Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev för medlemmar i Göta älvs vattenvårdsförbund

November 2020

Hej Ida Fossenstrand - ny ordförande!

Göta älvs vattenvårdsförbund hälsar välkommen till Ida Fossenstrand som valdes in som ny ordförande i somras.
Ida är politiker för moderaterna i Göteborgs stad sedan 2014 där hon engagerar sig i främst stadsutvecklings- och miljöfrågor. 


Årsmöte

Göta älvs vattenvårdsförbund höll ett digitalt årsmöte 28 maj med ca 30 deltagare. Bland annat fattades beslut om att ändra beslutsordningen för kontrollprogrammet. Årsmötet delegerade till styrelsen att fastlägga detaljerna i nästa års kontrollprogram inom ramen för en av årsmötet beslutad budgetram. Detta gör att kontrollprogrammets detaljer för år 2021 beslutas av styrelsen hösten 2020 istället för av årsmötet i april 2021 då provtagningar i vissa fall redan startat.

Årsmötets samtliga dokument och protokoll hittas via denna länk.

Vakanser i förbundet

Valberedningen är en arbetsgrupp vars mål är att förbereda val av styrelse. Valberedningen saknar sedan länge en företagsrepresentant. Från företagsmedlemmar saknas även en revisorssuppleant. Eftersom det är en suppleant-post kommer det oftast inte att innebära något jobb, utan tar endast vid om ordinarie revisor ej har möjlighet att utföra sitt uppdrag. Är ni en medlem som har möjlighet att tillsätta någon av dessa poster, eller om ni vill nominera någon så kontakta kansliet.

Pågående upphandlingar

Upphandling av kontrollprogram och analys för 2021-2023 har genomförts. Den konsult som tilldelats uppdraget angav ett pris som var strax under budgeterat för 2021. Upphandling gällande specialundersökningen Limnologisk undersökning i Rådasjön och Landvettersjön kommer även den att ske under hösten.

Göta älvs vattenråd

Göta älvs vattenråd genomförde 5 september en vattendragsvandring vid Välabäcken i Kungälv. Tillsammans 8+fjordar och Sportfiskarna tittade man bland annat på hur vattendraget påverkas och förändras när det rinner genom jordbruks-landskap, tätbebyggt område och orörd natur.

Säveåns vattenråd

Säveåns vattenråd har sedan februari växlat upp från att finansiera en kanslitjänst på 5 procent till en samordningstjänst på 25 procent för att kunna arbeta mer med åtgärder längs vattendraget.  

Läs mer om samordningstjänsten och finansieringsmodellen här.

Mölndalsåns vattenråd

I vattenråden finns massor av kunskap och engagemang att ta vara på. Det kan handla om att föra dialog i olika frågor men också om att använda vattenrådens möjligheter att bidra till praktiska miljöförbättringar. Inom projektet Water CoG som Mölndalsåns vattenråd varit med i har man tagit fram en broschyr om hur en kommun kan ta hjälp av vattenråden.

Läs mer och hitta broschyren här.


Kontakt kansli

Monica Dahlberg

monica.dahlberg@goteborgsregionen.se

031-335 54 79

Maria Axbrink

maria.axbrink@goteborgsregionen.se

031-335 51 42

homepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.