Problem att läsa nyhetsbrevet? Klicka här för att visa det i webbläsaren.

 
 

 

 

    *****

 ESD i sjukvården

Armeka har under en längre tid utbildat MTA- och IT-personal inom vården på många av sjukhusen i Sverige. Nu senast häromveckan var det Karlstads tur.

För övrigt fortsätter nu utvecklingen av kursverksamheten inom vården där vi inte bara belyser kopplingen ESD och elektronik. Se inbjudan till nästa tillfälle med en fullmatad dag i Kalmar 30 augusti www.mtf.nu

 Internationellt standardarbete

I juni kommer TC 101 (Elektrostatik) att hålla möte i New York för att diskutera vidare om ESD-standarden IEC 61340. Sverige representeras av en delegat från TK 101. Inte kommer mötet att innebära så värst stor förändring i det praktiska skyddsarbetet på fältet. Sett över tid bör däremot svensk industri engagera sig allt mer för att utveckla sin insats i standardiseringsarbetet. Armeka verkar löpande fullt ut för att driva utvecklingen framåt.


 REA på Laja Citygo!

Vi har tagit hem ett stort parti av utgående skor i Lajas populära Citygoserie. Vi har hela huset fullt med både ESD-skor och vanliga civila. Ladda hem realistan här. Ring sedan 08-645 10 75 och lägg din beställning. Reservation för slutförsäljning och först på telefonen slipper gå barfota. Vi har sänkt priset till 444:- / par ex moms och frakt

 

 

.

 Armeka i E-puls

EMC-services hade en artikel om Armeka i gårdagens utgåva av sitt nyhetsbrev. Trevligt initiativ tycker vi och kommer att återgälda det framöver. För dig som missat det finns ett samarbetsavtal mellan Armeka och EMC-services fö

 

 

 

  

 

Borde inte även ditt företag bli ett gott exempel?

Armeka fortsätter oförtrutet att jobba för att svensk industri ska bli bättre på ESD-skydd. En grupp som vi tycker om att möta är branschorganet Svensk Elektronik. För två veckor sedan genomfördes Stora Elektronikdagen i Kista (en bra artikel hittar du i senaste numret av Elektronik i Norden) och förra veckan var det årsmöte. Vid bägge tillfällena talades en hel del om att tillvarata och utveckla det vi redan kan. Och att ta fram goda exempel.

FLIR - en kunds beskrivning:

FLIR Government Systems i Danderyd gör värmekameror och system för försvars- och säkerhetstillämpningar. 2005 började Armeka med en grundutbildning i ESD av FLIRs personal. Därefter märktes ett stort antal ESD-mätobjekt upp och definierades i Armekas databas, vartefter periodiska funktionskontroller av ESD-skyddet med Armekas mätvagn inleddes.

Alf Morin, kvalitetsingenjör och ESD-koordinator på FLIR säger följande:

- Vi hade inte kunnat uppnå det här resultatet själva. Med mätvagnen blev vi varse att en tvåsiffrig procentsats av våra provningspliktiga objekt låg över de uppsatta ESD-gränsvärdena. Därmed hade vi inte det ESD-skydd som vi hade förutsatt oss att ha.

- Med mätvagnen har vi sedan dess fått en bra kontroll av mätresultatet och kan se att vi snabbt förbättrat oss med ett felutfall under 1% redan det första året. Vi ser också omedelbart om det fattas någon skyddsutrustning som är på drift eller om vi har missat att kontrollmäta ett definierat kontrollobjekt.

- Vi viker två dagar två gånger om året och får med den insatsen en fullständig funktionskontroll på vår utrustning. Däremellan kan vi fokusera på att åtgärda den utrustning som identifierats med eventuella brister.

FLIR Government Systems flyttade till nya och mer ändamålsenliga lokaler i Täby sommaren 2010 vilket blev ett lyft för hela verksamheten.

- Då passade vi också på att bygga upp och tänka ESD-skydd från grunden säger Alf Morin. I samband med flytten utsåg vi ytterligare två ESD-samordnare, en för produktion och en för utvecklingsavdelningen, vilka bägge fick genomgå Armekas ESD-utbildning.

- För att ytterligare förbättra och motivera personalen har Armeka därefter genomfört ESD-utbildning för all personal inom utveckling och produktion, samt ESD- informerat den administrativa personalen.

FLIR har fått både uppmärksamhet och uppskattning av sina kunder över det ESD-förbättringsarbete som genomförts.

 

Fler goda exempel:

Följande företag har vi tidigare presenterat som goda exempel på gott ESD-skyddstänkande: Olsbergs, Saab Dynamics, Arrow Nordic Components. Vi är stolta och glada att vara en del av deras utveckling.

 

ESD-arbete i sommar

Det finns plats för fler. Vi hjälper dig gärna att utveckla ditt företags ESD-skydd. Hör av dig till oss så kan ta reda på vad ni behöver. Sommaren brukar vara bästa tiden att göra en ESD-översyn på.  Lägg en halvdag på att ta kontroll över skyddet, det är bara ett telefonsamtal bort.

Patrik Woss, försäljningschef Armeka AB

patrik@armeka.se  , 0702-17 22 60

 

 
     
 

Klicka här för att avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet.