Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Välkommen till vårt nyhetsbrev om aktuella frågor inom hållbarhet!


 

Välkommen till 2020! Ett hållbarare år!

Återigen ett nytt sekel. Ändå är det bara 14 år sedan Al Gore kom med sin obekväma sanning, filmen som satte punkt på vår bekväma tillvaro, och pekade på vad människan åstadkommit, och vad vi tyvärr inte kan reparera, och därtill vår otroligt ohämmade påverkan på vårt klimat och vår miljö.

MEN vi får inte förlora hoppet trots att det går oändligt långsamt framåt.

Ja, just nu förefaller det att gå bakåt, i alla fall om man ser till vad Klimatkonferenser och globala avtal anbelangar. Men vi får inte sluta tro och jobba för att få en bättre framtid för kommande generationer av djur och människor.

Nu är de unga på marsch, och som morgondagens röstberättigade kan de förändra mycket, och till och med flytta ett och annat berg.

Låt oss hoppas att de unga lyckas för vi vuxna av idag verkar mest träta om det är sant eller inte att vi har mänsklig påverkan på det som sker på planeten i form av uppvärmning, översvämningar, extremväder, torka, bränder, ohälsa, matbrist, plastoceaner. 

Det viktigaste nu är att försöka påverka dem som påverkar mest. Och det är många och det är mycket. Nedan finns uppräkningen. Den kommer vi att visa varje år. Så att vi kommer ihåg var vi bör investera i och vad vi bör avstå ifrån att köpa. 

Välkomna till ett nytt år med EcoEducate!

 

 Besök oss på http://www.miljoutbildning.se


EUs nya gröna giv

 

EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen har nu lagt fram sin "gröna giv" för ett klimatneutralt EU år 2050. Och redan är bråket i full gång.

Planen är att EU ska vara klimatneutralt till 2050. Tjeckien och Ungern som tidigare sagt nej, gick till slut med på uppgörelsen. Polen säger fortfarande nej men får en ny chans att ansluta sig i juni 2020.

Tanken med den gröna given är att utsläppen av växthusgaser till år 2030 ska minskas med minst 50 eller 55 procent jämfört med 1990. Handeln med utsläppsrätter ska utvidgas till att även innefatta sjöfarten och flyget.

Vidare ska fossilberoendet minskas med hjälp av en omställningsfond för de sektorer som är beroende av fossila bränslen och utsläppstung industri. Uppmot 100 miljarder euro handlar det om, inriktat på de mest sårbara regionerna och sektorerna.

EU vill också införa en ”gränsjusteringsmekanism”, en slags av importskatt för att kompensera för sådant som tillverkats utanför EU med lägre klimatkrav, därtill kommer en del regler och lagstiftning på miljö- och energiområdet uppdateras. Troligen införs också snart skatt på produkter från länder som inte lever upp till Parisavtalets krav /EUs nivåer på att minska sina koldioxidutsläpp. Kina, storexportör till EU skulle få en stor skatt pålagd varorna. Betänk bara att USA resp Kina står för 18 resp 20 procent av världens koldioxidutsläpp idag.

Läs mer nedan:

En europeisk grön giv

 

https://www.europaportalen.se/2019/12/tusen-miljarder-ska-gora-eu-gronast-i-varlden

 

https://www.europaportalen.se/2019/12/eu-vill-bli-klimatneutralt-2050-polen-vill-inte


Hur ser det ut inom EU? Bara 6 av 32 miljömål går åt rätt håll.

 

En omfattande rapport om läget för EU:s arbete med miljö- och klimatfrågor tas fram vart 5e år. I den senaste rapporten slås fast att av 32 klimat- och miljömål, går bara sex åt rätt håll. Och endast 7 verkar vara på väg åt rätt håll. Men det räcker ju inte. Vidare så betyder det att det inte skett någon nämnvärd förbättring på miljöområdet sedan den förra rapporten 2015.


Åt rätt håll går miljömålen skydd av mark- och havsområden, resurseffektivitet, andel förnybara energikällor, samt minskade utsläpp av klimatgaser och luftföroreningar, men EU:s energibehov har ökat sedan 2014 och trenden på klimatområdet är negativ.

Förbättringstakten som den ser ut nu innebär att klimat- och energimålen inte kommer nås för vare sig 2030 eller 2050.

Flera av de missade miljömålen har anknytning till att ekosystem på land och i vatten är hotade. Europas jordar är dessutom i dålig kondition och det sker mycket utsläpp av kemikalier, vilket hotar människors hälsa. Även yt- och grundvattenresurser är i dåligt skick.

Sammantaget är det en dyster men inte helt oväntad läsning. EEA skriver i en sammanfattning av rapporten:


- Europa kommer inte att uppnå sin hållbarhetsvision om att leva gott inom planetens gränser, genom att bara främja ekonomisk tillväxt och försöka hantera skadliga sidoeffekter med miljö- och socialpolitiska verktyg. Istället måste hållbarhet bli den vägledande principen för en ambitiös och sammanhållen politik och åtgärder i hela samhället”.

Kolla mer här:

https://www.europaportalen.se/2019/12/dyster-eu-rapport-varnar-manga-missade-miljomal


Sveriges nya "gröna giv"

 

Och här kommer Sveriges gröna giv – den första klimatpolitiska handlingsplanen är sjösatt.


Sveriges första klimatpolitiska handlingsplan för hur Sverige ska nå sina klimatmål finns nu på plats. Tanken är att klimatet ska integreras i alla relevanta politikområden. 132 konkreta åtgärder, reformer och satsningar ska sjösättas nu.

Exempelvis dessa:


Utredning ska göras för att all relevant lagstiftning följer målen, så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag, och för att se till så att samtiga konsekvenser för klimatet  analyseras för lagda politiska förslag, och samhällsmålen i stort ska ses över och justeras vid behov så att de i överensstämmer med den nya handlingsplanen.

Den klimatpolitiska handlingsplanen är en del klimatpolitiskt ramverk med klimatmål för 2030, 2040 och 2045, som riksdagen antog 2017. Regeringen ska vart fjärde år ta fram en handlingsplan som visar hur målen ska nås.

Mer om detta nedan.

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/miljo-och-klimat/

https://www.dn.se/ekonomi/naturvardsverket-politiska-beslut-kravs-for-industrins-klimatomstallning/ 

 

https://www.expressen.se/nyheter/klimat/alla-132-punkter-i-den-klimatpolitiska-planen/?utm_medium 

 

 https://www.dn.se/ekonomi/hoten-mot-sverige/ 

 

https://www.dn.se/ekonomi/sveriges-utslapp-av-vaxthusgaser-minskar/ 

  

 

 

 

Det finns saker att göra! Häng på!

 

Skräp också!

Konsumtionen av engångsförpackningar har ökat de senaste åren på grund av trenden att äta och dricka på språng. Det har resulterat i att engångsförpackningar i plast ligger på topp fem av vanligaste skräpen i stadsmiljö.

Nu ska Håll Sverige Rent och mätföretaget Bumbee Labs i ett unikt projekt undersöka hur papperskorgar kan placeras och skötas för att ge största möjliga insamlingseffekt. Hurra! Hoppas det lyckas.

Se mer här:

https://www.hsr.se/nyhet/2019/unikt-it-projekt-ska-undersoka-om-papperskorgar-verkligen-placeras-pa-ratt-platser

 

Hur påverkar dina email?

Trodde du att du är miljösmart som använder din dator och internet? Tänk om. Kolla nedan.

https://www.weforum.org/agenda/2019/12/with-thank-you-emails-polite-britons-burn-thousands-of-tonnes-of-carbon-a-year

 

Vad kan man göra med sina pengar? 

Man kan kika på vad som räknas som hållbara investeringar. Börja håll koll på dina sparpengar och pensionsavsättningar. Ställ krav.

