Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev - Svenska Skolföreningen
Nyhetsbrev - Nr 3: Skolåret 2015/2016

Kära föräldrar och elever!

Det nya läsåret började med att våra lärare vidareutbildade sig i läsförståelse med en fantastisk föreläsare från Sverige, Marie Trapp. Mer om det har Susanne skrivit längre ner i detta nyhetsbrev.

Tiden går snabbt och nu ska vi snart fira Lucia. Skolföreningens luciafirande kommer i år att äga rum fredagen den 4 december. Alla elever i skolföreningen är naturligtvis välkomna att delta, men det räknas bara som ett lektionstillfälle för de som läser kompletterande svenska åk 1-5. Äldre elever som vill delta kan höra av sig till sin lärare för att få tillgång till de traditionella sångerna som ska sjungas.

Även i år kommer skolföreningen att finnas representerade på Svenska kyrkans julbasar den 21 november kl 10.00-16.00. Vi ordnar en tipspromenad och kommer att ha ett stånd med begagnade barnböcker och spel till försäljning. I år kommer vi även att erbjuda högläsning. Inför julbasaren får ni gärna skänka böcker och spel för barn och ungdom. Lämna det ni vill skänka till er lärare senast 5 november.

Detaljerad viktig information om luciafirandet och julbasaren>>

Vi önskar er en skön höst och varmt välkomna till årets luciafirande.

Carina Bråkenhielm
Ordförande


Nytt från årsmötet

Svenska Skolföreningens årsmöte gick av stapeln i slutet av september och då tackade vi av Anette Österholm, Fredrik Allard, Karolina Stjärne samt Marianne Goode.  

Till nya styrelsen välkomnar vi Josefin Billquist, Lasse Wäppling och Kerstin Kernwein.

Omval gick till Carina Bråkenhielm, Susanne Persson, Malin Pilblad, Malin Wright  samt Anna Smith. Vi, som nu sitter i styrelsen, ser fram emot en ny spännande mandatperiod tillsammans.


Vi satsar på läsförståelse...

En vidareutbildning tack vare sponsorpengar från IKEA

IKEA

I slutet av augusti hade svenska skolföreningen i Zürich förmånen att få ta emot Marie Trapp för att vidareutbilda oss lärare. Marie Trapp är 1-7 lärare med sv/so och idrott som inriktning. Fr.o.m. hösten 2013 arbetar hon också som förstelärare med uppdrag att inspirera, handleda och stötta andra pedagoger i läs- och skrivundervisningen.

Målet med fortbildningen var att ge oss lärare inspiration och mer kunskap om läsförståelse. Syftet med undervisning i lässtrategier är att utveckla eleverna till ”Expertläsare”. För att göra det behöver vi ge dem olika strategier – verktyg för att lyckas. Precis som snickaren förstår att han behöver olika verktyg för olika syften använder den gode läsaren olika lässtrategier.

Lässtrategier ska vara så förankrade hos eleverna att de kan plocka fram dem närsomhelst de kommer i kontakt med olika texter oavsett genre. Målet är att eleverna ska bli expertläsare och äga sina strategier.

 Stjärnläsare” blir man alltså inte då man behärskar ett givet antal strategier utan när man låter lässtrategierna samspela för att fördjupa och kontrollera sin förståelse.  

Eleverna i svenska skolföreningen har under hösten kommit i kontakt med ”Läsfixarna”. Det är de olika strategierna, personifierade, som samspelar under läsningen. Alla lärare har tillgång till en studiehandledning- ”En Läsande Klass”. Denna handledning vilar på tre ben; högläsning, strategier och dialog där texten och textens innehåll är det viktigaste. Boken skall alltid vara i centrum.

Genom att samtala om textens innehåll med strategierna som stöd skapas ett läsengagemang hos eleverna, som förhoppningsvis i förlängningen leder till ökad läslust.

Marie Trapp gav oss en inspirerande och engagerad föreläsning. Lärarna är nu fyllda med ny kunskap och förståelse i detta viktiga ämne som med all sannolikhet kommer att ge ert barn hjälp med läsningen. Vi tackar IKEA som gjorde denna vidareutbildning möjlig genom ett fint ekonomiskt bidrag.

Titta gärna på filmen om våra Läsfixare>>.

Susanne Persson
Lärare och ALL (Arbetslagledare)

Carina Bråkenhielm
Ordförande 2015/2016


Vems ansvar?

Vi vill påminna alla föräldrar om att våra lärare ansvarar för sina elever under lektionstid och ej tiden före och efter lektionen.

Tack för er förståelse!


Kalendarium

NOVEMBER

21 Julbasar

DECEMBER

04 Luciafirande alla 

10 Julavslutning åk 6 & uppåt


Stötta oss!

Vi vet att många företag, organisationer & privatpersoner har viktiga kompetenser, kontakter, tjänster och produkter som vi skulle behöva för att göra vår förening ännu bättre. Därför vill vi hitta bra samarbeten. Andra har möjlighet att bidra ekonomiskt, genom sponsring eller gåvor, vilket vi också varmt välkomnar!

För vidare information om sponsring och hur du kan stötta oss ekonomiskt, vänligen hör av er till: 
Malin Pilblad

För vidare information om hur man kan hjälpa till med de olika eventen, vänligen hör av er till: 
Lasse Wäppling


Ideell verksamhet

Glöm inte att vi är är en ideell förening med syfte att hjälpa svenska barn utomlands att vidmakthålla och vidareutveckla sitt hemspråk. Idag är vi 8 frivilliga personer som sitter med i styrelsen och 11 anställda lärare.  

För att vi ska kunna möta de krav som ställs på föreningen samt för att kunna bedriva verksamheten på ett professionellt sätt, behöver vi intresserade och engagerade medlemmar. Hör av dig redan idag! 


Svenska Skolföreningen - Schwedischer Schulverein - Postfach 209 - 8126 Zumikon


www.svenskaskolforeningen.ch
info@svenskaskolforeningen.ch

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem i Svenska Skolföreningen.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.