Problem med att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren

NYHETER


Ny lagstiftning krävs för att rädda liv

Vi kräver en ny lagstiftning där personer med schizofreni och liknande psykoser garanteras ett värdigt liv, skriver Per G Torell, Schizofreniförbundet. Människor med psykossjukdomar hamnar på gatan eller på härbärgen med tillfälliga sovplatser. Regering, landsting och kommuner har svarat med mer byråkrati som inte löser några problem. Läs hela artikeln på Svenska Dagbladets hemsida.

 

Rekorddeltagande för Svenska Psykiatrikongressen 2015

Kongressen gick av stapeln i Göteborg den 11-13 mars och slog rekord med 650 deltagare. Det var många spännande föreläsningar. För att nämna några få; David Nutt pratade om schizofreniforskning, Urban Ösby belyste översjuklighet och överdödlighet vid schizofreni, nyttig information gavs om Psykiatrikompassen och även om SKLs nätverk för ledning och styrning. Dokumentation från föreläsningarna i den mån man får tillstånd hittar ni på Svensk Psykiatrikongress hemsida här.

I samband med kongressen valdes Hans-Peter Mofors från Affektiva mottagningen, Psykiatri Nordväst Sollentuna sjukhus, Stockholm till ny ordförande för Svenska psykiatriföreningen.

 

Är ACT ett användbart sätt att arbeta för personal i slutenvård?

Ett nytt forskningsprojekt med syftet är att ta reda på om Acceptance & Commitment Therapy (ACT) är ett användbart sätt att arbeta för slutenvårdspersonal startade i början av året.

Mårten Tyrberg, leg. psykolog och leg. psykoterapeut från Psykosmottagning Öster Vuxenpsykiatrin Västmanland och Tobias Lundgren vid Stockholms universitet kommer att prova metoden Acceptance & Commitment Therapy (ACT*) under våren. Läs mer.

* uttalas som ordet "agera" på engelska, eller som början av det svenska ordet AKTiv t.ex.

Foto Per Hagström

NECT - en metod för att handskas med självstigma

NECT-utbildning riktar sig till personer med allvarlig psykisk sjukdom. Utbidningen syftar till att lära sig att lägga märke till och handskas med självstigma. Utbildningen är ett samarbete mellan (H)järnkoll, CEPI (Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser) och Psykiatri Psykos i Göteborg. Läs mer.

 

Hjärnans dag 2015  - en lyckad dag!

Över 900 personer var på plats på Oscarsteatern i centrala Stockholm för att lyssna på Sveriges främsta elit inom hjärnforskning på Hjärnans dag 2015. UR filmade dagen och den kommer att sändas på Kunskapskanalen senare i år, så håll utkik! Läs mer om dagen.

 

Gör ni något som kan vara intressant för era kollegor i landet? Maila oss!

Korta nyheter


PsykosR workshop om läkemedel

PsykosR anordnar en workshop med fokus på läkemedels-genomgång den 5 maj i Stockholm. Det finns eventuellt någon plats kvar, kontakta Per Hagström vid intresse.

Metis nya hemsida

Metis, som erbjuder kurser för psykiatriska specialiteter har ny hemsida.

Visa vägar - NSPH konferens 28 maj

Huvudtemat för konferensen är hur engagemang och egen erfarenhet av psykisk ohälsa och funktions-nedsättning kan bli utgångspunkt för utveckling av individer och organisationer. Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, anordnar konferensen som kommer att hållas i Stockholm. Läs mer.

Att få en SIP

Med hjälp av brukarenkäten som finns på webbsidan SIPkollen.se kan barns och ungas upplevelse av kvalitén på samordningsmöten samlas in. Se gärna  introduktionsfilmen om hur SIP-kollen är utformad.

Hjärnans nätverk annorlunda vid svår schizofreni

Hjärnans struktur skiljer sig åt mellan olika svårighetgrader av  schizofreni, det visar en en studie gjord av Centre for Addiction and Mental Health. Läs mer på engelska.Foto Per Hagström


"Varje individ är den viktigaste.”

Lorey Jangchup Gyaltsen


 

Kontakt
Vill ni komma i kontakt med oss i projektet kan ni skicka ett mail till
info@battrepsykosvard.se Vi tar tacksamt emot tips!

 

 

Vill du avsluta prenumerationen, klicka här