Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev för medlemmar i Bohuskustens Vattenvårdsförbund

Oktober 2020

Välkomna!


Årsmöte

Bohuskustens vattenvårdsförbund höll den 12 juni årsmöte. På grund av corona tvingades årsmötet genomföras digitalt, och därför föll även de seminarie-sessioner som annars brukar höra till bort. I årsmötet deltog drygt 30 medlemmar.  Vi hoppas såklart på att vi kan genomföra ett fysiskt möte i vanlig ordning igen 2021.

Här hittar du protokoll och andra dokument som hör till årsmötet 2020.

Gemensamt webbinarium med VRBK 7 oktober

Den 7 oktober genomförde förbundet tillsammans med Vattenrådet för Bohuskusten ett webinarium med fokus på vattenmiljön i Bohuskusten. Webinariet innehöll bland annat en introduktion om förbundet och vattenrådet, samt dragningar om statusklassning längs kusten med koppling till mätningar inom BVVF, och marin restaurering med fokus på musselbankar och ålgräsängar. 

Sprid förbundet!

Vill du visa en snabb presentation för ledningen hos er organisation, ta reda på mer själv eller ha en längre dragning om förbundets verksamhet? På hemsidans startsida nere till höger finns nu två presentationer som är tillgängliga att använda.

Länka gärna också till www.bvvf.se och presentationerna på era organisationers hemsidor. 

Nya rapporter

Under 2020 har ett antal rapporter kommit upp på hemsidan. Bland annat en rapport om fintrådiga alger från undersökningen 2019, och årsrapport för både hydrografi och växtplankton gällande 2019. 

Ni hittar rapporter här.

Rapporterna innehåller en kort sammanfattning – den är bra att läsa för att få en snabb och övergripande bild av resultaten från kontrollprogrammet.

Höstens upphandlingar

Under hösten har hittills delmomentet Hydrografi och Växtplankton, samt Miljögifter i biota och vatten upphandlats för kommande år. Delmoment Snabbväxande makroalger genom flygfotografering som utförs vartannat år kommer även det att upphandlas under hösten då det ska utföras 2021.

För att hålla sig uppdaterad på kontrollprogrammet finns styrelseprotokoll alltid här på hemsidan.

Vattenrådet för Bohuskusten

Vattenrådet för Bohuskusten (VRBK) genomförde den 15 maj ett digitalt årsmöte. Årsmötet samlade ett tjugotal deltagare och valde Ewa Lavett som ny ordförande i vattenrådet. Mötet avtackade Boel Lanne och Gunilla Magnusson för långvarig engagerat styrelsearbete då de båda inte ställde upp för omval. De rådande omständigheterna med covid-19 innebar även att firandet av vattenrådets 10-års jubileum sköts fram till nästa årsmöte.


Kontakt kansli

Monica Dahlberg

monica.dahlberg@goteborgsregionen.se

031-335 54 79

Maria Axbrink

maria.axbrink@goteborgsregionen.se

031-335 51 42

homepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.