Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 

 

  


SOMMARERBJUDANDE - HALVA PRISET PÅ ESD-ÖVERSYN!

Armekas översyner är mycket uppskattade av de som beställt. Klar och redig dokumentation av dagsläget samt förslag till åtgärder i rätt ordning. ESD-skydd handlar inte enbart om att köpa prylar. Oftast är det mest lönsamt att tänka till och göra rätt.

Under juli månad är det ofta stopp i produktionen. Ett utmärkt tillfälle att granska hur det ser ut utan att för den skull verksamheten påverkas negativt. ESD-koordinatorn får komma in en dag från landstället!

Om detta skulle passa för ditt företag bjuder Armeka på halva priset (dvs 3000:- exkl resor) på ESD-översyner som utförs 1/7 till 15/8.

Ring oss på 08-645 10 75 så berättar vi mer!


EXTRA ÖPPEN KOORDINATOR- KURS I LINKÖPING 29/8.

Förra veckan genomförde Armeka på begäran en extra kurs i Göteborg. Största bidraget till kursdetagare svarade Saab EDS i Göteborg för. Även leverantörer till Saab deltog. Det var ett härligt gäng och det var extra roligt att få genomföra en fullbokad koordinatorutbildnig.

Nu följer vi upp detta behov med motsvarande upplägg i Linköping efter semesterperioden. Kursen genomförs onsdagen den 29.e augusti. Information samt anmälan hittar du här.


VÅR WEBSHOP VÄXER 

Några förbrukningsartiklar som du ska titta närmare på. Inte minst på priset.

Bubbelfolie på rulle.

Skoöverdrag för besökare.

Vattenflaska. 


EXEMPEL PÅ BRA ESD_SKYDD!

Dessa företag har långsiktigt valt att utveckla sitt ESD-skydd med hjälp av Armeka. Vi fyller på med fler goda exempel allt eftersom. Ska ni vara med?

Olsbergs Electronics

Saab Dynamics

Arrow NordicComponents 

Flir Systems.


 

   

Hej!


Dags för vårsäsongens sista nyhetsbrev och snart är det väl dags för sommar. 


ELEKTROSTATISKA FÄLT - UNDERHÅLL!

Vi har vid flera revisioner eller översyner mätt upp många maskiner för ytmontering som har plexihuvar som lätt kan laddas upp till flera kV. Mätvärden över 500-600 Volt ca en halv meter från det uppmätta objektet är nivåer som är direkt olämpliga i närhet med komponenter och kretskort. Ta med din fältmätare ut och mät. Om du upptäcker förhöjda värden så passar du lämpligen på att testa vår Reztore topical antistat för att få ned laddningarna. Kontakta oss så skickar vi en provflaska!


SKOR OCH GOLV - IGEN.

Vi har som läsaren kanske noterat i tidigare utskick varit en smula kritiska till hur rollspelet mellan NER (Nordiska ESD-rådet) och TK 101 har fungerat. Fördelningen av arbete och uppgifter har i praktisk hantering sammanblandats. Nu är det nya tag som gäller och framåttänk. Bl a kommer vi som medlemmar söka komma längre i standardens tillämpning om vad som gäller skor och golv i system som en del av ESD-skyddet. Armeka deltar i ett möte redan denna vecka för att reda ut begreppen och vi hoppas återkomma med ett gott resultat av arbetet senare.

Golv och skor i system: Vad innebär då detta? Idag provar de flesta företag sina skor i en skotest. I det löpande arbetet att kontrollera sitt skydd görs även golvmätningar med jämna intervaller. Har man gjort detta anser man sig ha ett fullgott skydd, vad beträffar golv och skor. Vi har vid många tillfällen påvisat att detta inte räcker, då skor och golv inte alltid fungerar ihop. Många företag mäter alltså inte någon systemresistans. Nya golv läggs eller skor byts ut till ny leverantör och inköparen eller ansvarig är i många fall inte medveten om dessa problem.

Armeka går in på den typen av mätningar i kursen ESD-fördjupning. Denna kurs har tidigare legat på 2 dagar men vi har nu reducerat tiden och tagit med de mest relevanta delarna och därför lyckats få till en välmatad endagskurs.

Läs gärna Armekas hemsida ¨Äldre nyhetsbrev¨ - särskilt nr 10 - som utreder några faktorer som belyser problematiken skor och golv i sytem. Visserligen är det några år sedan vi skrev detta men fysikens lagar gäller alltjämt naturligtvis och information kan säkert vara nyttig för de som kanske inte tidigare har fått klart för sig sambanden. God läsning!


EX-UTBILDNNGAR OCH AHA-UPPLEVELSER.

Vi får ständigt nya erfarenheter när vi är ute och föreläser. Många eleverna har kunskaper som kan vara ganska goda om fenomenet ESD. Även dessa kursdeltagare brukar dock uttrycka att de fått fördjupade kunskaper och förståelse som positivt påverkar säkerhetsarbetet. Vanligen får personal med mer begränsad kunskap och tidigare erfarenheter ett rejält kunskapslyft. En insikt uppkommer om att även enkla samband påverkar och som därmed lyfter säkerhetsarbetet. Vi påvisar fysika fenomen genom praktiska demonstrationer.

Efter kurser förra veckan skriver vår Stefan Lamnevik:

Vi har på vår senaste EX-kurs sett våra kursdeltagare få aha-upplevelser när de var och en fick se att de laddades upp när de rörde sig, att det blev olika laddning (positiv och negativ) för olika personer och att det dessutom var stor variation på hur stor laddningen blev för olika personer.

Efter semesterperionden skall vi söka ta nya tag i bland annat riskerna med dammexplosioner. Hör gärna av dig om du är intresserad av att deltaga.


RENA VAGNSHJUL - STEFANS TIPS FRÅN VERKLIGHETEN

Många upplever att rullvagnar och hjul är ett ständigt återkommande problem eftersom avledningen avtar då hjulen smutsas ned. Ett sätt att reducera problemen kan var följande: Låt vagnarna med lämpligt intervall (beroende på graden av smuts i miljön!) passera över en station med klibbmattor. Det är enkelt gjort. Man kan exempelvis sätta upp en station vid lämplig vagnspassage. Detta kan göras både utanför eller innanför ett EPA - dock måste man naturligtvis ha klibbmattor i ESD-utförande om man väljer att upprätta stationen där.

Städfrekvensen bör kontrolleras, inte bara vagnshjul påverkas av damm. Gör en golvmätning direkt efter städning, och kontrollera golvet i jämna intervaller (exempelvis i ”halvtid” till nästa städning) är det problem med damm redan där kan det vara idé att ändra städintervallen.


Det var allt för den här gången. Kom ihåg att kontakta oss när det är dags att uppgradera företagets ESD-skydd. Tack för att du läser vårt nyhetsbrev!


Patrik Woss, försäljningschef Armeka, patrik@armeka.se
                      

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.