Förbundsdirektören har ordet

”DIGG ska ge rättsligt stöd i digitaliseringsfrågor”

På mitt digitala skrivbord finns en mapp benämnd ”Att läsa”. När tillfälle ges dyker jag ner i mappen och tar mig an underlag som vid något tillfälle skapat intresse men där det just då inte funnits tid till fördjupning. I den här mappen återfann jag häromdagen ett pressmeddelande från regeringen daterat 28 januari 2021.

 ”DIGG ska ge rättsligt stöd i digitaliseringsfrågor”
I pressmeddelandet redogörs för att regeringen ger Myndigheten för digital förvaltning i uppdrag att ge rättsligt stöd till offentlig förvaltning avseende gemensamma digitaliseringsfrågor. DIGG ska även beskriva offentliga aktörers behov av rättsligt stöd i dessa frågor och hur de ska omhändertas.

Detta inititativ välkomnas. Ska vi komma vidare i den digitala transformeringen av samhället så är det angeläget att lagstiftningen utvecklas och möjliggör förflyttningen. 

Läs hela krönikan!

Helena Söderbäck

Göteborgsregionen samordnar digitala studiebesök

Studiebesök och prao fyller en viktig funktion i grundskoleelevers framtida studie- och yrkesval.Men som så mycket annat har pandemin begränsat möjligheten för elever att besöka arbetsplatser och därmed få en inblick i arbetslivet.

Som ett stöd vid inställd prao jobbar därför GR, via praktikplatsen.se, tillsammans med företag för att samordna digitala studiebesök. Läs om hur det gick till när Ericsson och Göteborgs Energi bjöd in elever att besöka dem – helt digitalt.

Läs mer här

Nyanlända

Integration genom föreningslivet

NAD i väst matchar nyanlända invandrare med föreningar. Ambitionen är att skapa nätverk och gemenskap med etablerade svenskar för språkutveckling, bättre hälsa och kontakter som kan leda vidare i det svenska samhället. NAD i väst är ett samarbetsprojekt mellan offentliga och ideella organisationer. Sedan sommaren 2020 är Göteborgsregionen projektägare.

Läs mer här

Stärkt mottagande av kvotflyktningar

Sedan september förra året arbetar nio kommuner tillsammans med Västra Götalandsregionen i ett GR-gemensamt projekt för att stärka mottagandet av kvotflyktingar. Syftet är att skapa konkreta förändringar av hur mottagandet av kvotflyktingar förbereds och hur den första tiden i Sverige organiseras.

Läs mer här

Kvalificerad processledarutbildning – digital fortsättningskurs

Kungliga tekniska högskolan (KTH) erbjuder sedan 2011 en populär påbyggnadsutbildning för yrkesverksamma trafik- och samhällsplanerare i ledarskap och integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Sedan 2013 genomförs kursen i samarbete med GR. Nu bjuder vi in till en fortsättningskurs, som denna gång ges digitalt på distans.

Läs mer här

Så många har sökt till gymnasiet i år i Göteborgsregionen

Mellan den 8 december 2020 och sista ansökningsdagen den 1 februari 2021 gjorde totalt 11 468 elever sina gymnasieval till Göteborgsregionens 26 kommunala och 46 fristående gymnasieskolor.

Läs mer här

Webbseminarium om forskning inom socialt hållbar transportplanering

Uppdatera dig om forskningsläget när nätverket för Socialt hållbar transportplanering bjuder in till ett förmiddagsseminarium den 26 mars. Ta chansen att uppdatera dig om nyligen publicerad eller kommande forskning tillsammans med sex forskare med olika infallsvinklar. Mellan 8:30-12 håller nätverket för Socialt hållbar transportplanering i ett webbseminarium som dessutom gästas av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.

Läs mer här

Hur har friluftslivet och besöken i naturen förändrats under coronapandemin?

Närområdet och friluftsaktiviteter har blivit allt viktigare för invånare i Västra Götaland, visar en ny studie från Göteborgsregionen och Göteborgs Universitet. Samtidigt innebär det nya utmaningar när fler tar sig ut oftare.

Fler vistas oftare i naturen, närområdet får en allt viktigare roll och det sker en ökning och en koncentration av besökare i populära naturområden och markerade leder i regionen. Det är några av de slutsatser som kan dras i en studie som Göteborgsregionen och Göteborgs Universitet genomfört.

Läs mer här

Yrkesresan blir ett nationellt projekt

Yrkesresan är ett program för introduktion och kompetensutveckling för socialtjänstens medarbetare som GR tillsammans med medlemskommunerna har tagit fram. I slutet av 2020 fick landets kommuner ett erbjudande om att ansluta till Yrkesresan och nu har så många tackat ja att det är klart att det blir en nationell satsning. Totalt ska fem yrkesresor produceras för olika verksamhetsområden inom socialtjänsten under avtalsperioden 2021-2027. Den första vänder sig till medarbetare inom myndighetsutövning i social barn- och ungdomsvård. En förstudie pågår om en yrkesresa inom vård och omsorg. Kommande yrkesresor bestäms tillsammans med anslutna kommuner.
- Det känns väldigt hedrande och roligt att vårt arbete har fått så stor uppmärksamhet. Både av SKR som valde att ta fram erbjudandet och av alla de 222 kommuner som hittills har sagt ja till att fortsätta resan tillsammans med oss, säger Cristina Dahlberg som är projektledare för Yrkesresan.

Läs mer på SKR:s webbplats

Slutkonferens för Modig: Så gjorde vi vård och omsorg mer digital

Projekt Modig har under drygt två år arbetat med att höja kompetensen i digital teknik inom verksamheterna äldreomsorg och funktionshinder. Välkommen att vara med på vår digitala slutkonferens 21 april och sammanfatta lärdomar och erfarenheter. Hur har de så kallade digitaliseringsombuden arbetat? Hur tänker vi när det gäller implementering och ett långsiktigt arbetsplatslärande? Har vård- och omsorgsmedarbetarna fått en ökad digital kompetens?

Läs mer här

Vilka möjligheter och utmaningar ser kommunerna i omställningen till nära vård?

Nu är slutrapporten klar från det första delprojektet i Vårdens medarbetare. Rapporten sammanfattar resultatet av workshoppar där representanter från kommunerna har diskuterat möjligheter, hinder och behov av stöd i omställningen till nära vård. Rapporten ger en bild av hur ni kommuner ser på omställningen, och kan ge vägledning i det fortsatta arbetet, dels lokalt i er kommun men också tillsammans med stöd av GR.

Läs mer här

Framtidsdrömmar syns inte på utsidan

Vill du ta chansen att lära känna gymnasiesärskolans elever, deras förmågor och drömmar? Då kanske det är dags för din arbetsplats att erbjuda APL-plats! Göteborgsregionen driver just nu det ESF-finansierade projektet GR Samsär, där den långsiktiga målsättningen är att skapa större möjligheter för unga med en intellektuell funktionsnedsättning att etablera sig i arbetslivet.

Läs mer här

Arbetet med Distanspedagogik fortsätter

Med utgångspunkt i www.distanspedagogik.se fortsätter Göteborgsregionen att stötta skolor i distansundervisningen. Inom ramen för projektet Stärka distansundervisning inom skola inom Västra Götaland kommer skolornas erfarenheter kring distansundervisning delas runt om i regionen. I projektet ingår även framtagandet av ett stödmaterial för att stärka möjligheterna att bedriva undervisning på distans.

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy

AvregistreraWebbversion