Juni 2019
Avregistrera    Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Vi har en uppdaterad plan!

Vid förbundsfullmäktiges junimöte infinner sig alltid en slags examenskänsla. Vid det här mötet tog fullmäktigeförsamlingen ett mycket viktigt beslut om Göteborgsregionens strategiska inriktning för perioden fram till 2023. Därmed avslutades ett arbete som pågått sedan januari 2018, med stort engagemang och stor delaktighet från politiker och tjänstepersoner inom förbundet. Den strategiska inriktningen kommer att styra inriktningen på verksamheten i förbundet.
Läs den strategiska inriktningen här

Snart är det dags att logga ut för välbehövlig semester. Därefter går vi från ord till handling och gör verkstad av strategin! Jag ber att få tillönska er alla en fin sommar!

Helena Söderbäck

Välkommen till spännande konferens om framtidens välfärdsutmaningar!

I höst arrangerar Göteborgsregionen (GR) för första gången Mötesplats Väst, där förtroendevalda och chefstjänstepersoner i Västsveriges kommuner får mötas kring välfärdens möjligheter och utmaningar. Medverkar gör bland andra socialförsäkringminister Annika Strandhäll, Anders Ekholm från Institutet för framtidsstudier och Sverker Lindblad från Kommunutredningen. 

Den demografiska utvecklingen och den snabba urbaniseringstakten blir utmaningar för kommunerna under de kommande decennierna. För att kunna möta samhällsutvecklingen krävs att kommunerna har en kapacitet som står i proportion till deras uppgifter. Missa inte Mötesplats Väst - en arena där du får tillfälle att fokusera på dessa så viktiga framtidsfrågor. 

Läs mer och anmäl dig här!  

Fortsatt högt söktryck till yrkesutbildningar för vuxna

Veckan efter midsommar kommer 512 lyckliga sökande att erbjudas plats på någon av de yrkesutbildningar för vuxna som startar i augusti. Den här gången var det 2 790 sökande till de 36 utbildningarna i utbudet.

Läs mer

Fokus på vuxna besökare i årets upplaga av Future Skills

Under tre dagar i oktober anordnas Future Skills i anslutning till Gymnasiedagarna. I år har Vuxenutbildningssamverkan på GR fått i uppdrag att, tillsammans med medlemskommunerna och Arbetsförmedlingen, ta fram ett program med aktiviteter riktade mot målgruppen vuxna.

Läs mer

Klokboken.nu – för alla som planerar bostäder för seniorer

Klokboken för seniorbostäder är en helt ny webbplats full av tips, idéer och inspiration. Den vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.
– Med Klokboken vill vi inspirera, bredda kunskaperna och bidra till mer kunskapsbaserade beslutsunderlag, säger projektledaren Lisbeth Lindahl, forskare vid Göteborgsregionen FoU i Väst. Klokboken har tagits fram i samarbete mellan Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Göteborgsregionen FoU i Väst och White arkitekter.

Läs mer

Presentation av utredningen ”God och nära vård”

Den 11 juni i Göteborg presenterade Anna Nergårdh, regeringens särskilda utredare, den tredje delrapporten "God och nära vård – Vård i samverkan”. Utgångspunkten för utredningen är att det krävs förändringar för att kunna möta framtidens utmaningar samt öka förtroendet för hälso- och sjukvården. En viktig del handlar om att organisera vården bättre utifrån allmänhetens och patienternas behov. Nu kan du se konferensen på film.

Läs mer

Gratis hållbarhetsworkshop för elevråd

Arbetar du som rektor eller lärare på en gymnasieskola i Göteborgsregionen? Eller är du en elev som brinner för hållbarhet? Boka in gratis workshops inom det nystartade elevrådsprojektet Vi räknar till 10, som drivs av Göteborgsregionen. Projektet ingår i vårt koncept Räkna till 10 där vi inspirerar unga till att minimera avfall och konsumera hållbart.

Läs mer

Handdukar blev eftertraktade sommarklänningar

Vintern 2018 samlade kommuner i Göteborgsregionen med omnejd in flera ton textilier inom projektet Circular Textile Initiative. Dessa togs sedan tillvara av olika aktörer som arbetar med cirkularitet och textil. WeReDo Fashion var en sådan. Mitt bland högarna av textilier fann sömmerskan och designern Anna-Kann Andersson en drös med vackra linnehanddukar. Inspirationen slog till och ett av kollektionens signaturplagg var född: handduksklänningen.

