För att visa nyhetsbrevet i webbläsaren.

Juli 2020


 

Information

 

från styrelsen i Eknäs samfällighetsförening

 

För att skapa bästa möjliga trivsel inom vårt grönområde finns olika ordningsregler beskrivna på vår hemsida. Bl a finns regler för hur medlemmarnas båtar ska förvaras. Där framgår att på vintern ska båtarna läggas upp på vissa anvisade uppläggningsplatser alternativt på egna tomten. På sommaren får inga båtar finnas på föreningens mark. Styrelsen har noterat att det finns båtar inklusive båtar på vinteruppläggningsplatserna som inte sjösätts utan ligger kvar på land i strid mot ordningsreglerna.

 

För att komma till rätta med detta problem kommer båtar som inte sjösatts samt ligger på föreningens mark i början av augusti månad 2020 förses med ett meddelande. Av detta meddelande kommer att framgå att ägaren inom en månad ska kontakta styrelsen. Om ingen kontakt sker kommer båten att hanteras i enlighet med Lag (1938:121) om hittegods. Detta innebär bl a att en anmälan om upphittat gods kommer att göras till polisen. Om ingen inom tre månader hör av sig kommer båten genom styrelsens försorg att fraktas bort. Tyvärr kommer kostnaden för detta drabba föreningen.   

 

Blidö 2020-07-11

 

Styrelsen


Nyhetsbrevet når alla boende i Eknäs samfällighet genom epost eller post.

Vill ni uppdatera era uppgifter mejlar ni direkt till info@eknas.org​

www.eknas.org

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter