Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev december 2016

Från bra till bättre

Utvärdering av försöket med intraprenader i Göteborgs Stad

Intraprenad är en driftsform som möjliggör ökade frihetsgrader för verksamheter som har kommunen eller landstinget som huvudman. Det här är en utvärdering av ett försök med intraprenader i Göteborg, med äldreomsorgen som ett utpekat område.

Läs mer


Startkonferens för AllAgeHub

Det nya forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. 

I januari drar verksamheten igång i lokaler på Chalmers campusområde. AllAgeHub bjuder därför in samarbetsparter och andra intresserade till startkonferens för att informera om framtidsplanerna. AllAgeHub är ett samarbete mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle och finansieras bland annat av tolv GR-kommuner och Vinnova.

Läs mer


Europeiska socialfonden beviljar 13 miljoner kronor till Projekt HälsoGReppet

Syftet är att minska sjukfrånvaron på kvinnodominerade arbetsplatser ute i GR:s medlemskommuner. Detta ska ske genom samverkan med Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan kring rehabiliteringsprocesser.

Läs mer


Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Den särskilda utredaren Susanne Rolfner Suvanto lägger fram den Nationella kvalitetsplanen för äldreomsorgen för regeringen den 31 mars 2017. Planen ska stimulera till innovationer, ett strategiskt hälsofrämjande arbete på alla nivåer samt syfta till ökad jämlikhet, inflytande och valfrihet för den äldre. Den 6 april bjuder GR in till en halvdag då planen presenteras. 

Läs mer


Folkhögskola – en möjlighet för ensamkommande ungdomar

Projektet Folkhögskolespåret syftar till att möjliggöra för landets folkhögskolor att erbjuda boende- och studieformer för ensamkommande ungdomar. Målet är att ungdomarnas väg mot vidare studier eller arbete ska förkortas. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har beviljat medel för att arbeta med Folkhögskolespåret i länet från och med hösten 2016 och under hela 2017.


Mötesplats Funktionshinder är tillbaka!

Den 10–11 oktober 2017 är det dags igen. Vad vill du visa upp på Mötesplats Funktionshinder? Endast fantasin sätter gränser!

Under de här dagarna bereder vi plats på scen för GR-kommunernas egna verksamheter inom funktionshinderområdet. Syftet är att lära av varandra, inspirera till nytt tänkande och nya perspektiv, stärka kompetensen samt knyta nya kontakter.

Läs mer


Psykisk ohälsa och depression hos äldre

Depression ökar med stigande ålder men det finns både medicin och terapi som hjälper. Men först måste vi börja våga se och våga fråga både den äldre och oss själva samt öka vår kunskap om vad vi kan och bör göra. Välkommen till en heldagskonferens den 2 mars!

Läs mer


Tillitsdelegationens arbete presenteras

Tillitsdelegationen ska på uppdrag av regeringen arbeta för ökad tillit i styrningen av den offentliga sektorn. Regeringen menar att en tillitsbaserad styrning skapar effektivare verksamheter samt större nytta och kvalitet för medborgarna. Den 14 mars kommer Tillitsdelegationens ordförande Laura Hartman till Göteborg för att berätta om sitt uppdrag.

Läs mer


Missade du konferensen – eller vill du ha hjälp att komma ihåg det viktigaste?

Här kan du ta del av skriftlig dokumentation och/eller filmade föreläsningar från några av höstens konferenser.

Film, konst och kultur när Mötesplats IFO arrangerades för 14:e gången

Dagen är en arena för kollegialt erfarenhetsutbyte för de som arbetar inom individ- och familjeomsorg i GR:s medlemskommuner. Verksamheterna själva gör innehållet.

Harmoni och balans – att stärka sinnet när minnet sviker

Den 11 november arrangerade GR tillsammans med Västra Götalandsregionen den årliga demenskonferensen.

Kompetens och stabilitet i den sociala barn- och ungdomsvården

Under den här dagen medverkade den nationella samordnaren, SKL, GR:s regionala utvecklingsledare och kommunerna Mölndal, Lilla Edet och stadsdelen Östra Göteborg.

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende

Vad innebär de nya riktlinjerna? Se filmerna där föreläsarna förklarar eller läs den skriftliga sammanfattningen.


Studie från FoU i Väst/GR på workshop i Vatikanen

En studie från FoU i Väst/GR presenterades på en workshop i Vatikanen där påven och drottningen deltog. Workshopen  hette Narcotics: Problems and Solutions of This Global Issue.

Workshopen arrangerades av Påvens vetenskapliga akademi (PAS) och var ett särskilt önskemål från påven själv. Forskare, beslutsfattare och religiösa ledare var inbjudna för att diskutera narkotikafrågan och möjliga vägar framåt. Russell Turner, FoU i Väst/GR, deltog och berättade om den studie av öppenvårdsbehandling som han genomfört vid Behandlingsgruppen för drogproblem i Göteborg. 

Läs mer


Kurser, konferenser, seminarier och utbildningar

2017-02-02

Fördjupningsutbildning arbetsgivarkontakter 
För dig som gått grundutbildning i Supported Employment eller Individual Placement and Support

2017-02-02

Lex Sarah

2017-02-28

Supported Employment
Grundutbildning

2017-03-01

Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten 
– inklusive föreskrifterna SOSFS 2014:5


2017-03-07

Familjerätt

2017-03-22

MI-fördjupning

2017-05-24

MI-fördjupning


Följ oss på Facebook och Twitter!

Facebook: Gilla FoU i Väst/GR på Facebook så får du senaste nytt från oss i ditt nyhetsflöde.

Twitter: Här twittrar vår planeringsledare Linda Macke, främst om frågor som rör äldreområdet. Följ henne på @GR_Valfard.