Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SmåKom Nyhetsbrev

Beredskap och försvar i fokus på höstmötet

SmåKoms välbesökta höstmöte gick av stapeln enligt plan den 22-23 november i Bromma, Stockholm. 

Ordförande Peter Lindroth öppnade höstmötet. De formella delarna med buget och verksamhetsplan avhandlades i enighet.

Torsdagens tema var försvar, krishantering och beredskap. Försvarsberedningens ordförande Björn von Sydow har höll ett mycket uppskattat föredrag om vad kommuner bör tänka på vid fara eller ofärd, med utgångspunkt i Försvarsberedningens delrapport.

Anders Häggkvist, kommunstyrelsens ordförande i Härjedalens kommun, beskrev därefter sommarens brand i kommunen. Ett centralt ansvar ligger på lokala myndigheter att professionellt hantera akuta skeenden. Vi fick också höra vilka lärdomar händelsen gett upphov till. 

Från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kom Charlott Thyrén och Thord Eriksson. Överenskommelsen mellan SKL och MSB om kommuners ansvar beskrevs.  

På fredagen vidtog information om intressanta forskningrön med utgångspunkt från små kommuner med minskande befolkning. Josefina Syssner talade inför en engagerad publik. 

Per Sedigh, SKL, var siste talare och ämnet var kommunal ekonomi. Resultaten hittills är tillfredsställande, även om framtiden sannolikt bjuder på stora utmaningar. Osäkerheten beträffande exempelvis statsbidrag - i brist på regering -är besvärande i dessa budgettider. Vi hoppas på snara besked. 

Här kan du ta ta del av alla föredrag från höstmötet. 

Fler bilder finns på www.smakom.se.

Vadstena våren 2019!

SmåKom bildades i Vadstena år 1989. Nästa år blir det alltså 30-årsjubileum på Vadstena Klosterhotel i samband med rikskonferensen: 

Onsdagen den 24 april kl 15-fedagen den 26 april kl 12. Vi avslutar med lunch. 

Programplanering pågår, det blir både sakfrågor och festligheter. 

 

                                        God avdventshelg!

 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.