Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Styrelseordförande har ordet

- Dags att spela bollen nu!

Krinova fyller 20 år i år och i samband med det så fångar vi i nyhetsbrevet upp några röster från personer som följt Krinova på denna resa. Nu går frågan vidare till Pia Kinhult, styrelseordförande för Krinova, om vad hon hoppas se när vi blickar ett antal år framåt i tiden.

- Då hoppas jag att Kristianstad Innovation Garden har blivit verklighet och att Krinova varit drivande och ett stöd till huvudägaren Kristianstads kommun i utvecklingen och förverkligandet av denna nya stadsdel som drivs av innovation. Att det med det har skapats en spännande plattform som rymmer innovation, forskning, och en stadsutveckling på europanivå. En innovativ stadsdel, som bygger på Kristianstads unika värden och spänner över såväl mat-, hälso- som miljöperspektivet. Och i detta arbetet behövs såväl det lokala, regionala som det internationella perspektivet. Jag ser fram emot att se den utvecklingskraft som denna satsning blir för Kristianstad och regionen och där många partners däribland Högskolan Kristianstad och andra lärosäten engagerat sig i utvecklingen.

- Vi har redan nu smygstartat arbetet med Kristianstad Innovation Garden tillsammans med kommunen. Alla pusselbitar finns på plats för förverkligandet och det vore ett förfärligt slöseri att inte spela bollen nu. Jag hoppas att 20-års jubiléet kan bli en kick-off för detta viktiga steg för utvecklingen för Kristianstad, denna region och Krinova!

Pia Kinhult tillträdde som styrelseordförande i mars i år, men Pia har som Head of Host States Relations, ESS och tidigare bl a regionråd följt Krinovas utveckling på håll betydligt längre än så.

-  Jag visste redan innan jag tillträdde som ordförande att Krinova var en stark kraft, hade ett gott renommé med duktiga medarbetare och ledare. Likaså att det var ett bolag som vill utvecklas och den bilden bekräftades och har nu visat sig vara ännu mycket starkare än vad jag tidigare anade. Här lever man innovation även internt och har bra verktyg för att göra detta.

- Krinova har en viktig roll lokalt och regionalt men även nationellt. Jag hoppas att Krinova nu ska få vara med och skapa Kristianstad Innovation Garden som blir en motor för tillväxt och attraktivitet och en magnet för företagsetableringar. När det gäller Krinova och rollen att stötta företag i sin utveckling, jobbar man med en nationell och internationell utblick. Krinova har förmågan att stå med stadiga fötterna i det lokala och samtidigt fånga in det globala, det är få som klarar det.


Säl, vildsvin och vildgås i Food Jam med tema överflöd

Nästan vart vi än vänder oss finns det oanvända resurser; ett överflöd som vi kan ta tillvara och förvandla till värdefull mat. På det senaste Food Jam, som Krinova arrangerade tillsammans med Innovationscenter för Landsbygden 22/10 på Ystad gymnasium, utforskade och experimenterade deltagarna med överflöd från skogen, havet, luften och växtriket. Under eftermiddagen träffades gastronomer, producenter, kockar och framtidens matkreatörer i köket på Ystad Gymnasium och laborerade med bl.a. säl, vildsvin, vildgås och sötlupin. Till de komponerade rätterna matchades även alkoholfria drycker för att utmana och komplettera den tillagade maten.

Event 📆

Proteinskiftet - Meetup #4

Vid denna träff kikar vi på några spännande proteinrika råvaror som vi också smakar och experimenterar med.

18 nov kl. 13.30-16.00 Krinova Incubator & Science Park
›› Läs mer & anmäl dig


Har du ett projekt eller VFU-uppdrag till gastronomistudenter?

Har ditt företag eller organisation några frågeställningar ni skulle vilja få belysta eller projekt det är dags att ta tag i? Är ni i behov av nya idéer och energi i ditt företag eller organisation inom mat- och måltidsbranchen?

›› Läs mer


SB FICA på The European Week of Regions and Cities

Krinovas Interregprojekt SB FICA (South Baltic Food Innovation Culture Actors) presenterade sina resultat inför publik på The European Week of Regions and Cities, som är ett årligt 4 dagars evenemang där städer och regioner visar upp aktiviteter för tillväxt och hur man samarbetar med andra EU-länder. Under veckan i Bryssel ges exempel på vikten av lokal och regional medverkan i Europeisk utveckling.   

