Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 

 

  
 Vi fortsätter med vårt kanonpris på bubbel tills vidare. Lägg din beställning så kan du lugnt packa vidare.


Lågladdande bubbelplast, rulle 500 mm x 150 lpm - 388:- / st (OBS! 150 lpm)


Exempel på bra ESD-skydd

Dessa företag har långsiktigt valt att utveckla sitt ESD-skydd med hjälp av Armeka. Under nästa år fyller vi på med fler goda exempel. Ska ni vara med?

Olsbergs Electronics

Saab Dynamics

Arrow NordicComponents 

Flir Systems.


...och fler är på gång....

Tidigare är det mest stora och medelstora företag som kommit längst i kontinuerlig uppbyggnad av ESD-skydd. Även om många tyvärr fortfarande tar ett ordentligt tag för att senare fortlöpande minska i effektivitet och därefter tvingas till en panikartad uppryckning igen. Nu kommer vi sannolikt att få ökade antal av inte alltför stora företag på listan. En sådan kandidat är Tranås Industrikablage som nu kommit igång med ett seriöst arbete med ambition att också vidmakthålla och öka skyddsnivån. En stor kund till företaget är för övrigt redan ramavtalskund till Armeka. Vilket naturligtvis får ytterligare positiva effekter på skyddsnivån totalt.

 

   


Hej!


 Esd och vården

Nu när vintern kommit en bra bit på väg och inomhusklimatet stundtals varit väldigt torrt finns några slutsatser att dra. Allmänt så verkar det som om ESD-incidenter inte ökat i antal. Tvärtom finns indikationer på en viss förbättring av situationen.

Som Armeka ser det är det finns främst två huvudorsaker. Dels har i ökande omfattning på vissa håll bättre luftbefuktning installerats. Dels har kunskapen om hur att hantera ett gott ESD-skydd förbättrats. I det senare hoppas vi att Armeka varit bidragande. Många av de större sjukhusen har drabbats av våra utbildningar och översyner under senare år. Intresse för mer insatser i detta finns också för innevarande år framåt.

Även om förbättringar kan skönjas så förekommer ändå incidenter. Exempelvis har övervakningsutrustningar vid ett antal tillfällen slagits ut där man konstaterad urladdningar. Vid något (några?) tillfälle(n) då relativ luftfuktighet varit nere på entalsnivå. När utvärderingar är gjorda hoppas vi att få tillfälle att informera mer om detta. Ett klassiskt sätt att få till riktigt duktiga uppladdningar är att rulla en patientsäng på olämpligt golv och med fel utrustning i övrigt.


Cognac eller vatten?

Ett intressant fenomen diskuterades i samband med utbildningar hos en av Armeka ramavtalskunder. En vanlig PET-flaska kan bli uppladdad i hög grad. Det vet vi!

Men om man fyller den med vatten eller annan vätska. Vad händer då? Jo från flera tusen volt går värdet ned till kanske bara något hundratal. Nu frågar vi läsarna; Hur kommer detta sig? Även om inte hela den fysikaliska förklaringen inte är klar till 100% så skall vi ändå söka ge ett svar i nästa nyhetsbrev. (nr 60). Hör gärna av er med egna erfarenhet och kunskap.


Bygg upp ett kostnadseffektivt och fungerande ESD-skydd!

Armeka mäter, kontrollerar och ger klartecken till att använda ESD-skyddsprodukter. Vi har byggt en enorm mätdatabas och även en stor allmän kunskap om hur prylarna fungerar i praktiken. Som nya men även efter ett tag, vilket kan var en stor skillnad...

Vi kommer from nu nu successivt att lägga upp våra erfarenheter, tips och i vissa fall mätvärden om produkterna i vår webshop. Vi tillför även våra subjektiva kommentarer där det så passar. Allt för att du ska kunna utvärdera och välja rätt - och veta vad du kan förvänta dig. Ta en titt på testaren WST3 så förstår du hur det kan komma att se ut. Vi kallar det "Armeka föklarar."


Dammexplosioner är ett ESD-problem!

Vårt tidigare upprop gav enbart ett begränsad antal deltagare (se inbjudan). Men vi kommer sannolikt att genomföra ett antal utbildningar ¨inhouse¨ på lämpligare datum. Har ni intresse så låt oss få reda på detta så tittar vi på möjligheter att genomföra på lämplig plats och anpassat datum.


Svensk Elektronik - en levande branschorganisation.

Armeka har av goda skäl successivt blivit mer och mer aktiv i arbetet i denna organisation. Vi bedömer att här finns mycket konstruktivt att göra för att öka svensk industris konkurrenskraft genom bland andra insatser utveckla Q-arbetet. Om ditt företag inte är medlem så titta gärna på SE och överväg medlemskap. Av rent själviska intressen tror vi att även arbetet med ESD-skydd stärks.

***

Tack för att du läser vårt nyhetsbrev!


Patrik Woss, försäljningschef Armeka, patrik@armeka.se
                      

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.