Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

     EXTRA NYHETSBREV nr 8 oktober 2019

Äntligen kan fler med ryggmärgsskada
få den bästa vården

- Det är mycket glädjande att Socialstyrelsen idag fattat beslut om en centralisering av den högspecialiserade ryggmärgsskadevården i Sverige. Personskadeförbundet RTP har enträget arbetat för detta sedan 1980-talet. Vi vet att en centralisering kommer att innebära en kvalitetsmässig bättre och mer jämlik vård för alla med ryggmärgsskador, säger Marina Carlsson, förbundsordförande Personskadeförbundet RTP.

Dagens beslut innebär att ryggmärgsskadevård nu definieras som högspecialiserad vård och koncentreras till fyra Universitetssjukhus i landet. Endast dessa fyra enheter får bedriva akut, subakut och primärrehabilitering tills personen i fråga är klar att skrivas ut till sin hembostad. Det blir med andra ord olagligt för alla andra sjukhus att bedriva den här vården under den första vård- och rehabiliteringsperioden i anslutning till ryggmärgsskadan. För barn och ungdomar upp till 18 år samt personer med höga skador med behov av assisterad ventilation koncentreras vården till en eller högst två enheter i landet.

Personskadeförbundet RTP har suttit med i den sakkunniggrupp som arbetat fram det förslag som Socialstyrelsen nästan i sin helhet nu har tagit.

Läs pressmeddelandet från Personskadeförbundet RTP

Socialstyrelsens beslutat att viss vård vid ryggmärgsskador blir nationell högspecialiserad vård


Debatt: Personer med polio och postpolio bör behandlas inom den specialiserade sjukvården

       

Marina Carlsson,                                  Kristian Borg
förbundsordförande                             professor/överläkare
Personskadeförbundet RTP                Danderyds sjukhus             

Idag den 24 oktober är det Internationella poliodagen. Personskadeförbundet RTP har tagit tillfället i akt att i en debattartikel som publiceras idag i Dagens Medicin belysa vikten av att kunskapen om polio och postpolio upprätthålls inom vården.

Det är över 60 år sedan den senaste polioepidemin härjade i Sverige, men många personer lever fortfarande med svåra komplikationer efter polio som i vissa fall kan vara livshotande. Denna grupp måste få regelbundna hälsokontroller och behandlas inom den specialiserade sjukvården. Samtidigt hotas nu flera av Sveriges kvarvarande poliomottagningar av nedläggning och kunskapen om polio urholkas allt mer.

Läs artikel i Dagens Medicin här:

 

 

I det här numret.

Äntligen kan fler med ryggmärgsskada få den bästa vården

Debatt: Personer med polio och postpolio bör behandlas inom den specialiserade sjukvården

 

 

Vill du avsluta prenumerationen? Klicka här...