Sigma anställer 4 studenter efter aktiviteter med Kodkollektivet | Maskinteknik: Forskningsprojektet har verkligen varit en win-win | IT-företag och Af hjälps åt för att hitta rätt kompetens | Så vässar Visma Spcs arbetsförmedlarnas IT-kunskaper

Visas inte meddelandet korrekt? Se det i webbläsaren

God morgon!

I detta sista nyhetsbrev innan sommaruppehållet ligger fokus helt och hållet på kompetensförsörjning, rekrytering och utveckling.

FÖRÄNDRING TAR SOM BEKANT TID och nu ser vi allt oftare tecken på att positiv förändring sker - i attityder, tillit, vilja att testa nya vägar, att lära sig av varandra, att samverka. Alla dessa faktorer är avgörande för ett projekt som IEC, och därför är det extra glädjande när det händer.

LÄS OM HUR SAMVERKAN näringsliv-studenter leder till anställningar. Om framgångsrik forskning och om kompetensutveckling av arbetsförmedlare. Allt i syfte att skapa nya möjligheter och att ta bättre vara på de resurser som finns.

Med detta önskar IEC-teamet - Welf, Diana, Sven, Gunilla, Peter, Björn, Petter och undertecknad - dig en fin sommar!

Lars Hornborg, projektledare, IEC 2020


Mötesplats gav oväntade möjligheter och
studenter jobb

Engagemang ger utdelning. Det visar inte minst Kodkollektivets och Sigmas gemensamma event som ledde till att Sigma nu anställer fyra studenter. Och det på ovanligt förmånliga villkor. Så vad är det egentligen som händer? LÄS MER

John Herrlin, Kodkollektivet, och Martin Tiinus, Sigma

Maskinteknik: Forskningsprojektet har verkligen varit en win-win

Linda Sharp: Ett samarbete som är mycket uppskattat från båda parter!

Maskinteknik i Oskarshamn AB har under ett par år samverkat med Dr. Jeff Winter från Institutionen för Informatik genom ett gemensamt forskningsprojekt centrerat kring företagets utveckling av ett nytt affärssystem och ”Participatory Design”. LÄS MER


IT-företag och Arbetsförmedlingen hjälps åt för att hitta rätt kompetens

Under det senaste året har IEC och IT-företagen i Linnéregionen utbildat arbetsförmedlare med målet att öka arbetsförmedlarnas kunskaper om IT-branschen och den kompetens som efterfrågas. Nu står Arbetsförmedlingen bättre rustad med flera nya åtgärder för att hjälpa IT-företag med den kompetens de eftersöker. LÄS MER

Petter Hammarbäck (IEC), Björn Lundsten (IEC), Ola Lindblom (Af), Diana Unander Nordle (IEC)

Så vässar Visma Spcs arbetsförmedlarnas
IT-kunskaper

Peter Härder och Sanna Lindkvist, Visma Spcs

Ett av de IT-företag som medverkat vid IEC:s utbildningar av arbetsförmedlare är Visma Spcs, där utvecklingschef Sanna Lindkvist ser positivt på samarbetet, som bland annat syftat till att reda ut vilka olika yrkesroller det finns och vad arbetsgivarna efterfrågar. 

LÄS MER


Nästa tillfälle är den 14 september

Vill du också lära dig mer om IT-relaterade yrken, rekrytering och vilken IT-kompetens som efterfrågas? Den 14 september hålls nästa kompetensutveckling av arbetsförmedlare och andra intresserade på Arbetsförmedlingen i Växjö med fokus på två nya områden. LÄS MER


Fler hos er som ska ha dessa utskick?


facebooktwitterlinkedin

IEC arbetar för att göra Linnéregionen till norra Europas mest attraktiva IT-region.
Läs mer på 
iec2020.se.  

Med stöd från:

Om du inte önskar ytterligare medlemsinformation i närtid kan du klicka här

För att avsluta ALLA framtida inbjudningar, nyhetsbrev och övrig information från IEC,
skicka ett mejl med rubriken "Avsluta"