Evenemanget har utvecklats från starten 2003 till att bli en Europeisk plattform för nätverk av experter på regional och lokal utveckling. Ämnen som behandlas i utställningar och på seminarier är bl.a. goda exempel på arbete med ekonomisk utveckling, social integration, offentlig-privata partnerskap, gränsöverskridande samarbeten och regional innovation.

FICA projektet utgjorde exempel på de sista två kategorierna och fick möjlighet att ställa ut under de fyra dagarna samt hålla en presentation inför en intresserad publik. I utställningsmontern mötte vi många deltagare som var intresserade av projektet och att ta del av vår dokumentation i form av en handbok där man också kan läsa mer om projektet.

Kort sammanfattat är SB FICA ett projekt för att bygga kapacitet för och utveckla samarbeten. Den gemensamma nämnaren för projektpartnerna från Polen, Litauen och Sverige är mat, event och kultur. Basen i projektet har varit at lära om och av varandra, historia, traditioner, men även om och hur man kan kombinera dessa med nya innovationer, skapa framtidens traditioner och gemensamma kultur. Projektet byggde sina möten på svensk fika och den informella och lättsamma atmosfär den skapar. Fika var både tema och metod för att samlas kring arbetet med utmaningar och möjligheter i samarbeten runt Södra Östersjön. Projektet har skapat ny förståelse och relationer och byggt plattformar för fortsatta samarbeten med mat som gemensam nämnare.


Ifö Center vinner Innovationspriset i Bromölla

Ifö Center har förvandlat det tidigare industriområdet i Bromölla till ett centrum för kultur och turism. Här har man inte bara satt Bromölla på kartan inom konst och kultursfären utan också förvandlat och integrerat industrilokaler till ett center för konsthantverk och gatukonst i världsklass. För detta arbete har Ifö Center tilldelats Innovationspriset i Bromölla.

-  Ifö Center kan på sikt bli ett av Europas stora kulturcenter särskilt gällande infrastruktur för bildkonst. Men det är enormt mycket arbete som ligger framför oss nu när vi ta över Ceramics gamla fabrik. Vi går från 4 500 m2 till 45 000 m2, säger Teresa Holmberg, som är verksamhetsledare på Ifö Center.

›› Läs mer

Tebrito tog in närmare tre miljoner kronor i nyemission

Tebrito har tagit fram en klimatsmart proteinkälla av mjölmaskar. De har lyckats förädla mjölmasken till ett vitt prisbelönt pulver utan smak med hela 88 % proteinhalt. Nu investerar Almi Invest 1 miljon kronor i bolaget. I Tebritos emissionen på totalt 2,7 miljoner kronor deltar också privata investerare. Investeringen ska gå till att marknadsetablera bolaget och öka produktionen.

- Efterfrågan på insektsbaserade produkter är redan idag långt större än tillgången. Tack vare kapitalet och investerare som delar vår vision, blir detta startskottet för realisering av högautomatiserad klimatsmart insektsproduktion i Sverige, säger Nils Österström, vd på Tebrito.

›› Läs mer

Bevarande av det goda i det goda

Det var i Lund uppfinnaren Pär Henriksson utvecklade CEPT®-teknologin som är grunden till företaget ArcAroma. Teknologin som enkelt uttryckt öppnar cellers porer, struktur, skulle initialt användas inom medicinteknik för behandling av cancer men hittade vägen till andra användningsområden. Nämligen inom energi-, vatten- och livsmedelsteknologi där den bl.a. används i produktionen av olivolja och för tillverkning av juicer. Teknologin är ett resultat av dedikerad forskning och utveckling och de utökade användningsområdena och framgångarna hittills, är kvittens på att banbrytande idéer, innovationer, kan ibland med stor fördel användas för annat än det som ursprungligen var tanken.

- Vi har kommit längst med oliveCEPT®, i extraktionen av olivolja kan vi höja kvalitén genom en högre polyfenolhalt, bättre färg och kan utvinna mer olja med mer vitaminer, berättar Johan Möllerström, VD på ArcAroma. Just nu är våra distributörer i huvudsak knutna till olivproduktion men de marknaderna är också stora juicemarknader, där kommer det säkerligen att rulla ut juiceCEPT® inom en snar framtid.

