Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 

 

  

VÅR WEBSHOP VÄXER 

Några förbrukningsartiklar som du ska titta närmare på. Inte minst på priset.

Bubbelfolie på rulle.

Skoöverdrag för besökare.

Vattenflaska. 

***

EXEMPEL PÅ BRA ESD-SKYDD!

Dessa företag har långsiktigt valt att utveckla sitt ESD-skydd med hjälp av Armeka. Vi fyller på med fler goda exempel allt eftersom. Ska ni vara med?

Olsbergs Electronics

Saab Dynamics

Arrow Nordic Components 

Flir Systems

SenseAir 

***


 

   

Hej!

Nu är vi här igen med lite nyheter för dig som vill hålla ESD-skyddet på topp. Vår påsk har varit bra och vi hoppas att din varit likadan.

1. NÄSTA KOORDINATORKURS I GÖTEBORG 16:e april - Prissänkt!
Armekas klassiker som alltid uppskattas. En fullspäckad heldag för dig - eller din kollega - som har ett ansvar för ESD-skyddet. Läs mer om kursen här eller ring 08-645 10 75 för att fråga eller anmäla.

2. VÅRT NYA UTSKICK "ERBJUDANDEN FRÅN ARMEKA".
Vi har parallellt med nyhetsbrevet numera även ett utskick med erbjudanden som gick ut i en första utgåva till en del av er häromveckan. Syftet med detta är att lyfta fram och beskriva produkter och tjänster samt att renodla detta nyhetsbrev till att innehålla just nyheter. Vill du komma med på sändlistan för "erbjudanden" så skicka ett mail till Christofer.

3. SE - SVENSK ELEKTRONIK FORTSÄTTER KVALITETSARBETET
Q-gruppen i SE träffas nästa gång i Stockholm den 16/4 för att jobba vidare med de dokument som så småningom ska bli en sorts kvalitetshandbok. SE´s VD, Lena Norder, beskriver arbetet såhär " Vi har målet att ta fram checklistor och rådgivande dokument inom områden som bedöms viktiga ur kvalitetssynpunkt". Armeka ligger bakom och är aktiva inom de dokument som berör ESD-skyddet.

4. ESD I VÅRDEN - Lungventilator slås ut av ESD.

Tidigare i år drabbades en respirator av förlust av funktionen och i samband med detta drabbades personalen som använde utrustningen av en lättare skada på fingrar. Aktuellt sjukhus har tre apparater varav denna och en enhet till har haft liknande incidenter historiskt. Rapportören uppger sig känna till andra sjukhus som drabbats på liknande sätt. Se bilagd rapport ur Reidar som är ett rapportsystem för avvikelser inom vården.

5. ESD I VÅRDEN - Reducera komfortproblem.

För ett fullgott ESD-skydd krävs att golv och skor är avledande i system. I vissa miljöer är detta krav. Ändå kan man i påtaglig grad reducera bekymmer med urladdningar genom att enbart använda ESD-skor. Vid våra kontakter med personal inom vården kommer spontana erfarenheter om detta upp. Man känner i mindre utsträckning av komfortbekymmer. Naturligtvis minskar i någon mån problem med teknisk utrustning. Mindre urladdning, mindre risk för skador.

6. ESD ORSAKAR BRÄNDER OCH EXPLOSIONER - T-sprit skadar skolbarn.
En skolklass på utflykt drabbas av att bränsle till ett fältkök fattar eld. Skogsutflykten var välorganiserad och man har följt säkerhetsanvisningar. Om lärarna har uppträtt som det är beskrivet i artikeln i MSB tidning ¨Tjugofyra7¨ så är med mycket stor sannolikhet ESD som varit bokstavligen den tändande gnistan. Annan orsak kan svårligen ses. Materialet i dunken, klädsel samt handhavande ger lätt denna slutsats. Tidigare händelser av liknande art har medfört dödsfall. Bland andra händelser omkom en man i samband med tömning av en reservdunk (plast). Klädsel i kombination med fritt fall av vätskan åstadkom en plötslig och mycket häftig brand.


7. NYTT GREPP PÅ EX-KURS.
Ni som har specifika problem med flytande kväve respektive kondenserade och komprimerade gaser samt gaser som inte är syrehaltiga. Här finns nu ett nytt utbildningskoncept. Vill du veta mer så kontakta oss.

8. UTBILDNING AV SEMESTERVIKARIER OCH NYANSTÄLLDA

Nu är Basic E-learning igång på vår hemsida. Den kan med fördel användas om ni snabbt måste få igång personal i avvaktan på ordinarie utbildning genomförs.


Det var allt för den här gången - tack för att du läser vårt nyhetsbrev!

Patrik Woss, försäljningschef Armeka, patrik@armeka.se
                      

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.