Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 24, 26 juni 2015     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.


TROTS REGNET

Mycket dans och glädje på Midsommar

Trots att vädrets makter detta året inte var helt på vår sida så trotsade massor med barn och föräldrar detta och begav sig ut i dansens virrvarr. Man knäcker inte en Rydebäcksbo så lätt, det kan vi tydligt se.

 


SKOLFRÅGAN

Kicka för större bild.

Vi träffade Helsingborgs Skolledning.

Som tidigare meddelats så blev Byalaget inbjudna till en diskussion den 18 juni med dom ledande företrädarna för skolorna i Helsingborg. Mötet med Christer Rasmusson (Fp) Ordf. Barn och Ungdomsnämnden, Utbildningsdirektör Ing-Marie Rundwall och Bitr. förvaltningschef Maria Holm var mycket positivt och konstruktivt

Resultatet blev att vi framöver kommer att få kontinuerligt information och att vi planerar ett nytt möte i november. Vid detta mötet så fick vi klarhet i dom bakomliggande faktorerna och komplexiteten i planeringen av skolverksamhet. Bl.a. så är det dessa osäkerheterna som man arbetar med.

1) Man vet inte på förhand hur många barn i skolålderns som flyttar till Rydebäck.

2) Man vet inte hur många som väljer Rydebäckskolan framför allt i högstadiet. Nu visar det sig att Rydebäckskolan är mycket populär (fina studieresultat) och i det närmaste 100% väljer att bli kvar i Rydebäck.

3) Man vet inte hur många elever som föredrar Montessoriskola bland dom yngre.

Skolan medger att man också i likhet med många andra har bedömt befolkningstillväxt i underkant och därför befinner vi oss i den situationen som vi gör. 

Från politiskt håll sa  Christer Rasmusson (Fp), att har man nu också lovat fullständig öppenhet och stödjer att vi får löpande information.

Byalaget tackade för ett bra möte och kommer att noggrant följa upp utvecklingen.

 


Möte med Skola, Bygg och Fastighet

Byalaget jobbar på!!

Direkt efter midsommarhelgen den 22 juni så träffade vi företrädare för Skola och Stadsbyggnadsförvaltningen.

Syftet med mötet från Byalagets sida var att för ansvariga vid flera av dom i Rydebäck ansvariga förvaltningarna att sitta vid samma bord som oss så att vi kan bringa klarhet i var problemen uppstår och att undvika samma situation med brister i skolplatser och Idrottshalltider som vi nu befinner oss i.

Vi träffade: Kristina Magnusson, Stadsbyggnadsdirektör, Ing-Marie Rundwall, Utbildningsdirektör, Monica Charlin, Chef för versamhetsområde 4 bl.a Rydebäck och Helena Taps Planarkitekt som arbetar med planerna i Rydebäck. Fredrik Hjort, Fastghetsdirektör kunde inte närvara.

Mycket av det som framkom vid vårt möte med Skolförvaltningen den 18 juni bekräftades. Bla.a så framkom:

a) Barnen väljer att bli kvar i Rydebäck för sin skolgång i motsatsats till många andra av dom perifera stadsdelarna där högstadieeleverna gärna söker till skolor inne i den centrala staden. Detta har satt stor press på utbyggnad av antalet skolplatser i Rydebäck.

b) Man arbetar hårt för att Skolbygge och bygget av Idrottshall med Fritidsgård ska kunna färdigställas samtidigt även om skolan i detta fall har prioritet.

c) Byalaget har svårt att ta till sig att planprocessen ska ta sån tid! Stadsbyggnad säger att det inte är en fråga om resurser utan att processen är mycket komplex med nuvarande lagstiftning såsom ljudmiljö och dagvatten. Många intressenter ska uttala sig vilket tar tid.

d) Byalaget vill stoppa vidare planering av nya bostäder till att skol och fritidsinfrastrukturen är klar. Detta sa man att man redan har tagit höjd för i och med att man har senarelagt utbyggnaden av Månsgårdsområdet.

e) Trots att ingen företrädare för Fastighetsförvaltningen fanns på plat sa man sig att veta att projekteringen av Skoletapp 1 är igång.

f) Rydebäcksskolan har fått en ny Rektor som tillträder den 1 augusti, Magnus Lindow, som vi uppmanades att ta kontakt med och arbeta vidare med i detaljfrågor kring skolan.

g) Frågan om Centrumparkeringen kom upp utan att vi kunde bringa mera klarhet i vad som planeras med denna. Byalaget trycke dock på med att en uppsnyggning måste ske med asfaltering och ny kantsten. 

Till vår stora glädje är det nu klart med Kommunsfullmäktige med budget för projekten.

 1) Nya Högstadieskolan (Etapp 1) ligger med för en total kostnad om 99,4 MSEK och med färdigställning under 2018.

2) Ny Idrottshall ligger med att färdiställas under 2018 till en total kostanad om 33 MSEK

3) Ny Fritidsgård ligger med som ersättning för KrokaByalagett us som är alltför liten och som har fel belägenhet för ungdomar som rör sig kring skola och Idrottshall. Kostnaden för detta budgeteras till 5 MSEK också denna med färdigställning under 2018.

Tiden förutsätter att planerna godkänns och att dom inte överklagas.

För att reducera risken för överklagande så menar Byalaget att det är bäst att Rydebäcksborna är med från början och under processens gång kan vara med att påverka.

 


Idrottshallen och Rydebäcksskolan får nytt värmesystem

Bilden visar Idrottshallens skorsten som tagits ner för vidare transport och skrotning.

Värmen blir miljövänligare

Vi fick information från Fastighetsförvaltningen som vi gärna sprider.

För miljöns skull har vi i Helsingborgs stad som mål att inte använda fossila bränsle
efter år 2020. På fastighetsförvaltningen fasar vi därför ut naturgasen som används för uppvärmning i våra byggnader. Nu har turen kommit till Rydebäck skola och sporthall.

Det här händer på Rydebäck skola och sporthall

Under sommarn kommer vi att sätta in sex värmepumpsanläggningar på Rydebäck skola och sporthall. Värmepumparna är av typ luft-vatten, tre placeras utmed gamla undercentralen och tre placeras utmed sporthallen mot väster. Vi räknar med att minska mängden köpt energi med 255 000 kWh motsvarande värmebehovet för 15 villor.

Byggarbeten under sommar

Arbetet med att ta bort gamla gaspannor och installation av värmepumparna är planerat till perioden juni till slutet på augusti. Arbetet planeras för att minimera störningar för verksamheten och boende i närområde men kan inte helt undvikas. Allt arbete sker under dagtid. Ett mindre antal körningar med lastfordon kommer att ske och ljud kommer att uppstå kring byggarbetsplatsen.

 

NYHETSBREVET TAR EN PAUS

Sommartid är lika med mindre aktivitet!

Vi återkommer i början av augusti

I likhet med förra året så pausar vi i utgivningen av Nyhetsbrevet då aktivitetsnivån i samhället avtar när det blir semestertider. Som vanligt kommer Byalaget att ha full beredskap om det händer något viktigt och då hör vi av oss. Intill dess så önskar vi alla en fin och avkopplande sommar.

Ni kan följa oss på Facebook då vi i likhet med förra året lägger ut badvattentemperaturerna.


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Klicka för större bild
Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
Herrgårdsklippet 10% rabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på el-energi
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Öppet som vanligt
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!                   Evenemangskalender

Datum                      Händelse                                                  Primärt ansvariga

                                                                                                 

 

5 sept.          Rydebäcks Dag                                                           Byalaget+Föreningslivet


Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2015

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.