›› Läs mer


Biogas i en cirkulär ekonomi

I mitten av oktober arrangerade Kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunledning för Kristianstad kommun ett rundabordssamtal. Ett 35-tal deltagare med representanter från näringslivet i nordöstra Skåne, akademi samt intresseorganisationer fanns på plats på frukostmötet där kommunen presenterade sina biogasambitioner. Rundabordssamtalet ska lägga grunden till ett nära samarbete mellan kommunen, företag och organisationer där man tillsammans stärker varandra och skapar största nytta. 

Det råder politisk enighet om biogassatsningen i Kristianstad och den har hög prioritet. En arbetsgrupp som representerar olika delar av Kristianstads kommuns verksamhet leds av Karl-Erik Grevendahl, projektledare på Krinova. Arbetsgruppen har under 2018 presenterat en utredning som låg till grund för kommunstyrelsens beslut om biogassatsning. Nu ligger fokus på utveckling av en testbädd för biogas, technical visits samt skapandet av nätverk både nationellt och internationellt.

Vid rundabordssamtalet fick alla möjlighet att utveckla sin syn på arbetet som bedrivs och hur detta kan interagera med deras verksamhet. Arbetsgruppen arbetar nu vidare på ett antal av de förslag som presenterades av deltagare på mötet. Ett förslag var att göra en omvärldsanalys för att se vad vi kan lära oss av hur man arbetar med frågorna i Tyskland. Arbetsgruppen kommer även att ha fokus på möjligheten att sammanfläta det lokala gasnätet i Kristianstad med det större gasnätet i västra Sverige.

Det poängterades många gånger under mötet att biogasbranschen måste bli mer fokuserad på affärer och kunder än på bidrag och stöd i olika former. Det som branschen dock behöver är långsiktiga spelregler och konkurrensneutralitet gentemot omvärlden.

Är du intresserad av biogasområdet och vill bli inbjuden till kommande möten? Hör av dig till oss!

Kristianstads kommun och Krinova kommer att bjuda in till fler möten för att se hur man kan utveckla biogasen i samverkan med näringslivet m fl. Intresserad?
Välkommen att kontakta miljo@krinova.se


Maten påverkar valet av resmål

På konferensen ”Tomorrow's Food Travel”, presenterades satsningar som görs för att göra Skåne och Sverige till en ännu mer attraktiv mat och- dryckdestination. Trendanalyser visar att just mat är en viktig faktor för val av resmål, speciellt för de yngre besökarna. 

- Skåne med mer än 1000 restauranger och 200 gårdsbutiker har goda förutsättningar att locka fler besökare än idag, konstaterade Pia Jönsson Rajgård, vd för Tourism in Skåne vid konferensen.

Entreprenörer som arbetar inom mat och dryck lyfte vikten av att använda lokala råvaror, traditionella hantverksmetoder och storytelling för att skapa genuina upplevelser. Ytterligare verktyg som är av betydelse är digitala verktyg som kan stärka verksamhetens relation med besökaren och skapa personaliserade värden. Appar som skräddarsyr beställningar eller där kunder lämnat sitt omdöme av upplevelsen, skapar värden och hjälper nya kunder i sina köpbeslut.

Krinova ska i samarbete med Tourism in Skåne i projektet Beyond the Future ta fram en metod med vilket man inom besöksnäringen kontinuerligt kan upprätthålla och öka utvecklingstakten för att ha en s.k. bestående konkurrensfördel. Dessutom ska Krinova ta fram branschöverskridande koncept och affärsmodeller som svarar mot behoven hos framtidens urbana besökare. Metoden för arbetet är ”ToY”- Team of Young professionals - ett verktyg som Krinova har utvecklat och som bygger på öppen och utmaningsdriven innovation.


Innovationsprojekt i små och medelstora företag

Vinnova erbjuder finansiering för små och medelstora företag som vill starta och bedriva innovationsprojekt i utvecklingsskeden där annan finansiering är svår att få.

Projekten ska leda till produkter, tjänster eller processer som:
- är nya eller väsentligt bättre än vad som redan på marknaden
- har stor kommersiell potential
- är hållbara i linje med något eller några av målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030

›› Läs mer


Nya hyresgäster

I oktober välkomnar vi tre nya hyresgäster till Krinova:

Face and body Sweden – Skönhetssalong, sitter i byggnad K3.
Flexit – produkter för bättre inomhusklimat, sitter i lila sektion.
Bergsäker för byggherrar och fastighetsägare vid byggprojekt, sitter på plan 3.


Om Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. 

Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

facebooklinkedininstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. | Tipsa en vän om att bli prenumerant här