Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 
 

 

 

  

I övrigt:

Armeka är nybliven medlem i föreningen Svensk  Elektronik. Oragnisationen har som ett av sina främsta mål att höja kvalitetsnivån och utveckla styrkan i den inhemska elektronikindustrin. Just denna ambition är skälet till att Armeka valt att gå med.

Elektronik i Norden tar upp vårt nya medlemskap i en artikel i kommande nummer.

****

I vår webshop hittar du både utbildningar och skyddsprodukter. Det är öppet dygnet runt och vi fyller kontinuerligt på med nya produkter.

****

Vi börjar få fullt hus på vår öppna koordinatorutbildning i Tallin. Kontakta Karina Tomba om du vill anmäla eller veta mer. Den 14/9 är det datum som gäller.

****

Höstens öppna kurser i Sverige:

9/9 ESD, konstruktör, Halmstad

22/9 ESD, koordinator, Stockholm

26/10 ESD, koordinator, Göteborg

4/11 ESD, konstruktör, Stockholm

1-2/12 ESD, fördjupning, Stockholm

 

 

 

 

Nyhetsbrev nr 47 augusti 2010


 

SKA SVENSK ELEKTRONIKINDUSTRI AVVECKLAS I SVERIGE?

Spetsig fråga kanske. Men om svaret är nej är det främst två faktorer som bör beaktas för att lyckas med uppgiften..

Den första att utnyttja fördelarna med att vara på hemmaplan och den andra är svensk kvalité.

Den senare finns det anledning att reflektera över särskilt i den integrerade värld vi lever i idag. Historiskt har Sverige ett gott rykte och det kan säkert gälla även idag i många fall. Men om man funderar över den del kvalité inom elektronikindustrin som innefattar ESD-skyddet så är nog intrycket att vi har tappat mark i en jämförelse internationellt. För 10 år sedan så låg Sverige väl framme. Det är inte lika säkert idag, om man får tro de som har insikter i ämnet.

Inom svensk elektronikindustri borde finnas möjligheter att ändra på detta genom att rätt använda kunskap och erfarenheter där den finns.

Att hantera detta - och utveckla skyddsarbetet i övrigt - kräver just utveckling. Hur ser det ut idag och vad kan Sverige göra för att fortsätta framåt?

Ja inte skall vi luta oss tillbaka och enbart lita på stela internationella standarder samt till synes trygga svenska lösningar enligt gammal god och kanske delvis föråldrad modell.

Så här skall det gå till:

INVÄNTA INTE STANDARDISERINGSARBETET

Det är ett nyttigt arbete som görs i TC 101 och andra grupper. Men omloppstiden för uppdateringar av standarden kan vara flera år. En alldeles för långsam och otillräcklig process med hänsyn till den i övrigt snabba utvecklingen inom elektroniken.

Det som måste göras i eget företag bör vara att känna till befintlig standard och använda den som bas. Men för att kunna hänga med i utvecklingen av sitt skydd bör man skaffa kunskap om vilka trender som pågår inom standardiseringsarbetet och anpassa eget skyddsarbete därefter.

* Det blir allt viktigare att ha en egen uppfattning och en plan!

LITA INTE PÅ SP

Naturligtvis är SPs mätmetoder och arbete att lita på i sig. Det finns mycket av erfarenhet och kunskap.

I praktiken finns dock risk för en falsk säkerhetskänsla. Bara för att man i sitt interna dokument skriver in att man enbart köper in av testinstitut godkända skyddsprodukter så är inte saken biff. Man kan göra jämförelsen att man typgodkänner en bilmodell men sen hoppar över den årliga besiktningen.

Erfarenheterna från verkligheten ute i industrin indikerar entydigt; "mät själv om du vill ha kontroll på ditt skydd".

* Förlita dig inte på att reglerna räcker!

INFÖR RIKTIGA MÄTNINGAR

Låt inte företagets kontroll stanna vid att fylla i en lista med OK eller ej OK. Mät och dokumentera elektroniskt det fysiska mätvärdet. Det ger spårbarhet och ingen utrustning ¨försvinner¨. Det blir lätt att bevaka eventuella garantier som fortfarande är gällande. Fortlöpande försämring av ett enskilt objekt kan mötas med lämplig åtgärd och i tid. Det finns etablerade och väl fungerande metoder för detta på marknaden idag.

* Ta kontroll över din egen utrustning.

ESD-SAMORDNAREN

Skall skyddet hållas gott och utvecklas krävs att personalen som driver frågan dels har kunskap och dels har mandat. Det senare är inte alltid fallet om man ser till verkligheten igen. Att utse någon att "med vänster hand" tillsammans med flera andra uppgifter ta hand om det dagliga ESD-arbetet är inte godkänt skyddsarbete.

Det finns exempel på undantag där kunniga medarbetare som också fått mandat och ansvar kunnat lyfta kvalité i avsevärd grad. Felutfall över 50% går ned till några få.

* Ge samordnaren praktisk möjlighet att göra ett bra jobb!

INKÖP ÄR EN VIKTIG DEL AV SKYDDET

Låt inte en i ESD-sammanhang okunnig inköpsorganisation välja vad gäller införskaffade av skyddsprodukter, utbildningar eller andra tjänster. Det kostar för mycket om inte ESD-samordnaren eller motsvarande får säga sitt i detta stycke. Tyvärr får vi som ESD-skyddsleverantör än idag frågor i stil med; "Jag förstår inte varför våra nya ESD-skor slutar fungera". Än mer skrämmande är att man på många håll får sina kretskort från underleverantörer i vanliga pappkartonger eller i tveksamma rosa påsar. Ge inköparna klara rutiner genom att ställa krav i det interna ESD-regelverket.

* Rätt inköp ger rätt skydd!

****

Tack för att du tog dig tid att läsa mina rader. Nu är det upp till dig att bestämma om just din verksamhet ska trampa på som idag eller ta ett steg framåt och göra Svensk Elektronikindustri bättre. Tillsammans kanske vi kan lyckas ha den kvar i Sverige?

 

Du eller din chef får gärna ringa mig!

Patrik Woss, försäljningschef Armeka AB

patrik@armeka.se  , 0702-17 22 60

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.