Juni 2020

Avregistrera            Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Många samverkansytor har flyttat fram sina positioner

Det brukar vara enkelt att skriva krönikan till det sista nyhetsbrevet för vårterminen. Med en intensiv arbetsperiod bakom sig och med en välbehövlig semesterperiod i sikte. Men i år är det svårare. Och ja, det beror på den osäkerhet som coronapandemin för med sig.

Under våren har vi ställt om och, parallellt med ordinarie verksamhet, fokuserat på insatser där coronapandemin påverkat samhället och oss alla. Inom vår organisation har vi klarat det bra. Därför är det sista nyhetsbrevet för terminen sig förvånansvärt likt. Här finns intressanta nyheter inom angelägna områden där vi gemensamt arbetar med lösningar som skapar mervärde för många.

Många samverkansytor nationellt och inom Västsverige har mobiliserat och i vissa fall har positionerna flyttats fram betydligt snabbare än vi kunnat förutse.

Läs hela krönikan

Helena Söderbäck

GR tar grepp om kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen

Kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen är en stor utmaning för kommunerna. Befolkningen blir allt äldre och fler ska ha vård i hemmet, samtidigt som intresset för att utbilda sig inom vård och omsorg minskar.

GR tar nu tillsammans med kommunerna ett stort grepp om kompetensförsörjningen i äldreomsorgen genom att skapa ett branschråd. En första prioriterad fråga för branschrådet är Äldreomsorgslyftet.

Läs mer här

Region Skåne ny region att ansluta sig till praktikplatsen.se

Nu har Region Skåne, med verksamhet inom sjukvård och primärvård i 33 kommuner, anslutit sig till praktikplatsen.se i ett aktuellt projekt. Arbetet med att utbilda Region Skåne i systemet och i de olika processerna började den 1 mars och beräknas pågå i 18 månader. För första gången har dock implementeringen fått ske digitalt i och med situationen med covid-19. Trots omständigheterna anser Leila Berntsson, projektledare Göteborgsregionen, att utbildningen har fungerat över förväntan. 

Läs mer om projektet här

Göteborgsregionen ny samarbetspartner till skolahemma.se

Nyligen lanserade GR distanspedagogik.se som erbjuder stöd till regionens skolor i omställningen till digital undervisning. Nu har Göteborgsregionen blivit en officiell samarbetspartner till Skola Hemma - en webbplats som också har som syfte att stötta skolor under rådande pandemi. Satsningen drivs av RISE på uppdrag av Skolverket, i samarbete med bland andra SKR, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och UR.

Läs mer här

Klart för gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och kommuner

Västra Götalandsregionen, GR:s medlemskommuner och övriga kommuner i Västra Götaland har nu tagit ett stort steg mot ökad samverkan inom vård och omsorg. Alla 49 kommuner har sagt ja till att gå med i satsningen på en gemensam vårdinformationsmiljö inom ramen för programmet Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Det innebär enklare samverkan mellan olika vårdgivare – till nytta för invånarna.

Läs mer här

Webbintroduktion för vård och omsorg – lämplig även för sommarvikarier

GR har på uppdrag av socialcheferna i våra medlemskommuner tagit fram en webbaserad introduktionsutbildning för arbete inom kommunal vård och omsorg. Utbildningen används flitigt och vi vill tipsa om att den även är lämplig att använda för introduktion av semestervikarier.

Läs mer här

Lärarhandledning guidar skolor till hållbart arbete

Nu kan lärare i Göteborgsregionen arbeta tillsammans med elevråd eller elevkårer för att minska skolans avfall och blir mer hållbara. Under läsåret 2019/2020 har GR inom projektet "Vi räknar till 10” hjälpt elevråd och elevkårer att kicka igång sitt hållbarhetsarbete genom att erbjuda workshops. Nu har workshop-metoden omvandlats till en lärarhandledning.

Läs mer här

Hållbar tillväxt i stråket Göteborg-Borås?

Hur kan vi planera för hållbar tillväxt i stråket Göteborg-Borås?Det och flera andra frågor har projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås försökt svara på. 

Projektet, som har pågått sedan 2018, har förenat samhällsplanering med näringslivsutveckling genom samskapande processer med deltagare från både offentlig och privat sektor.

Läs mer här

Bild: Tomas Oneborg/SvD/TT

Västsverige går samman och storsatsar för en hållbar omställning

Debatt: Coronakrisen har ställt oss inför mycket stora utmaningar på både kort och lång sikt. Västsverige investerar nu för att accelerera omställningen mot en hållbar industri- och kunskapsregion och för att ta oss snabbare ur krisen, skriver Axel Josefson (M), ordförande i GR:s förbundsstyrelse, tillsammans med bland andra Johnny Magnusson (M) och Helen Eliasson (S), regionstyrelsen Västra Götalandsregionen.

Läs hela debattartikeln här

 

Eleverna vinner på att lärarna lär av och med varandra

Alla pratar om kollegialt lärande och hur viktigt det är för att driva ett fungerande utvecklingsarbete på skolan. Men vad innebär det i praktiken och hur ska man göra för att få till ett fungerande arbete? Malin Johansson, projektledare för skolutveckling vid Göteborgsregionen (GR) och tidigare lärare, förklarar vad som är viktigast att tänka på.

Läs mer här

Hogia tilldelades Utmärkelsen i kategorin årets företag

Hogia var ett av de två företagen som tilldelades Utmärkelsen 2019 för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv. Hogia skapar affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar och har sedan starten 1980 växt till en koncern med 27 bolag och närmare 680 medarbetare. Vi har pratat med Barbro Lien Rönn, HR Talent Management på Hogia AB, om Utmärkelsen och samverkan med skolan.

Läs mer här

AllAgeHub har skapat en webbexpo med välfärdsteknik

Är du intresserad av vilka produkter och tjänster inom välfärdsteknik som finns på marknaden eller är under utveckling? AllAgeHub har skapat en webbexpo för dig som är i behov av välfärdsteknik, är anhörig eller personal inom vård och omsorg, eller som är utvecklare eller leverantör. Syftet med webbexpon är att erbjuda omvärldsbevakning så att användare kan få kontakt med leverantörer.

Här kommer du till webbexpon 

 

Yrkesresan kan ges även till utförare

GR:s uppskattade program Yrkesresan erbjuder introduktion och kompetensutveckling för personal i den sociala barn- och ungdomsvården. Snart kan även utförare få ett program som är anpassat för deras behov. GR har gjort en förstudie och planerar nu för hur Yrkesresan ska kunna utvidgas för även denna målgrupp.

Läs mer här

Stöd för skolor som vill utveckla undervisningen om klimatfrågan

GR erbjuder nu stöttning till pedagoger och skolledare på grundskolor och gymnasieskolor i Göteborgsregionen som vill börja arbeta med eller utveckla sin undervisning kring de globala målen med fokus på klimatomställningen. Syftet med programmet är att stärka regionens pedagoger i arbetet med hållbar utveckling så att de sedan ska kunna handleda eleverna till att driva lokala aktiviteter.

Läs mer om programmet här

Studie om upplevelsen av vård i hemmet under coronapandemin

Under 2020 kommer FoU i Väst göra en studie om upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin bland patienter och anhöriga till patienter som är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien förväntas kunna bidra med kunskap om hur man kan arbeta med nära vård, såväl under kris som under mer normala omständigheter.

Läs mer här

 

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion