Nyhetsbrev med senaste nytt om Oceanhamnen. Har du problem med att se mejlet? Öppna i din webbläsare.

En sista innan julen

De här sista veckorna innan jul har varit ansträngande för Helsingborg. Vi har tyvärr en smittspridning som sticker ut jämfört med övriga Skåne. Med gemensamma krafter kan vi dock vända den här tråkiga utvecklingen.

Det är tydligt att vi inte kan se fram emot en vanlig jul i år. Men snart kommer ett nytt år, med nya möjligheter. Inte minst för Oceanhamnen.

I det här nyhetsbrevet får du ta del av aktuell status för Oceanhamnen direkt från byggaktörerna och Helsingborgs stad. Som vanligt hittar du mer information på hplus.helsingborg.se


Snart öppnar framtidens reningsverk

I slutet av januari tas RecoLab i bruk. Tack var vakuumtoaletter och köksavfallskvarnar i Oceanhamnen så kan det nya reningsverket ge en ökad biogasproduktion samt kraftigt ökat kretslopp av näringsämnen och vattenåtervinning.

Andra vinster med systemet är att läkemedel renas bort från avloppet och klimatpåverkan minskas från avloppsreningen. Driftsättningen av anläggningen kommer inte att påverka de boende i Oceanhamnen då avloppet redan idag leds till Öresundsverket där RecoLab är beläget.

Här kan du läsa mer om Tre rör ut

Passa gärna på att upptäcka Reco Labs nya webbplats


Se hur bron växer fram

Under natten mellan lördag och söndag den 21 till den 22 november lyftes de två första brodelarna till bron till Oceanhamnen på plats. Tillsammans väger de här brodelarna 80 ton och arbetet krävde millimeterprecision för att allt skulle fall väl ut.

Se vår timelapse från monteringen och läs om arbetet framåt här.


Vad är grejen med Prismas takterrass?

Vid årsskiftet börjar de första kontorsarbetarna jobba på Prisma. Det innebär att Oceanhamnen tar ett steg närmare målet att bli en levande, blandad stadsdel. Förbipasserande kommer då kunna titta upp och se rörelse, inte bara bakom de stora fönterpartierna, utan även på byggnadens rymliga takterrass.

Du kan läsa mer om takterassen och tankarna bakom den på Wihlborgs webbsida.

Full aktivitet längs med kajkanten

Den industriella hamnen förvandlas nu steg för steg och det råder full aktivitet i Sernekes olika projekt i Oceanhamnen. Ophelias Brygga står nu färdigt och Tura, byggd med inspiration hämtad från de befintliga hamnmagasinen och det holländska stadsbyggnadsmönstret, byggs i rasande tempo.

Läs mer om Sernekes pågående projekt här.


Kanalens byggstart är uppskjuten

Tidigare har vi informerat om att kanalen i Oceanhamnen ska börja byggas efter nyår. Tyvärr så har upphandlingen överprövats. Det innebär att vi inte kan påbörja arbetena som planerat. I skrivande stund finns det inte någon ny tidplan än, men vi hoppas kunna komma med mer information inom kort.


Stopp i vakuumpumpens namn!

I januari är det dags att koppla upp Oceanhamnens vatten- och avfallssystem till RecoLab. Då sker överkopplingen till den behandlingsanläggning som vi har färdigställt just för området.

Redan nu vill vi göra dig uppmärksam på att det kommer att ske korta planerade stopp av vakuumsystemet i samband med omkopplingen. Planerade driftsstopp sker under dagtid efter att alla berörda fått exakt uppgift om dag och tid för omkopplingen.

Läs mer om detta på vår webbplats.


Tillfällig belysning

Helsingborgs stad har undersökt möjligheten att sätta en tillfällig belysningsmast där gångvägen från den tillfälliga bron ansluter mot Redaregatan. Skanska har som mål att få den på plats redan den 21:a december så när du läser det här bör belysningen redan vara på plats.


Denis Kerkhof kliver in som projektledare för H+

Anders Landsbo, projektledare för stadsförnyelseprojektet H+ (som Oceanhamnen ingår i), ska efter en lång och förtjänstfull karriär gå i pension. Han lämnar ett par väldigt stora skor som ska fyllas av Denis Kerkhof.

Dennis Kerkhof börjar den första februari som projektledare för H+. Under en månad kommer han att arbeta parallellt med den nuvarande projektledaren Anders Landsbo. Dennis har senast arbetat som byggprojektledare på Lunds kommuns fastighets AB där han arbetat med nybyggnadsprojekt.

Läs mer om Denis och hur han hoppas kunna bidra till H+ genom att klicka här.


Kontakta oss

Om du har frågor om H+, Oceanhamnen eller det här nyhetsbrevet så är du välkommen att kontakta oss:

Anders Landsbo, H+ projektledare: anders.landsbo@helsingborg.se

Johan Persson, H+ kommunikationsstrateg: johan.persson3@helsingborg.se

Fredrik Ahlberg, ansvarig Oceanhamnens nyhetsbrev: fredrik.ahlberg@helsingborg.se


Oceanhamnens nyhetsbrev skapas med innehåll från:

Castellums logotyp

Helsingborgs stadsvapen

Magnolias logotyp

Midrocs logotyp

Peabs logotyp

Riksbyggens logotyp

Serneke bostads logotyp

Sundprojekts logotyp

Wihlborgs logotyp

Du får det här mejlet eftersom du har prenumererat på vårt nyhetsbrev. Om du vill avprenumerera, klicka här. Om du vill veta mer om hur Helsingborgs stad hanterar dina personuppgifter, klicka här.