Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Att Leva med dyslexi – ett inifrånperspektiv

En kostnadsfri digtal föreläsning


Kl. 18.00-20.00 den
18 februari

Länk till anmälan

Jag har inte läs- och skrivsvårigheter – det kallas dyslexi!

Daniel berättar om sin väg för att förstå sin egen dyslexi och delar med sig av sina erfarenheter från grundskola till högskola och från livet utanför skolvärlden. Han berättar om sina egna och sina anhörigas upplevelser av utmaningar i samhället och om olika sätt att hantera dessa.


Fler digitala och kostnadsfria föreläsningar under våren

Kommunalt anhörigstöd – vad är det?

4 mars 18.00-20.00
Länk till anmälan

Situationen vid sjukdom eller funktionsnedsättning kan påverka livet för så många fler än den som är direkt drabbad. Allt för då känner till kommunernas anhörigstöd och det rika utbud av stödinsatser som erbjuds inom Stockholmsregionen.

Fyra anhörigkonsulenter ger dig en beskrivning av vad du kan förvänta dig av kommunernas stöd till anhöriga.

Föreläsare:
Mikael Nylander, Danderyds kommmun
Anna Jepsen, Stockholms stad
Julia Svahn, Sunbyberg
Johan Nicander, Botkyrka

Genom kroppen till livet

18 mars 18.00-20.00
Länk till anmälan

En interaktiv föreläsning med verktyg för ett nervsystem i balans.

Louise är utbildad socialantropolog, hälsopedagog och yogaterapeut och har i 10 års tid utbildat vuxna och unga vuxna att möta sig själva och andra på djupet. Hon arbetar med en rik arsenal av metoder, tekniker och erfarenheter. Hennes egen berättelse och diagnos har gett henne ett inifrån perspektiv på vad det innebär att leva med polariteter. Du får möjlighet att prova olika övningar och verktyg för att hantera rädsla och ångest både hos den med bipolär diagnos och den som står bredvid.

Vägen mot suicid - Ett anhörigperspektiv

1 april 18.00-20.00
Länk till anmälan

 2012 förlorade Leif Svanlund sin dotter Cecilia och det blev början till ett arbete kring att sammanställa forskningsinformation kring depression och självmord. Leif berättar hur vår hjärna påverkas av en depression  samt de tecken som vi anhöriga ska vara observanta på och som kan förutspå ett självmord. 

 


SAMTALSGRUPP ANHÖRIG – PSYKISK OHÄLSA

En samtalsgrupp för dig över 18 år, som lever nära någon med psykisk ohälsa av något slag. Vi kommer att utgå från teman som rädsla, oro och skam, men även prata kring glädje och vad som kan stärka dig i ditt liv.

Det här är en cirkel där du får dela dina tankar och erfarenheter utan prestation och även ta del av andras. Tanken är att stärkas genom att dela med sig i ett tryggt sammanhang.

Startdatum 8 mars kl.14.00 – 16.00
Länk till anmälan


FAMILJEINTERVENTION ENLIGT BEARDSLEE

Samtalsmetod som genomförs i familjer där en förälder har psykisk ohälsa, missbruk eller en somatisk sjukdom.

Metoden syftar till att främja barnens utveckling och stödjer föräldrarna i förmågan att stärka skyddande faktorer för sina barn.

Kontakt:
Mikael Nylander
08 568 919 26
mikael.nylander@danderyd.se


DIGITALA SAMTALSGRUPPER VID DEMENS/KOGNITIV SJUKDOM OCH STROKE

Vi arrangerar ett utbud av grupper och för dig som har en
närstående med en demenssjukdom eller som har drabbats av en stroke. 

Kontakt:
Catherine Berglund, Demenssamordnare

08-56891119
catherine.berglund@danderyd.se


NÄR JAG INTE LÄNGRE ÄR MED

Studiecirkeln är en förberedelse inför framtiden och det egna åldrandet för dig som har vuxna barn med funktionsnedsättning.

Plats: Digitalt

Datum: Startar 9 mars

Kontakt:
Mikael Nylander
08-568 919 26
mikael.nylander@danderyd.se


LUGN I STORMEN

En kurs i sex delar under våren där du får hjälp att träna ett antal inre strategier så som visualiseringteknik, emotions och associationsöningar, avslappning och minneslekar.

Kursen är speciellt anpassad för dig som lever under stress p.g.a. en anhörigsituation. Reflektioner kring din anhörigsituation är dock inte fokus under just denna kurs. 

Plats: Digitalt

Datum: 10 mars

Kontakt:
Mikael Nylander
08-568 919 26
mikael.nylander@danderyd.se


SE BARNET!

Temadag för arbetsplatser som möter personer med psykisk ohälsa. T.ex. skola/förskola, socialtjänst, psykiatri, vårdcentraler. 

Dagen innehåller filmvisning, föredrag och gruppdiskussioner.

Boka ett seminarium på din arbetsplats!

Kontakt:
Mikael Nylander
mikael.nylander@danderyd.se


ANHÖRIGPROGRAM

För dig som är anhörig till en person med alkohol-, tablett- eller narkotikaproblem.

Kontakt:
Katarina Ogenstad
08 - 568 911 68
Katarina.Ogenstad@danderyd.se


Nu finns Anhörigstöd i Danderyd även på Instagram. 

Följ vårat konto på anhorigstoddanderyd


Här är vi på Anhörigstöd i Danderyd

Cahterine Berglund är kommunens demenssamordnare. Hon har arbetat med anhörigstöd i Danderyd i många år och är den person som har byggt upp verksamheten från grunden.

Tel: 08-568 911 19

catherine.berglund@danderyd.se

Mikael Nylander arbetar som anhörigkonsulent i Danderyds kommun och ansvarar för frågor som rör alla andra diagnoser än demens.

Tel: 08-568 919 26

mikael.nylander@danderyd.se

För frågor och anmälan till cirklar och föreläsningar.

Se kontaktuppgifter till Anhörigstödet längst ned.
148 personer följer oss. Du då? ;)


Digitala hjälpen

Behöver du hjälp med digitala tjänster? Kommunen har nu startat en service som sker per telefon. Läs om det här.


Danderyds Anhörigförening

Gå med i din lokala Anhörigförening. 

Läs mer...


Navigeringskurs om demens för anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) kommer i samband med den ationella anhörigdagen den 6 oktober publicera en digital navigeringskurs om demens och kognitiva sjukdomar.

Navigeringskursen kommer att innehålla föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. 

Information kommer att publiceras på https://www.anhoriga.se/.


facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.