Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

VD har ordet

Att leva och verka i en pandemi är en helt ny situation för de allra flesta av oss. Förutsättningar skiftar hela tiden och många saker som vi normalt tar för givet präglas av behovet av att minska smittspridningen av Covid-19. Ju mer vi hjälps åt desto bättre kommer det att gå.

En viktig del av Krinovas arbete handlar om att skapa nya möten och bygga en stark community (eller gemensamhetsgrupp som en del säger) för erfarenhetsutbyte och samverkan inom vårt profilområde Mat.

Vi genomförde två intressanta aktiviteter under oktober. I den större träffen på Krinova fick ansvariga i de bolag vi arbetar med träffa Axfood för och diskutera hållbar mat och de mindre entreprenörernas möjligheter att komma in på de stora kedjorna. Axfood var närvarande bl a med hållbarhetschefen Åsa Domeij och affärsområdeschefen Johan Neuman. Det blev en mycket lyckad halvdag med spännande genomgångar och diskussioner på Covid-trygga avstånd. Mer om träffen längre ner i nyhetsbrevet.

För ett par veckor sedan hade vi också en mycket lyckad träff på Fasangården, som en del i projektet ”Framtidens hållbara livsmedel i samverkan”, där deltagarna fick se sina egna och andras råvaror ur ett kockperspektiv.

Tänk också på att en kris som en pandemi är disruptiv och oförutsägbar: Som människa längtar många efter vaccin och en ordnad tillvaro. Som innovatör söker man nya vägar i detta kaos som kommer att prägla samverkan, samarbeten och mänskliga möte på så många sätt i årtionden. Det kommer inte att bli ”som förr” i alla fall.

Ta vara på varandra i mörka november och håll säkra avstånd.


Senaste nytt från Innovationsarenan


Insekter tillåts som livsmedel

Efter en ny tolkning av EU-lagstiftningen blir det nu fritt fram att sälja vissa insekter som livsmedel i Sverige. Det här öppnar upp för nya spännande produkter baserade på insekter.

Tebrito, ett av företagen på Krinovas Innovationsarena, har under flera år utvecklat livsmedelsråvaror baserade på insekter, framförallt mjölmask.

– Den här nya tolkningen betyder oerhört mycket för Tebrito. Nu har vi äntligen möjlighet att inleda produktutveckling och samarbeten med intresserade livsmedelsföretag och lansera våra produkter på marknaden säger Nils Österstrom, vd för Tebrito.

Läs mer

Meet up: Samverkan för hållbar mat

Ett 40-tal personer fanns på plats när Krinova bjöd in till årets andra ”Meet up”, denna gång i samarbete med Axfood och på temat Hållbar mat. Med avstamp i de globala målen definierade av FN i Agenda 2030 har Axfood arbetat fram rapporten Mat2030 där man slår fast att ”samverkan är vägen framåt för hållbar mat”. Det är en bild Krinova delar.

Detta ”Meet up” blev som tänkt en mötesplats mellan Axfood och skånska matföretagare. Engagemanget var stort när dagens gemensamma utmaningar kring ett matsystem där större och mindre aktörer kan samverka på ett hållbart sätt diskuterades gruppvis. Under dagen fanns det också möjlighet för matföretagare att få 5 minuter för att pitcha sin produkt eller idé/företag för Axfood, Urban Deli och Novax. De tio platserna med möjlighet till enskilt möte blev snabbt fulltecknade och vi ser fram emot att se de möjligheter till samverkan som detta ”Meet up” blev startskottet för.

Nils Christerson från Bagers, som odlar gamla spannmålssorter och tar fram färskmalet kvalitetsmjöl, var en av de företagare som var på plats och tog chansen att pitcha för Axfood. Här delar han med sig av vad han tog med sig från dagen(37 sekunder).

Hur bedömer investerare ett bolag?

