Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 

 

  

VÅR WEBSHOP VÄXER 

Sommartider! 

ESD-introduktion på webben!

Tvättbara tofflor i ESD - till besökare och sommarpersonal!

***

EXEMPEL PÅ BRA ESD-SKYDD!

Dessa företag har långsiktigt valt att utveckla sitt ESD-skydd med hjälp av Armeka. Vi fyller på med fler goda exempel allt eftersom. Ska ni vara med?

Olsbergs Electronics

Saab Dynamics

Arrow Nordic Components 

Flir Systems

***

 

   

Hej alla ESD-intresserade!

Detta nyhetsbrev har två huvudteman. Arbetet i branschorganisationen Svensk Elektronik (SE) samt ESD inom vården. I anslutning till detta utskick sänder vi separat ut vårt ¨Erbjudanden från Armeka¨ som en del av er får. Tanken med detta är att de av er som eventuellt inte vill ha något av utskicken – eller kanske inte får ¨Erbjudanden från Armeka¨ men önskar det - skall kunna klargöra hur man vill ha sin prenumeration.


1/ Gå med i SE – en branschorganisation med drag!

Det kan ju tyckas märkligt att vi från Armeka är så angelägna att göra rekryteringsinsatser. Men det finns två riktigt goda skäl tycker vi. SE har dokumenterat god påverkan mot beslutsfattare. Det pågår även ett seriöst Q-arbete. I det senare har Armeka i någon mån bidragit med initiativet inom SE. Titta gärna på SE´s hemsida under rubriken ¨Vi kraftsamlar – Nationell agenda för elektronikindustrin.¨ I detta arbete har redan mycket goda (och nya) kunskaper kommit fram om dagsläget i svensk elektronikindustri som kommer påverka segmentet positivt. Innan årsskiftet kommer vi veta mer detaljerat vad arbetet resulterat i.

SE har valt ut några konkreta områden för förbättringar med syftet att få fram en checklista. Själva valde vi (naturligtvis) att lyfta fram ESD-skydd och den checklistan blev först ut. Flera är på gång (EMC, tillverkningsunderlag för optimal producerbarhet, guidelines för inköpare etc). Checklistorna kommer att finnas på SE hemsida. En mer utvecklad och utförlig version av checklistorna är enbart tillgänglig för medlemmarna.


2/ Finns det ESD-problematik inom vården?

Det gör det naturligtvis. Dels sådant som har med komfort att göra och kan kännas nog så obehagligt. Men även mer allvarliga incidenter och haverier förekommer. För att reducera komfortbekymmer kan en så enkel åtgärd som att byta till mer ledande skor ge god effekt. Som en sjukhusingenjör uttrycker det när han får frågor om saken: ¨Om du får en stöt av hissen - byt då till bättre skor.¨ Ett fullgott ESD-skydd kräver naturligtvis golv och skor i system. Men bara genom att byta till vettiga skor reduceras problemen även om golven inte är avledande. Vi skrev om det i vårt förra nyhetsbrev men det kan förtjänas att nämnas igen.

I detta brev nämnde vi även att: "Tidigare i år drabbades en respirator av förlust av funktionen och i samband med detta drabbades personalen som använde utrustningen av en lättare skada på fingrar¨. Nu har ytterligare incidenter inträffat där ESD varit orsaken. En övervakningsutrustning havererade. I Reidar-rapporten skriver man:¨Medicintekniker kontrollerade monitor och konstaterade att utrustningen inte gick att starta. Enligt utredningen från Leverantören orsakades felet av statisk urladdning (ESD) vilket medförde att utrustningen gick sönder¨.

Handsprit som fattar eld känner vi till sedan tidigare. En händelse av liknande art inträffade häromveckan i Halland då ett barn fick brännskador. Det var i samband att plåster skulle avlägsnas. Man använde plåsterborttagningsmedel vilket antändes av statisk elektricitet. Vad skall vi mer göra framåt för att reducera problemen? Ni inom vården eller ansvariga för den, hör gärna av er. Mer kan göras!


3/ Efter semestern är det dags för nya utbildningar. I Borås har vi en extrainsatt koordinatorkurs. Den genomförs 28.e augusti och det finns några platser kvar så passa på att boka in dig själv eller någon medarbetare.

Höstens kurstillfällen hittar du i vår webshop.


4/ Semestervikarier? Nu finns en bra möjlighet att redan från första arbetsdagen introducera ny personal i ESD-skydd. Gå bara till vår hemsida och fyll i uppgiferna och logga in för en snabb grundläggande information. Priset är facila 550:- / person. Det var allt för den här gången - tack för att du läser vårt nyhetsbrev!

Patrik Woss, försäljningschef Armeka, patrik@armeka.se
                      

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.