Läs mer

Ungas kraft ska få fler unga att klara grundskolan

Efter sommaren går satsningen Ungas kraft in på sitt sista läsår – i samband med det vill vi lyfta vad vi hittills har gjort och vad som komma skall! I Ungas Kraft har GR arbetat tillsammans med Universeum och två skolor i Länsmansgården med insatser utifrån ett holistiskt perspektiv – för den unga i skolan, på fritiden och gentemot föräldrar.
Ungas kraft är en del av Wallenbergstiftelsens tioåriga programsatsning ”Utbildning för ökad integration”. Satsningen, som startade höstterminen 2017, utgår från tre spår: skolan, familjen och fritiden.

Läs mer

Höstens kursutbud från Göteborgsregionen

För dig som arbetar i skolan har vi ett samlat kursutbud i höst. Kanske funderar du på att ta nästa steg i karriären och vill veta mer om hur det är att arbeta som chef? Eller är du ny som chef? Vill du veta mer om undervisande förhållningssätt i grundskolan?

För dig som arbetar i kommunens övriga verksamhet har vi också ett kursutbud att presentera inför hösten. Du kanske vill delta i socialchefsdagarna eller lära mer om ett tillitsbaserat ledarskap?

Kurser inom skola & utbildning

Kurser inom andra verksamheter i kommunen

Socialchefer vill att AllAgeHub fortsätter

Göteborgsregionens socialchefer vill se en fortsättning på AllAgeHub efter att projektets etableringsfas avrundas till årsskiftet. AllAgeHub är en samverkansplattform för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster och där kommunerna inom Göteborgsregionen samarbetar med akademi, näringsliv och civilsamhälle.

Läs mer 

Skillnader i anmälningar till socialtjänsten

GR har gjort en kartläggning av aktualiseringar som inkommit till socialtjänstens barn- och ungdomsvård under 2018. Den presenterades nyligen under en gemensam konferens med Socialstyrelsen. Resultaten av kartläggningen visar intressanta skillnader mellan kommuner och stadsdelar när det gäller till exempel orosanmälningar.

Läs mer

Nu är Teknikcamp 2019 i full gång!

Teknikcamp är ett koncept som genomförs inom ramen för Teknikcollege, en samverkansplattform mellan skola och näringsliv i Göteborgsregionen. Campet anordnas i syfte att inspirera fler unga tjejer till att våga intressera sig för teknik, genom att ge möjlighet att testa på bland annat VR-glasögon, programmering och produktutveckling.

Fredagen den 14 juni träffades ett 30-tal tjejer från sjuan och åttan för kick off!

Läs mer

I Yrkeskampen lär sig regionens åttor om yrken

Nu bjuder vi in alla klasser i årskurs 8 i Göteborgsregionen att tävla i yrkeskampen! Under årets Gymnasiedagarna och Future Skills har 16 klasser möjlighet att mötas i fyra deltävlingar, där de tävlar i olika yrkesgrenar och får testa sin egen skicklighet i olika yrken. Priset för den klass som vinner är en klassresa till Yrkes-SM i Helsingborg 2020.

Vill din klass tävla? Läs mer här

Förskolepersonal i Lerum får lära sig stärka sin hälsa

Lerums kommuns satsning inom projektet HälsoGReppet handlar om att ge medarbetare på förskolor utbildning genom programmet Hjärnhälsa. Syftet är att hjälpa medarbetarna att stärka sin hälsa samt hantera krav i arbetet och på fritiden. I filmen får du bland annat höra förskolepedagogerna Malin och Lisa på Rydsbergs förskola berätta om vad de har lärt sig.

Läs mer

Yrkesresan tuffar på och fler ska med på tåget

Alla kommuner i Göteborgsregionen är med på Yrkesresan, vår gemensamma satsning på kompetens inom den sociala barn- och ungdomsvården. Sedan en tid tillbaka deltar även kommunerna i Boråsregionen och Skaraborg. Yrkesresan har fått stor nationell uppmärksamhet och en förstudie pågår i samverkan med SKL och Socialstyrelsen. Göteborgsregionens 13 kommuner har tackat ja till att fortsätta det gemensamma arbetet med Yrkesresan i ytterligare tre år. Även kommunerna i Boråsregionen och Skaraborg har erbjudits en fortsättning.  

Läs mer

Dags att beställa Vad ska jag välja? – gymnasievalet 2020

Göteborgsregionen sammanställer gymnasieutbudet i en regiongemensam katalog över vilka program som erbjuds i våra 13 medlemskommuner. Önskar ni beställa kataloger till era elever så är beställningen nu öppen. Katalogerna kostar 40 kr/st och skickas ut under vecka 27, 9-13 september 2019.

Läs mer

Klimatanpassningsnätverk från GR väckte intresse

I slutet av maj hölls en EU-konferens om klimatanpassning i Lissabon, ECCA2019, där det senaste från den internationella forskningen inom området presenterades jämte exempel på lyckade satsningar och åtgärder. GR:s klimatanpassningsnätverk var representerat på konferensen, och presenterades vid en poster-session.

Läs mer

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion