Senaste nytt från Folkbildningsrådet. Har du problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

Nybloggat på #folkbildning

Matchning på modet, validera mera, regional utveckling och kompetensförsörjning och vad har egentligen Agenda 2030 med folkbildningen att göra? I vår blogg #folkbildning lyfter och analyserar vi frågor av relevans för folkbildningen.


Kartlägg folkbildningens arbete med nationella minoritetsgrupper

Det är viktigt att ett nationellt minoritetsperspektiv genomsyrar hela folkbildningens verksamhet, skriver utbildningsdepartementet i ett betänkande. Nu vill Folkbildningsrådet få uppdraget att kartlägga och ta fram en handlingsplan för arbetet.


Stort intresse för matchning inom folkbildningen

Tre studieförbund och fyra folkhögskolor får dela på tre miljoner kronor i projektmedel till matchningsinsatser inom folkbildningen 2018. Folkbildningsrådets styrelse beslutade den 8 november att bevilja medel till sju projekt som ska erbjuda matchningsinsatser för unga som saknar behörighet till högskolan.


Folkbildningsrådet fördelar och följer upp statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund. Läs mer på vår webbplats folkbildningsradet.se.