Vid Meet up som Krinova arrangerade i mitten av oktober gav Novax, Axel Johnsons investeringsbolag, en presentation av hur ett samarbete med investerare kan fungera och delade också med sig av vad man som företagare kan tänka på inför att ta in en externt kapital. 

– Det kan generellt delas upp i tre olika delar – storlek – och lönsamhetspotential och för det tredje genomförbarhet. Den sistnämnda innebär en bedömning av att kunna genomföra det man vill uppnå och här kommer faktorer som teamet bakom, konkurrenssituation och strategi in, berättar William Appelgren från Novax.

Läs mer

Ätbar matförpackning i final

Det var rekordmånga projekt som sökte stöd från Lidl Future Initiatives där årets tema är hållbarhet. Hela 122 ansökningar kom in. Vi säger grattis till Saveggy som tillsammans med Lunds Universitet nu är en av åtta finalister i Lidl Future Initiatives. En eller flera av finalisterna kommer att få ta del av de 11 miljoner kronor som Lidls kunder bidragit med genom en tidigare prishöjning på plastpåsar.

Saveggy deltar tillsammans med Lunds Universitet med en ätbar matförpackning av biomaterial för minskat matsvinn. Praktiska försök med ett alternativ till skyddsplast på gurka som är ätbart och kan ersätta plastförpackningar runt frukt och grönsaker.

Läs mer 


Kommande event


Tång som resurs

Välkommen på internationellt nätverksevenemang. Stora mängder tång gör stränder och boende mindre attraktiva, därför investerar många kustkommuner i uppsamling och städning för att avhjälpa problemet. Den uppsamlade tången har ett energivärde och innehåller näringsämnen som kan komma till nytta.

Att se tång som en resurs har inte fått ett brett genomslag ännu och därför saknas samverkan och infrastruktur. Detta vill vi ändra på och därför arrangerar Krinova en nätverksträff som en aktivitet i projektet Contra 

Evenemanget vänder sig till för dig som vill vara med och utveckla framtidens infrastruktur och affärsmodeller för hantering av uppsamlad tång. Kanske arbetar du inom akademin, avfallsindustrin, i en kustkommun eller kanske är du entreprenör med vilja att hantera tång i ditt företag. Hjärtligt välkommen att läsa mer och anmäla ditt deltagande.

Climathon in Skåne 2020

Ta chansen och hacka hållbara lösningar för klimatet. Under Climathon in Skåne 2020 kommer du att få träffa personer från olika bakgrunder som alla vill rädda klimatet. Matsystemet bidrar till 25-30 % av det globala växthusgaserna. Låt oss förändra världen tillsammans! 

Programmet består av en online kick-off den 9:e november kl. 16.00-19.00, fysiska möten med din grupp under en vecka och ett final online event där vinnargrupp koras.

Partners för i år är Malmö stad, Lunds kommun och SYSAV. Hjälp till att utveckla hållbara lösningar till utmaningarna: 

  • utöka allmänhetens kunskap om onödigt matsvinn 
  • minska skolmatens klimatpåverkan
  • påverka unga Malmöbor att äta nyttigare och mer växtbaserat

Deltagare kommer att delas in i grupper som kan träffas antingen i Lund, Malmö eller Kristianstad. Krinova Incubator & Science Park bidrar med lokal och coachning från våra business designer till de personer som i anmälan väljer att jobba i Kristianstad! 

Climathon in Skåne 2020 pågår från den 9-13 november. Anmälan är gratis! 

Läs mer om utmaningarna och registrera dig här


Senaste nytt från området Mat-Miljö-Hälsa


Mer mat – fler jobb i Skåne

Nu är projektet Mer mat – fler jobb i Skåne igång där Krinova tillsammans med LRF erbjuder företagare ett skräddarsytt program med stöd för stärkt innovations- och utvecklingskraft. Projektet har under ett antal månader pågått i Dalarna och Kalmar med lyckade resultat och nu får 20 företag i Skåne chansen att vara med. 

De 20 matföretagen är fördelade på 17 av Skånes kommuner. Företagen representerar tillsammans en bred spridning av livsmedelskedjan från primärproduktion, förädlare till restauranger. Det skräddarsydda programmet genomförs genom strategiskt och praktiskt arbete tillsammans med företagets ledning och medarbetare. Kompetenser, färdigheter och förmåga att framgångsrikt konkurrera i framtiden är något av det som de deltagande företagen kan förvänta sig.

ConnectedbyBiobord fokus bioekonomi

I oktober startade projektet ConnectedbyBiobord där Krinova är en partner. Målet är att under det nio månader långa projektet skapa gränsöverskridande samarbeten för att öppna upp för nya konkurrenskraftiga marknadsmöjligheter inom bioekonomi i en geografisk region som delar många utmaningar. 

Projektet vänder sig till de geografiska regionerna Central Finland (FI), Inland (NO), Świętokrzyskie Voivodeship (PL), Vidzeme (LV), Värmland (SWE), Skåne (SWE) och Pärnu (EE). Krinova kommer att bidra med verktyg och modeller för innovationsarbete och också vara medarrangör till ett internationellt Meet up och Food hack.

Ett verktyg för kunskapsdelning, diskussioner och nätverkande är Biobord, en öppen innovationsplattform som knyter samman människor och organisationer som jobbar med utveckling av bioekonomi i Östersjöregionen (BSR). Vill du bli en del av ett globalt nätverk med koppling till bioekonomi så registrera dig och gå med i communityn

Digitala diskussioner om lösningar för ett renare Östersjön

WISA-projektets oktobermöte, var planerat till Litauen med studiebesök i Klaipeda hamn, men fick under rådande omständigheter istället genomföras digitalt. Två halvdagar med 15 deltagare och späckat program med presentationer och diskussioner kring metoder för provtagningar av dagvatten som partners från Sverige, Polen och Litauen utför i respektive hamnar. Mätningar som sedan kommer att följas upp och analyseras under projekttiden. 

 

– Vi har haft mycket bra diskussioner säger Jan Persson, Krinovas projektledare för WISA. Trots en del förseningar pga lock-downs i vissa länder gör projektet framsteg. Förutom metoder för mätningar, har vi även diskuterat enkla preventiva lösningar i hamnar som visat sig vara mycket effektiva.

 

Se gärna filmen från Åhus hamn där Krinovas projektledare för WISA, Jan Persson berättar mer om projektet.

Läs mer


Pengar att söka


Innovativa Startups steg 1 våren 2021

Är ni ett nystartat företag som vill bidra till hållbar tillväxt på en global marknad, vars verksamhet baseras på nyskapande produkter eller tjänster och har en skalbar affärsmodell? I så fall kan erbjudandet Innovativa Startups vara något för er.

Små, nystartade företag som är yngre än fem år, har en årsomsättning lägre än två miljoner kronor och inte har delat ut vinst kan söka för att ta fram prototyper, utveckla affärsmodellen eller skapa strategier för att skydda företagets nya lösning.

Läs mer

Innovationsprojekt i små och medelstora företag 2020

Vinnova erbjuder finansiering till etablerade små och medelstora företag som vill starta och bedriva projekt med hög grad av innovation och i tidiga utvecklingsskeden, där annan finansiering är svår att få.

Det går att söka för projekt som ska leda till nya produkter, tjänster eller processer. Exempel på godkända aktiviteter är framtagning av prototyper, demo, testning och validering.

Läs  mer

Almis Brygglån - Från kris till hållbar framtid

Almis Brygglån är riktat till bärkraftiga små och medelstora företag i Sverige där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

Läs mer


Nya hyresgäster

I oktober välkomnar vi en ny hyresgäster till Krinova:

Veidekke är Skandinaviens 4:e största bygg och anläggningsföretag. Veidekke sitter i blå sektion plan 1. 


Om Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. 

Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

facebooklinkedininstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.