Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nu är projekt DIABAHS igång!

Under hösten 2016 drog projekt DIABAHS, Dialog Bygg Hållbart för Seniorer, igång efter att forskningsrådet Formas beviljat projektmedel. Projektets övergripande syfte är att undersöka om samverkan med lokalsamhället är ett sätt för arkitekter/byggherrar att bygga hållbara bostäder för seniorer. Projektet beräknas pågå till och med våren 2019.

Projektet har en praktiknära ansats och kommer att följa och följa upp fyra olika exempel med nybyggda bostäder för personer över 70 år. De fyra exemplen representerar olika geografiska och befolkningsmässiga sammanhang och befinner sig i olika faser av planering och byggnation. De fyra exemplen finns i Bifrost i Mölndals Stad, Kållekärr på Tjörn, Lundby park i Göteborgs Stad och i Noltorp i Alingsås. Ett av målen med projektet är att skapa en handbok med praktisk vägledning för byggherrar, arkitekter och planerare vid planering av hållbara boenden för seniorer. Projektet kommer även att innebära erfarenhetsutbyte i samband med möten och workshops.


Detta har hänt hittills

Under hösten har projektet befunnit sig i en förberedelse- och planeringsfas. En projektgrupp, en expertgrupp, en referensgrupp och en intressentgrupp har formerats. Inledande möten har skett med både expert- och referensgrupp och vi har mött många positiva reaktioner på projektet. Informationsmöten och intervjuer med byggherrar, bostadsbolag och arkitekter har påbörjats och inplanerats.  

Kommande aktiviteter

Under våren 2017 kommer datainsamlingen att dra igång i större skala. Intervjuer med byggherrar, arkitekter, kommunala tjänstemän inom planering och äldreomsorg samt seniorer från de olika fallen kommer att påbörjas. 

Under projekttiden kommer två workshops att genomföras, varav den första äger rum under februari 2017, se nedan för ytterligare information. 


Tack till alla medverkande parter

Det här projektet är unikt genom att så många medaktörer är intresserade av att medverka till kunskapsutveckling och spridning av kunskaper.

Följande parter medverkar i projektet:

Centrum för Management i Byggsektorn, Mistra Urban Futures, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, White arkitekter, Tengbom, FO Peterson, Mölndalsbostäder, Tjörns Bostads AB, Senior Göteborg - Göteborgs Stad, Fastighetskontoret - Göteborgs Stad, Lundby stadsdelsförvaltning - Göteborgs Stad, GR Välfärd, GR Planering, Tjörns kommun, Alingsås kommun, Alingsåshem, Boverket, Förbo, 2 d-p, PRO Göteborg, PRO Lundby, PRO Alingsås, SPF Slättadamm, SPF Mölndal, Tjörns KPR, Poseidon, Centrums stadsdelsförvaltning - Göteborgs Stad, Familjebostäder, Lerums kommun, Ale kommun, Laholms kommun och Lidköpings kommun.


Workshop: Att bygga hållbara bostäder för seniorer

Den 2 februari kommer DIABAHS att hålla i en projektintern workshop där begreppet/temat ”hållbara bostäder för seniorer” kommer att diskuteras. Vad är hållbart ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv? Hur kommer arkitekturen in sammanhanget? Under dagen kommer olika perspektiv att lyftas för att tydliggöra skilda tankar, behov och intressen. Vad är hållbart för byggherren, förvaltaren, hyresgästen och kommunen? Vilka möjligheter finns? Vilka är de svåra knäckfrågorna? Workshopen kommer att ledas av Lisa Wistrand på White.


God jul och Gott nytt år!

God jul och gott nytt år önskar projektgrupp DIABAHS!
Fler uppdateringar och nyheter från projektet kommer under våren 2017. 

Med vänliga hälsningar
Inga, Lisbeth och Cecilia


Projektgrupp

Inga Malmqvist 
Projektledare

Chalmers Arkitektur

Lisbeth Lindahl
Operativ projektledare

FoU i Väst/GR

Cecilia Kaan
Projektassistent
FoU i Väst/GR

Mer information om projektet hittar du på respektive hemsida: Chalmers / FoU i Väst/GR

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.