Onsdag 20 juni 2018

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoBadvattnet OK vid Margreteberg,
inte vid Kullens havsbad

Miljöinspektör Slobodan Vojvodic, miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Höganäs kommun, uppger på onsdag förmiddag att badvattnet vid Margreteberg visar bra värden, medan man fortfarande avråder från bad vid Kullens havsbad (kommunens benämning på denna strand är "Strandbaden"). Här väntar man provsvar innan midsommar.

Mer information finns på kommunens hemsida, dock ej uppdaterad onsdag förmiddag.

Mer info på kommunens hemsida >>

Vid de röda prickarna tas vattenproverna. Kullens havsbad (Strandbaden) överst och Margreteberg nederst.

Glasmästar'n i Höganäs

Väl mött på Lärkan på fredag!

Midsommarafton blir det midsommarfirande på Lärkängen i Dannevangsområdet med lekar och dans. Eva Almér svarar som vanligt för sång och musik.

Redan kl 9 är det samling på Lärkängen för alla barn som vill följa med blomstervagnen och plocka blommor och grönt till midsommarstången. Jo, Svenn Fleur kör vagnen som vanligt i år igen – ett tag såg det ut att inte bli någon vagn i år!

Kl 10 är det dags att klä och resa stången. Ta med blommor och grönt och kom så många som möjligt och ge en hjälpande hand!

Kl 14 blir det dans och lekar med Eva Almér. Glöm inte att ta med picknick-korgen!

Dagen avslutas med brännbollscup på fotbollsplanen omkring kl 16 under ledning av Stina Blad.

Info: Elisabeth Rosenqvist
073-908 41 08.Hotell Strandbaden tog tillbaka sitt forna namn under 2018 och har utvecklats till en samlingspunkt för såväl strandbadenbor som "utsocknes".

Om Örestrand

Kommunfullmäktige i Höganäs kommun beslutade 14 juni att kommunen ska köpa Örestrand och överta anläggningen i början av september. Inför beslutet träffade styrelsen för Strandbadens Byaförening kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander och kommunchef Herman Crespin. Vi förklarade att det finns en stark oro hos strandbadenborna om vad som ska hända med anläggningen framöver och att det finns en stor besvikelse över att ytterligare en turistanläggning i Strandbaden läggs ner. Mer om detta finns i föregående nummer av Strand-Bulletinen under ”Örestrand en bricka i turistspelet”.

På kort sikt

De närmaste två-tre åren är avsikten att annexet och hotellet ska användas till att lösa boendesituationen för de flyktingar som anvisas till Höganäs. Det innebär samma användning som redan gäller för Margreteberg.

Byaföreningen begär att boendet för nyanlända begränsas till annexet. Utöver Örestrand och Margreteberg måste det finnas fler byggnader i Höganäs kommun som kan användas till detta ändamål. Om annexet inte är tillräckligt för nyanlända kan den norra byggnaden som tidigare utnyttjats för förskoleverksamhet tas i anspråk. Den byggnaden står idag outnyttjad.

Vi begär vidare att kommunen hittar former så att verksamheten med hotell, konferens, restaurang och camping kan bedrivas vidare utan uppehåll.

 

På lång sikt

Efter de närmaste två-tre åren är avsikten att Örestrand, liksom Margreteberg, ska vara viktiga delar i kommunens utveckling av upplevelse- och besöksnäringen. Kommunens avsikt är här att ta ett helhetsgrepp över hamnen, Margreteberg och Örestrand.

Vi begär att Margreteberg och Örestrand inte utvecklas som en ”restpost” och blir helt beroende av utvecklingen i hamnen. Margreteberg och Örestrand måste utvecklas på ett sätt som de boende i Strandbaden tycker är bra. Det är därför viktigt att de boende i byn får komma till tals i denna process. Det vore respektlöst mot de boende i Strandbaden om man inte har en medborgardialog om utvecklingen av Margreteberg och Örestrand motsvarande den som görs vad gäller utvecklingen i hamnen.

Kuststräckan från Örestrand (1), Margreteberg (2) till Höganäs hamn (3). Bild från Google Maps.

Strand-Bulletinen kommer att bevaka utvecklingen av Margreteberg och Örestrand.
I e-postversionen av Strand-Bulletinen finns alltid de senaste nyheterna.Stene Boldt och Malin Björk hälsar alla välkomna till Hotell Strandbaden i sommar. Varje dag serveras bland annat räkmacka, pulled pork-burgare, ceasarsallad och club sandwich, hälsar de.

”Business as usual”

Den 3 september övergår Hotell Strandbaden i Höganäs kommuns ägo. Fortsättningen för de olika verksamhetsområdena, restaurang, skolmatskök, hotell, vandrarhem, camping och konferens, är fortfarande oklar.
– Vi kör vidare med våra olika aktiviteter hela sommaren, säger Stene Boldt, som ansvarar för verksamheten fram till sista augusti. Fortsättningen är oklar, men det mycket svårt att driva verksamheten vidare utan någon form av hotell som komplement, säger han.

Nuvarande vandrarhem och hotell är tänkt att användas av kommunen för boende för nyanlända under en två- till treårs-period. Hotell Strandbaden har idag ett hundratal bäddar i vandrarhemmet och hotellet samt 28 campingplatser.
– Enligt mig bedömning krävs det en kombination av boende, skolluncher, restaurang och konferensverksamhet. Detta, i kombination att man går in i en lågsäsong, gör det hela mycket vanskligt, säger Stene Boldt.

Under midsommarhelgen håller bistron stängt, men resten av sommaren är restaurangen öppen varje dag från kl 11.30 till kl 20, hälsar Stene Boldt med personal.

www.orestrand.se


IBC Elinstallation

Boka in sommarträffen 11 juli

Strandbadens Sommarträff är ett årligt arrangemang som genomförs av Strandbadens Byaförening.

Årets tema på Strandbadens Sommarträff är ”Partierna om Strandbaden”. Varje parti i kommunfullmäktige i Höganäs disponerar vardera 10 minuter för att berätta om hur man ser på det som händer och som man vill ska hända i Strandbaden samt sådant som man uppfattar som viktigt för de boende i Strandbaden. Samtliga åtta partier som bjudits in har meddelat att de kommer att medverka.

Efter partiernas 10-minutersinlägg blir det mingel med lite att äta och dricka. Här blir det tillfälle för politikerna att prata och diskutera med väljarna.

Strandbadens Sommarträff hålls onsdagen den 11 juli kl 17-19 i kyrkan, Hotell Strandbaden/Örestrand.


Örestrand

I NYHAMNS BYFÖRENINGS UTMÄRKTA TIDNING NYHAMNSBLADET finns ett uppslag om Strandbaden. Artikeln ingår i en serie om byarna runt Nyhamn och detta är del 4.

Artikeln finns på föreningens hemsida under Nyhamnsbladet > Arkiv Nyhamnsbladet > Nyhamnsbladet 2018-1


Löhr Montage AB

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.