Du får detta nyhetsbrev eftersom du är kontaktperson för ditt distrikt, din rasklubb eller lokalklubb. Skicka gärna vidare informationen till fler berörda.

Klicka på loggan för att komma till vår hemsida

SBK-info

Informationsbrev till distrikt, rasklubbar och lokalklubbar i Svenska Brukshundklubben. 


Klubb och organisation


Verksamhetsstatistik 2020

Distrikt, lokal- och rasklubbar ska redovisa genomförd verksamhet till förbundskansliet enligt stadgarna. I mellandagarna skickades mejl ut från vårt undersökningsverktyg Opinio med länk till enkäten. Mejlet går till föreningens officiella e-postadress (den som är angiven i Medlem online). Senast 27 januari 2021 vill vi ha era svar. Sedan sammanställer vi resultatet som redovisas i Svenska Brukshundklubbens verksamhetsberättelse. 

Här kan du förbereda frågorna samt hitta ytterligare information om verksamhetsstatistiken.


Nominera personer till Agriastipendiet

Årligen delar Svenska Brukshundklubben och Agria ut stipendier i kategorierna årets utbildare, årets klubb, årets eldsjäl och årets tjänstehundsekipage. Brukshundklubbar, rasklubbar, distrikt och utskott har möjlighet att nominera någon som utmärkt sig under året. Medlemmar kan tipsa sin klubb/distrikt om förslag på kandidater. Senast 1 februari ska nomineringarna skickas in.

Läs mer om stipendierna här.


Organisationskonferens 2021

Den för distrikt och rasklubbar årliga och kongressförberedande organisationskonferensen genomförs digitalt den 5–7 februari.


Kallelse till kongressen 2021

Rasklubbar och distrikt kallas till Svenska Brukshundklubbens kongress den 8–9 maj. Förbundsstyrelsen har med anledning av covid-19 beslutat att även 2021 års kongress kommer att genomföras som ett digitalt fullmäktigemöte på distans genom videokonferens med de digitala verktygen Zoom och VoteIT. Kallelse skickas ut till distrikt och rasklubbar. Sista anmälningsdag är den 9 mars. Läs mer om kongressen här.

Alla handlingar kommer att publiceras på hemsidan. Tryckta handlingar skickas till anmälda delegater separat.


Kommunikation via e-post

Idag är e-post en av de viktigaste informationskanalerna. Värdet av att ha en registrerad e-postadress i Brukshundklubbens medlemsregister, Medlem online, blir extra tydligt i samband med års- och fullmäktigemöten då alla medlemmar ska få en kallelse till mötet. Saknas e-postadresser innebär det att föreningen behöver skicka kallelse per brev. Kontakta gärna medlemmar utan e-postadress och be dem komplettera sina uppgifter i Medlem online.


Års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021

Svenska Kennelklubbens Föreningskommittés beslut som påverkar års- och fullmäktigemöten 2021 finns att ta del av hos SKK och återfinns även i Brukshundklubbens FAQ inför års-, fullmäktige- och medlemsmöten 2021. Inom kort kommer det att publiceras lathundar från SKK med stöd inför planeringen samt genomförandet av digitala årsmöten.

Arbeta enligt den nya valordningen. Läs mer om den nya valordningen här. De vanligaste frågorna och svaren har vi samlat i en FAQ – Valordning.


Dispenser inför möten

Förbundsstyrelsen har fattat beslut om dispenser från organisationens normalstadgar, under en tidsbegränsad period. Dispenserna gäller antal medlemsmöten, förenklad hantering för ändringar i stadgar, omkonstituering inom styrelse samt möjlighet till fullmaktsröstning och syftar till att underlätta för medlemmar och förtroendevalda inför års-, fullmäktige- samt medlemsmöten 2021.


Utbildning i digitala årsmöten via Studiefrämjandet

Många föreningar inom Svenska Brukshundklubben genomför i år sitt allra första digitala års- eller fullmäktigemöte. Ta chansen att få lite extra kunskap inför ert möte via Studiefrämjandet!

Läs mer här.


Välgörande present till medlemmar och förtroendevalda

Skänk gärna pengar till vår minnesfond istället för att dela ut blommor och presenter på årsmötet. Alla medlemmar, lokalklubbar, rasklubbar eller distrikt kan söka ekonomiska medel i form av stipendium ur minnesfonden till goda idéer som strävar efter att utveckla verksamheten i enlighet med Svenska Brukshundklubbens vision & uppgift. 

Läs mer om minnesfonden här.


