Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 

 

  


Vår Webshop växer!

Vi fyller hela tiden på med nya produkter. Vi är oerhört gölada för alla positiva kommentarer om att tillgänglighet, det är lätt att hitta priser och information.

"Armeka förklarar" tror vi kommer att hjälpa ytterligare. Under rubriken kommer vi att delge våra egna tankar runt prodkuterna, men även erfarenheter från det praktiska.

För oss är det viktigt att höra vad du tycker om "förmodligen den bästa ESD-webshopen i världen". Hör av dig med ett mail om du saknar något eller har idéer om hur vi kan bli bättre. 


Skoöverdrag,100-pack, 225:-


Reapaket ESD-tröjor, 1500:-Exempel på bra ESD-skydd

Dessa företag har långsiktigt valt att utveckla sitt ESD-skydd med hjälp av Armeka. Under nästa år fyller vi på med fler goda exempel. Ska ni vara med?

Olsbergs Electronics

Saab Dynamics

Arrow NordicComponents 

Flir Systems.


 

   

Hej!


FÖRETAGSHÄLSAN OCH ESD-SKYDD

Nästa gång som du behöver förnya stol-beståndet, varför inte då koppla in både inköp och företagshälsovården i processen. Att få till ett gott ESD-skydd samtidigt som personalen mår bra är ingen tokig kombination. Kanske en god tanke även i företagsledningens tycke.

Marknadens kanske bästa sko avseende ergonomi och ESD-skydd i kombination med riktiga stolar och ståmattor ger goda möjligheter. Se gärna vad vi skrev om detta i nyhetsbrevet 58. Om du önskar stöd för tanken eller att Armeka aktivt hjälper till med arbetet internt så ställer vi gärna upp. Vi har rätt mycket att bidra med både vad gäller ESD naturligtvis men även i ergonomifrågor.

För övrigt söker vi aktörer som vill samarbeta med Armeka i det ¨civila¨. Våra stolar och skor fungerar naturligtvis lika bra utanför ESD-området. Har du tips och idéer så hör av dig!


EX-MILJÖ OCH STATISK ELEKTRICITET

I november förra året inträffade en explosion vid Nammo Liab i Lindesberg. Nu har Arbetsmiljöverket kommit med rapporten om denna. Tyvärr blev det personskador även om vi fått uppfattningen att dessa inte var omfattande. Av utvärderingen framgår att:

¨Mer sannolikt är att tändningen orsakades av zirkoniumpulvret som hälldes ovanför satsen inför den stundande omblandningen. Zirkoniumpulver är extremt reaktivt och antänds lätt i luft av t.ex. friktion eller gnista från elektrostatisk urladdning. En oavsiktlig kraftigare stöt eller skrapning med aluminiumskopan mot blandningskärlet eller omröraren kan via friktion ha orsakat tändningen.Tändningen kan även ha uppstått på grund av att zirkoniumpulvret självantände av friktion eller elektrostatisk urladdning som uppstod mellan partiklarna i sig under själva fallet i luften vid hällningen¨. (Vår rödmarkering).  

Inte sällan - tyvärr - kommer denna typ av rapport även i modern tid. 


MÖTE TK 101 OCH NORDISKA ESD-RÅDET NYA TAG.

I veckan möttes dessa skilda organisationer och jag var en av deltagarna tillsammans med 15-talet övriga. Som vi på Armeka uppfattar det har det historiskt funnits tendenser till en viss rollsammanblandning mellan dessa .

Nya stadgar i NER och andra konstruktiva tankar från deltagarna medför att vi kanske nu kommer bli mer målinriktade i arbetet. Dels i form av att rollerna renodlas, dels skapas möjligheter att bli starkare i det internationella standardiseringsarbetet samt att NER kraftsamlas till teknikfrågor tydligare.

Armeka har i hög grad - om vi får säga det själva - varit aktiv i arbetet att påverka och forma stadgar som gynnar detta. Därutöver kommer Ericssonrepresentanter att axla en större arbetsbörda i form av ordförandeskap. Även det tror vi gynnar möjligheter till mer påverkan positivt, framförallt på internationell nivå. Vi återkommer med mer information om utvecklingen framöver.


Tack för att du läser vårt nyhetsbrev!


Patrik Woss, försäljningschef Armeka, patrik@armeka.se
                      

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.