att alla vill bidra till ett fossilfritt samhälle framöver och att vindkraft är en av vägarna för att nå målet.

Vi kommer förmodligen ha någon mer avstämning med utredningen innan de lämnar sitt förslag den 30 juni i år, har du några synpunkter som du vill framföra om utredningen kan du maila dem till charlotta@smakom.se.


Statens styrning fortsätter att öka ...

Statskontoret publicerade förra veckan sin rapport "Utvecklingen av den statliga styrningen av kommuner och regioner 2020". Uppdraget kommer från regeringen och syftar till att redovisa och analysera utvecklingen av statens styrning av kommuner och regioner och deras verksamhet.

"Precis som tidigare år har staten använt sig av samtliga styrmedel som ingår i vår kartläggning. Bland annat har totalt 42 nya eller ändrade lagar och förordningar börjat att gälla under 2020 som på ett väsentligt sätt påverkar kommunerna eller regionerna. I likhet med tidigare år handlar flera av regleringarna om ökade krav eller skyldigheter för kommunsektorn." (Utdrag ur rapporten)

Det är beklagligt att läsa att det under 2020 infördes 26 nya riktade statsbidrag. Häften av dem var i och för sig tidbegränsade bidrag som införts med anledning av pandemin, men med tanke på att alla partier och beslutsfattare som vi talar med förespråkar fler generella statsbidrag och en minskning av de riktade statsbidragen, blir vi fundersamma över var missförståndet uppstår ...

Läs hela rapporten här!


Kontakt

Charlotta Haskovec, verksamhetsledare
E-post; charlotta@smakom.se
Telefon; 0706 725 649

www.smakom.se

facebookhomepageinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.