Att göra efter års- och fullmäktigemötet

  • Uppdatera uppgifterna i Medlem Online om er styrelse och era funktionärer. Ni behöver inte rapportera in ny styrelse till oss på förbundskansliet.
  • Registrera ny lokal medlemsavgift för 2022. Ni anger endast den lokala avgiften i Medlem Online.
  • Ge era funktionärer i styrelsen behörighet att administrera medlemsuppgifter i Medlem Online. Behörigheterna är tidsstyrda och löper ut det datumet som ni själva anger, oftast strax efter års- eller fullmäktigemötet.

Läs mer om vad som ska göras efter årsmötet här.


Ny i styrelsen?

På vår hemsida finns mycket information för de olika funktionerna inom en styrelse.

Läs mer om de olika funktionerna och om hur man jobbar i en styrelse.


Föreningscoacher

Svenska Brukshundklubben har ett tjuogotal föreningscoacher till stöd för våra föreningar och medlemmar. Tjänster som kan beställas är bl.a. utbildning i föreningskunskap och styrelsearbete för förtroendevalda som är anpassad till vår verksamhet. Föreningscoacherna kan även medverka i föreningsutveckling, svara på föreningssupport, vara mötesordförande, samt delta vid konflikthantering om det är nödvändigt. Föreningscoacherna är en rikstäckande resurs.

Läs mer om föreningscoacherna här. 


Verksamhet under pandemin

Efter beslut av förbundsstyrelsen i mitten av januari så är det nu åter möjligt att arrangera MH, MT, exteriörbeskrivningar, specialsök och inmätningar (för bruks) under förutsättning att stor hänsyn tas till råd och riktlinjer för att undvika smittspridning av covid-19.

Se till att du alltid håller dig uppdaterad via hemsidan gällande hur verksamheten påverkas av coronapandemin. 


Hundägarutbildning


Reviderad kursplan

Reviderad Kursplan för SBK Instruktör Specialsök är fastställd.

Här finns kursplanen.

 


Friskvårdsinstruktörsutbildning

SBK friskvårdsinstruktörsutbildningen startar den 15 maj och kommer att hållas på SBK Göteborgsavdelningen i Kallebäck. Det är en fartfylld och rolig utbildning inom friskvård för hund och människa.

Mer information om utbildningen finns här. 

 


Avel och hälsa


Nya utförandeanvisningar MH

Från 2021-01-01 gäller uppdaterade utförandeanvisningar för MH. Det är skottmomentet som ändrats tillbaka till hur det utfördes före 2020. Se till att alla mentalfunktionärer är uppdaterade på det nya. 

De uppdaterade utförandeanvisningarna för MH finns här.


Mycket stor efterfrågan på mentaltester (MT)

Efter att många MT:n blev inställda under 2020 är nu efterfrågan på MT mycket stor. Många hundar har hunnit passera eller närmar sig fyra års ålder. SKK har beviljat att den generella åldersdispensen för dessa hundar förlängts till 30 juni 2021, och SBK/FS har beslutat att man under första halvåret 2021 får arrangera speciella ålders-MT där dessa hundar prioriteras. Vi vill uppmana arrangörer att försöka arrangera så många MT:n så möjligt för att ge dessa hundar en chans att få starta. Det betyder mycket för många.

Mer information finns här.


Prov och tävling


Regelrevideringen för bruks, lydnad och rallylydnad

På grund av coronapandemin kommer regelkonferenserna att arrangeras i Zoom. Det kommer att arrangeras ett antal förmöten och ett beslutande möte för de olika sporterna separat.

Innan jul 2020 gick en inbjudan ut via e-post till alla SBK distrikt, rasklubbar och SKK länsklubbar, specialklubbar samt till Sveriges Hundungdom - som väljer ut vilka som ska få delta.

Anmälan görs i formulär, som det fanns länk till i inbjudan, och sista anmälningsdag är den 31 januari 2021.

Här finns datum till förmöten och de beslutande konferenserna.


SM i lydnad och rallylydnad

På grund av rådande pandemi har förbundsstyrelsen i samråd med arrangören beslutat att dela upp SM i lydnad och rallylydnad på två helger.

Läs mer om mästerskapen här.


Tjänstehund


Patrullhundsinstruktör steg 2

Är du SBK-instruktör och intresserad av att bli patrullhundsinstruktör kan du söka direkt till kursen PHI 2 (patrullhundsinstruktör steg 2). Sista ansökningsdag till den och övriga funktionärsutbildningar på Hundtjänstskolan på Marma är den 5 februari.

 

Läs mer om Hundtjänstskolan här.


Gilla oss på Facebook

Ta del av kul och aktuell information som du kan vara med och kommentera genom att gilla vår sida på Facebook. 

Svenska Brukshundklubben på Facebook >>

Brukshundklubbens facebook-grupp

SBK-shopen

SBK-shopen har produkterna för din klubb! Köp exempelvis kurslitteratur till förmånliga priser. 


Våra samarbetspartners: