Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kontaktuppgifter Utvecklingsavdelningen Malå kommun

Enhetschef/Företagslots
Anna Karin Horney 

Tfn: 0953-140 76
anna-karin.horney@mala.se

Företagslots 
Aleksandra Simanovskaya

Tfn: 0953-140 61
aleksandra.simanovskaya@mala.se

Företagslots
Maria Larsson 

Tfn: 0953-140 57
maria.i.larsson@mala.se 


December 2020


VERKSAMT.SE


Upphandling

Malå Kommuns och de kommunala bolagen annonseras upphandlingar löpande, håll dig ajour på E-avrop.

Se gärna film Offentlig upphandling – för dig som leverantör(utgivare:Konkurrensverket) 

Annonserade
Drift av Nölviken camping, sista anbudsdag 2020-12-15

Förmånscykel/Personalcyckel, sista anbudsdag 2021-01-11

Kontakt rörande upphandling Malå
Robert Åkerlind
Tfn: 0953-140 56
E-post: robert.akerlind@mala.se


Enkät om lokalt företagsklimat

Den 4 januari når Svenskt Näringslivs enkät om det lokala företagsklimatet ut till många av er som driver företag i Malå kommun. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att svara på den. Tack på förhand, tillsammans för Malå! 


Inflyttar och integrationsservice

Inflyttar- och integrationsservice förebygger smittspridning genom att i första hand hålla möten digitalt, telefonmöten, munskydd vid besök, inga onödiga resor, iordningställa ett rum för bokade besök där vi har plexiglas, utskick till våra kunder genom länkar till hemsidor där Covid-19 information finns tillgängliga på olika språk.

Exempel: 

Folkhälsomyndigheten.se

Informationsverige.se


Så minns vi 2020


facebookinstagramyoutube

LOKALT

Foto: Linn Fjellner

Heja omställningsarbetande företag i Malå kommun!

Idagsläget befinner sig Malå kommun på 4e plats sett till antalet beviljade omställningscheckar i hela vårt län och ett mycket kreativet utvecklingsarbete bedrivs i vår kommun! Saknar du information om det regionala omställnings- och utvecklingscheckarna eller möjligheterna till regionalt investeringsstöd, tveka inte att ta kontakt med oss!  

TA HAND OM DIG OCH VARANDRA  ❤


Handla på hemmaplan

Vi har ett unikt utbud av butiker och en diversifierad tjänstesektor i Malå, ett Sverige i miniatyr - ett utbud vi ofta tar för givet. Just nu är vi många som bär på en stor oro för att bli smittade av coronaviruset men också för hur förrändrade beetendemönster kommer påverka vår verksamhet. Men vi har alla möjlighet att stimulera lokal utveckling och tillväxt. Verksamheterna är nu, mer än någonsin, helt beroende av att vi alla som bor och verkar i Malå kommun fortsätter handla lokala varor och tjänster! Ditt och mitt agerande har betydelse! 


Kommande aktiviteter och mötesplatser

16/12 2020 kl 11.45-12.45 Kompetensutveckla ditt företag med NorrlandsNavet, ett engagerande lunchevent online om utbildning som en del i det livslånga lärandet. Anmälan krävs

Mera Malå, start 5/1 2021 kl 13.00-14.00 därefter löpande, varje tisdag. Träffarna arrangeras digitalt vid behov mot förbokning.

28/1 2021 kl 07.30-08.00 Save the date! Digital Gomorron Malå - värd Malå kommun

26/2 2021 kl 11.00-13.00 Save the date! Företagarforum - värd LRF Norsjö Malå


Attraktiv Malåbygd – uppföljning av bygdemedel

Vi har nyligen gjort en uppföljning av bygdemedel 2015-2020. Vi gör några nedslag hos föreningar i Malå kommun som erhållit bygdemedel till utveckling. Ta del av de publicerade filmerna här. 

Föreningar välkommnas att söka bygdemedel för år 2021, senast den 31 januari, 2021. 

Av de bygdemedel som tilldelas Malå kommun 2021 (ca 600 000 SEK) höjs den procentuella andelen till föreningslivet från 30% till 40%. Andelen till allmänna näringslivsfrämjande åtgärder sänks således från 70% till 60%. Eftersom priserna gått upp medan beloppet till föreningar legat kvar på samma nivå ett antal år, höjs beloppet fr om år 2021 från 20 000 SEK
till 25 000 SEK inkl en egen insats motsvarande 10%.

Läs mer om möjligheten att söka bygdemedel här.

Tillsammans för utvecklingen i Malå!


Ung Företagsamhet i Malå

Malå kommun har skrivit ett 5-årigt avtal med Ung Företagsamhet.  Detta gör att vi tillsammans kan utveckla arbetet med entreprenörskap på Nilaskolan.


SIKT 2.0 - kompetensförsörjningsprojekt

SIKT 2.0 startar 2021 och riktar sig till personer som Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialtjänsten hänvisar att delta. Projektet som är ett ESF-projekt, är pågående i hela Region 10 där utbyten av erfarenheter, kurser och utbildningar är tänkt att skapas och delas med varandra. Målet är att stärka individer till utbildning eller arbete, att stärka företag till anställning och kompetenshöjning. Projektledare i Malå är Dan Berglund.


Intresseförfrågan Nölviken

Vill du arrendera och driva Nölvikens Camping som ligger vid väg 370, södra infarten till Malå? 

En dag kvar att lämna en intresseanmälan

Sista ansökan 2020-12-15 (e-Anbud). Konto för intresseanmälan hos e-avrop krävs, detta är kostnadsfritt och startas hos www.e-avrop.com

För visning samt mer information av Nölviken Camping kontakta:
Lars Grundberg 
lars.grundberg@mala.se
Anna Karin Horney anna-karin.horney@mala.se 

Bild: Ethel Lundström och Fredrik Sundqvist


Inflyttarservice

Vi hjälper gärna ditt företag att guida nyrekryterade medarbetare och medflyttande familjer att komma till rätta i Malå. Kontakta Inflyttarservice via:

Kontaktformulär: flytta till Malå! eller direktkontakt:
Aleksandra Simanovskaya Tfn: 0953-140 61, 070-344 55 68
E-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se


Kommunen som kund i norra Västerbotten

Norsjö-Malå LRF avdelning har varit samverkanspart till projektet Kommunen som kund i norra Västerbotten. Ta del av projektsammanfattning, resultat och slutrapport, som i stor utsträckning berör Malå kommun och bland annat presenterar följande förslag på mål och åtgärder: 

• Förståelse för alla aktörers roll i värdekedjan -> mer dialog och fler mötesplatser

• Ökad kunskap hos kökspersonal om närproducerade livsmedel och deras roll i varje kök; kompetensutveckling

• Kommunalt-/regionalt gemensamt agerande för ökad politisk medvetenhet om livsmedel och dess betydelse

• Västerbottens livsmedelsstrategi kan hjälpa till att skapa opinion

• Många förslag ang tex bättre resursutnyttjande, produktionsutveckling, forskning, mätning av klimatpåverkan, självförsörjning etc .

Tillsammans för utvecklingen i Malå!


Information från projekt Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region (NiMR)

Inom ramen för projektet stödjer vi företag inom 5 fokusområden: kapitalförsörjning, kompetensförsörjning, innovation, större marknad och ägarskifte/generationsskifte. Det gör vi i samarbete med de andra kommunerna i Västerbottens inland samt Arjeplog och Arvidsjaur. Det är hittills cirka 60 företag i Malå som har tagit del av insatser som projektet arrangerade: allt från coaching, workshops och inspirationsföreläsningar till behovsanpassat stöd och rådgivning genom köp av extern kompetens.

Under hösten 2020 har vi erbjudit flera insatser för små och medelstora företag i Malå. Exempelvis arrangerade vi fotowokshop  där 5 företag fick möjlighet att lära sig mer om konsten att kommunicera via en bild för att marknadsföra sina produkter och tjänster. Företagarfrukost Gomorron Malå med tema Jämställt ägande och finansiering i företag. Viktig tema där en rad finansiärer, bl a Norrlandsfonden, Almi, Investeringsbolag Treac och Sparbanksstiftelsen Norrland svarade på frågor. Workshop med tema Bli bättre på att sälja  - och nå större marknader där 4 företag från Malå deltagit. I samarbete med Almi har vi också genomförd ett program för befintliga företag Steget vidareLäs mer.

Vi har fått ett positivt besked om förlängning av detta pågående näringslivsprojektet. Vi ska alltså fortsätta att bidra till företagets utveckling och tillväxt inom de fem ovannämnda fokusområden. I pipen ligger bl a workshop där arbetsgivare i Malå – privata  och offentliga - kan fördjupa sina kunskaper om vad det betyder att vara attraktiv arbetsgivare och i dialog med varandra hitta sätt att hjälpas åt med kompetensförsörjning  i Malå kommun. Vi meddelar datum och tid när det blir möjlight att genomföra mötet offline. 

Det som blir nytt blir för projektet nästa år är att vi får erbjuda särskilt stöd i form av insatser till Coronadrabbade företag. Läs pressmeddelande om förlängning av projektet. 


Glad Lucia!

Det traditionsenliga luciatåget som brukar genomföras på företag i Malå kommun: ta del av bildspelet
Foto och film: Norrman Marketing i Malå

REGIONALT

Finansiering

NATIONELLT

Nationella företagsakuten

Akut rådgivning till företag i hela landet som drabbats ekonomiskt av covid-19. Kostnadsfritt.

www.nationellaforetagsakuten.se


Rådgivning till företag med internationell verksamhet

Business Sweden erbjuder snabb kostnadsfri rådgivning till svenska företag. Kontaktuppgifter till medarbetare i Umeå: Melker Persson, melker.persson@business-sweden.se, 070-382 20 47 och Katharina Saalo, katharina.saalo@business-sweden.se, 070-371 95 82


Förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete har skickats på remiss

Förslaget innebär att stödet förlängs med upp till sju månader eller som längst till 30 juni 2021.

Regeringen föreslår bl a att karenstiden för företag som avslutat sin korttidspermittering. Det innebär att företag som använt stödet tidigare under pandemin, men kunnat avsluta korttidsarbetet under en tid, kan gå in i systemet igen från den 1 december 2020.

Lagändringen föreslås träda i kraft 15 februari 2021 men gälla retroaktivt från 1 december 2020.

Håll dig uppdaterad: www.verksamt.se

 

Med tillönskan om fridfull adventstid!

TA HAND OM DIG OCH VARANDRA ❤

Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se


Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter