Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 12 februari 2021

Vinter i hela landet!

Nu har det då blivit vinter i hela landet med både snö och minusgrader. Bra och kul för många men lite problematiskt för några. 

Det känns ändå som om pandemiläget har gjort att allt fler kan njuta av våra härliga ö-samhällen denna vinter, kanske är det så att några beslutar sig för att öka sin vistelsetid ännu mer och kanske bli bofast. Vi behöver bli fler öbor för att behålla den infrastruktur vi har och det är ju det vi tillsammans jobbar för!

Glad alla hjärtans dag! 

LH


I kölvattnet....

Under de senaste veckorna har vi haft lite olika möten som vi tror kan leda till bättre kunskap om levnadsvilkoren för oss.

  • Mötet med infrastrukturministern var kort och intesivt men vi hann förmedla några av våra tankar om betalfärjor, kompletteringstrafik och problemen med trafiken till Holmön. Transporterna till och från våra öar är ju en av de avgörande frågorna för att det ska vara möjligt att bo och leva där vi gör. Läs mer här.
  • Post och paket är ju en annan viktig fråga och vi har haft ett möte med utredarna i Postfinansieringsutredningen och ett informativt möte med Post Nord där vi också har en remiss att svara på. 
  • Strandskyddsutredningen som ligger ute för diskussion har debatterats en del och för vår del handlar det mycket om att vi måste tydliggöra att vardagsliv i skärgården ibland kräver strandnära bebyggelse och bryggor, läs mer här.  Även där har vi möjlighet att lämna in ett remissvar. Vi bad vår tidigare vice ordförande ge oss inspel i ämnet.

Fler remissvar finns här.

LH & ALJ


I kikarsiktet..

Vi har nu som främsta fokus att jobba vidare med vår nya hemsida, (kika gärna här) och förbereda oss inför den digitala årsstämman som är den 21 mars. Vi har en enkät som cirkulerar ute bland föreningarna för att få reda på hur tankarna går. Utifrån det stakar vi ut riktningen för 2021 och den kommande verksamhetsperioden 2022-2024.

LH


Leader

Mer pengar till Landsbygdsutveckling via Leadermetoden

Leadermetoden är ett sätt att med god lokal förankring fördela stöd till projekt på svensk landsbygd. Har du en bra idé som du vill förverkliga, läs mer här!

SF


Spännande...

...nyheter pågång i Stockholms ytterskärgård nämligen en ny nationalpark, Nämdöskärgårdens nationalpark. Samtidigt håller en lokal grupp på att starta upp en förstudie för att bilda ett Biosfärområde. Läs mer här.

LH

Den lilla skolan med de stora möjligheterna

Torsdagen den 25/3 kommer vi i SRF tillsammans med SIKO och en lokal grupp; Rädda Värmdö ö-skolor anordna ett webbinarium om små skolor. Två intressanta forskare berättar om vad de kommit fram till. Utförligt program kommer att finnas på hemsidan inom kort. Vill du vara med och lyssna? Anmäl dig på info@skargardarna.se 

LH


ESIN

ESIN är rösten för drygt 350 000 öbor på drygt 1600 små öar i Europa. ESIN, som består av elva medlemsländer, startade på initiativ av Skärgårdarnas Riksförbund 2001. Då först som ett nätverk som efter några år formaliserades till en organisationen.

ESIN arbetar på två nivåer. På den lokala nivån arbetar vi med att stärka öarnas kulturella identitet, underlätta spridningen av information mellan medlemmarna, möjliggöra jämförelse om hur olika länder hanterar frågor, dela kunskap.

På Europeisk nivå informeras relevanta EU-institutioner och ett aktivt påverkansarbete rikta till EU:s politiker skall öka deras medvetenhet och förståelse om små öar.

Läs mer om ESIN här.

ALJ


Nyhetsbrev

Om du inte fått detta Nyhetsbrev direkt i din mejlbrevlåda men vill ha kommande så anmäl din mejladress till info@skargardarna.se. Tipsa gärna andra Skärgårdsintresserade om vårt Nyhetsbrev.

  

Skärgårdarnas Riksförbund
Borgen 126, 472 95 Varekil

www.skargardarna.se

info@skargardarna.se 

 

facebookinstagram

Våra medlemsföreningar

 

Blekinge Kust och Skärgårdsförening

Bohusläns Skärgårdsråd

Gräsö Skärgårdsråd

Hemsö Skärgårdsförening

Holmös Utvecklingsforum

Hvens Byalag

Luleå Skärgårdsförening

SIKO, Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktaktorganisation

Smålandskustens Skärgårdsförening

S.S.I.F., Sörmlands Skärgårds Intresseföreningar

Söderhamns Kust- och Skärgårdsförening

Vinöns Kultur- och Hembygdsförening

Visingsörådet

Östergötlands skärgårdsförening

SURF, Skärgårdens Ungas Riksförening

Våra arbetsgrupper

Besöksgruppen

Blåljusgruppen

Bredband & Telefoni

Fiskegruppen

Färjegruppen

Miljö & Energi

Redaktionsgruppen

Skärgårdsboende

Skärgårdsbönder

Skärgårdsskolor

Skärgårdens Unga


Nedslag runt kusten och på våra öar

På Holmön har man haft stora problem med färjan och trafiken till ön. Läs mer här.

Sörmlandskusten ska påbörja en diskussion med kommunen i ett kustutvecklingsprojekt.

Söderhamn har man ett spännande projekt; Livskraft Söderhamn 2021 för att bl.a skapa aktiviteter. Läs mer här

I Stockholms skärgård jobbar SIKO vidare med Skärgårdsflytten via levandeskärgård.se

Hven ligger isen tjock på dammen vid Kungsgården så där har skolbarnen idrottslektioner.

Visingsörådet jobbar med samordning i hamnen och undersöker möjligheten till ett äldreboende.

Bohusläns skärgårdsråd  jobbar med en ny hemsida och man har fått rutiner för testning av covid-19 för öbor.

Ö-bladet har kommit ut med ett nytt nummer på Vinön och bladet har funnits i 20 år. I detta nummer fanns en fin artikel från 1938 med. 

Alla medlemsföreningar har fått en enkät att svara på för att tillsammans kunna staka ut riktinigen för 2021 innan årsmötet i mars.

LH

 

 


Rapporter från våra arbetsgrupper

Besöksgruppen jobbar på med sin handlingsplan med bl.a ett försök till diskussion med Visit Sweden. Läs mer här.

Blåljusgruppen har en ny gruppledare och jobbar på att få igång arbetet igen.

Bogruppen håller på och tar fram ett marknadsföringsmaterial på det fina statistikarbetet och på vilket sätt det kan användas.

Fiskegruppen samlar som bäst in enkätsvar från Åländska småskaliga fiskare och arbetet med projektet går vidare. Läs mer här.

Färjegruppen har haft möte och fått nya medlemmar i arbetsgruppen. Det finns många frågor att ta tag i, både gula och vita färjor avhandlas Läs mer här.

Skolgruppen Skärgårdsskolor i nätverk har jobbat på i tio år och är ett nätverk för erfarenhetsutbyte och samverkan. Nu har gruppen fått några nya medlemmar.

Redaktionsgruppen fyller på med intressanta inlägg på Facebook, Instagram och hemsidan.

 LH


Den 18 februari har vi nästa styrelsemöte i SRF. 

Vill du se andra kommande mötesdatum; kika här.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller så vi tror att du är intresserad eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.