Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 

 
   

Hej alla ESD-intresserade!Här kommer oktober månads nyhetsbrev. Hösten började med en rivstart och sedan har det bara fortsatt. Det är med stor glädje som vi kontaterar att vi har att göra. Det tyder på att industrin har fullt upp och det är ju till gagn för oss alla. Idag handlar det ganska mycket om utbildning.


1/ Många nya ESD-koordinatorer utbildade. 


Vi startade hösten med en lokal koordinatorkurs i Borås och följde upp med en i Kista hos nya samarbetspartnern i form av SEK Svensk Elstandard i september. Vi bägge tillfällena har det varit en normal uppslutning men i tisdags i Göteborg så hände något och det blev trångt och hjärtligt. Och riktigt bra. Totalt har vi nu haft förmånen att utbilda snudd på trettio koordinatorer under första dryga månaden. 2/ Vill ni vara medarrangör för en utbildning?


Vi har även genomfört ett stort antal företagsförlagda operatörsutbildningar och där testat ett nytt upplägg. Vi har bjudit in till öppna lokala utbildningar tillsammans med ett företag som haft eget behov. Både när det gäller grund - och repetitionskurserna. Vår samarbetspartner slipper skicka iväg personalen som ska utbildas och får på så sätt en effektiv utbildningsdag. Andra företag på orten kommer och hälsar på och vi skapar på så sätt ett litet nätverkande. 

Vi har så goda erfarenheter från detta att vi vill gärna göra det på fler orter och ihop med fler av er kunder. Har ni ett utbildningsbehov men kanske inte fyller en hel kurs själva så slå oss en signal så jobbar vi tillsammans för att få till det. Det vi behöver är ett lämpligt rum att utbilda i och kanske en möjlighet att ta en kopp kaffe i en paus. Tycker du att det verkar vara en bra idé så tveka inte att ringa.


3/ Mäta och dokumentera ESD-skyddet.


Vi genomför allt fler kontrollmätningar hos våra kunder. Både med vår mätvagn på större anläggningar och manuellt på mindre. I båda fallen så ger det er som kund en regelbunden kontroll utan att ni behöver engagera er mer än att låta oss komma och göra jobbet och överlämna dokumentationen. Ja, helt utan jobb blir ni inte eftersom det underlättar för oss att ha tillgång till någon som hittar i fabriken och som kan åtgärda de eventuella brister vi hittar på en gång. På så sätt kan vi lämna fabriken utan allt för många kvarstående anmärkningar. Den stund vi är på plats brukar dessutom vara ett bra tillfälle att svara på alla frågor som brukar dyka upp.  Normalt så brukar vi komma tillbaka en gång i halvåret. Ring oss så berättar vi gärna mer. 

 

4/ Kenth slutar vid årsskiftet.

Kenth Jämttjärn har varit hos Armeka sedan starten och är en av Sveriges mest namnkunniga ESD-utbildare. Det är säkert många av er läsare som har träffat på honom mer än en gång. Innan han kom till oss var han produktansvarig för ESD-skydd hos 3M. Under hösten arbetar Kenth halvtid och från årsskiftet så kommer han att bli anställd av staten på heltid. Vi hoppas dock att vi kan få nytta av honom då och då vid utbildnigar. 

5/ Goda exempel ur verkligheten. Dessa företag har valt att långsiktigtigt utveckla sitt ESD-skydd tillsammans med Armeka. Vi kommer att löpande redovisa nya ramavtalskunder och andra som på något sätt tar ett stort steg framåt. 


                   Olsbergs Electronics - Saab Dynamics - Flir Systems
Tack för att du läser vårt nyhetsbrev! Har du frågor eller synpunkter så kontakta mig!
Patrik Woss, försäljningschef Armeka, 0702-17 22 60, patrik@armeka.se 
                      

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.