Kolla nedan:

www.Fairfinanceguide.se

 

Klimatåret 2019 – vad var på G kolla!

Här ser du en sammanfattning över det spännande klimatåret 2019. Visst går det framåt lite, steg för steg. De ekonomiska konsekvenserna av klimatförändringarna börjar spela roll nu, och då måste politkerna vakna. 

https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/12517238

 

https://www.dn.se/nyheter/varlden/fn-senaste-artiondet-var-det-varmaste-nagonsin/ 

 

Ut o åk!

Flygandet minskar i Sverige såväl inrikes som utrikes. Beror det på flygskam eller på den lågt värderade kronan som gör att man stannar hemma? Mer om det nästa gång. Men nu ut och åk gott folk! Här kommer lite hjälp!

https://www.vagabond.se/artiklar/artiklar/20191206/idag-lanseras-en-ny-onlinetjanst-dar-du-kan-boka-tag-i-hela-europa/

 


EcoEducate - för dej och framtiden

Testa våra webbkurser! Gratis prova-på!


Vill du gå vidare i din hållbara utveckling. Lär dej mer! EcoEducate!Här är utsläpparna!

Om det är så att G20-länderna står för 80% av utsläppen på planeten så är det hit vi ska rikta ilskan?

Medlemmar

 

Men vi är som ett väl utvecklat land är inte heller utan ansvar. Här är Sveriges största utsläppare. Läs mer om dom nedan:

http://www.sverigesnatur.org/aktuellt/de-slappte-ut-mest-koldioxid-2018/

Koldioxidutsläpp i tusen ton (ordning på info nedan):

2017

2018

Verksamhet

kommuner

1. SSAB

5248

4882

ståltillverkning

Luleå, Oxelösund, Borlänge

2. Cementa

2252

2408

cement

Gotland, Öland, Skövde

3. Preem

2045

2161

oljeraffinering

Lysekil, Göteborg

4. LKAB

712

653

järnmalm/pellets

Kiruna, Malmberget, Svappavara

5. Borealis

642

637

Kemi (plast)

Stenungsund

6. Nordkalk (26%) mfl

769

633

kalkbränning

Gotland m fl

7. ST1 (tidigare Shell)

522

547

oljeraffinaderi

Göteborg

8. Värtaverket

455

500

el och värme från kol

Stockholm

9. Vattenfall

303

385

el och värme från torv mm

Uppsala

10. Boliden Rönnskärsverken

285

274

metallproduktion, återvinning

Skellefteå

totalt (ex flyget)

19467

19912

 

 


Som vanligt bjuder vi på en massa nyttiga länkar och rapporter som är rykande färska! Precis som i våra kursen om hållbarhet!

Dags att göra nåt? Skaffa mer kunskap och inhämta mer fakta. Hjälp till att hjälpa planeten.

Testa också vår grundkurs:
EcoEducate Basics. Miljö- och hållbarhets-utbildning på nätet.


Läs. Utbilda dig! Gör. Gör nu. Handla. Agera. Välj och välj bort. Det finns massor av hjälp att få. Och massor att göra och bra val att göra. Idag, i morgon, nästa vecka...Lev hållbarare! Redan klarat grundkurserna? Testa fortsättningarna:

Bygga en hållbar värld respektive kursen En hållbar livsstil och vägen dit. Med råd och tips för en hållbar livsstil. 

Väkommen på provtur! 

Kontakta oss gärna på info@miljoutbildning.se

 


KOLLA IN FILMER FRÅN VÅRA KURSER:

 

Produkter...

https://youtu.be/-0tSl4o6vmk

 

Kemikalier ...

https://youtu.be/dvjp3zoDqxEKOLLA IN NÅGON AV VÅRA DEMOS:

http://www.miljoutbildning.se


EcoEducate Basics finns även på engelska nu. 
Mer info om innehåll kolla hemsidan.

 

Vill du inte längre ha detta utskick, avregistrera dig nederst i brevet. 
Kontakt: info@miljoutbildning.se


facebookhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter