Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NR 9 - Torsdag den 7 maj 2015

  • Vi kommer till Almedalen!
  • #5min5maj
  • Besök våran webbutik...
  • Juridisk rådgivning för diskriminering
  • Visa vägar 28 maj!


Vi kommer till Almedalen!

NSPH anordnar tre seminarier den 2 juli i Visby:

  • Psykiatri; framgångs- eller krisbransch? (inkl. frukost)
  • Lyssna på oss – unga om vård och stödinsatser
  • Diskriminering och rollfördelning kring personer med
    psykisk ohälsa som får hjälp av en god man

Läs mer >>


#5min5maj

Den 5 maj drog (H)järnkoll igång kampanjen för att bryta tabut kring psykisk ohälsa genom att uppmuntra alla att prata 5 minuter om psykisk ohälsa.

Läs mer >>Juridisk rådgivning för diskriminering

Vi vet att många som lever med psykisk ohälsa upplever att de blir orättvist behandlade. Upplever du att du eller någon annan har blivit diskriminerad på grund av sin psykiska ohälsa? Har du frågor om diskriminering inom arbetslivet, vården eller andra samhällsområden?

Kontakta i så fall NSPH:s juridiska rådgivning. Telefontiden är:

Måndag och Onsdag 13.00 - 15.00  
Tisdag, Torsdag och Fredag 10.00 - 12.00

Ring oss på 076 - 555 51 99. Om du föredrar att skriva så kan du mejla till diskriminering @nsph.se eller använd formuläret på vår hemsida.

Läs mer  >>


Visa vägar 28 maj!

Kerstin Evelius samordnare för psykisk hälsa, Socialdepartementet , Ing-Marie Wieselgren samordnare SKL och Anki Sandberg samordnare NSPH  kommer närvara på konferensen Visa vägar. Boka din plats idag!


Välkommen till NSPH:s nya nyhetsbrev. Du får information från patient-, brukar- och anhörigperspektivet. Vi arbetar för att öka inflytandet på psykiatriområdet för våra organisationer och för de människor vi företräder. Nyhetsbrevet kommer varannan vecka, på torsdagar. Du kan läsa mer om vårt arbete och våra projekt på  www.nsph.se

Nyhetstips: mejla till andreas.fredin@nsph.se