Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här


Nyhetsbrev oktober 2016

Redaktör:
Sofie Drake

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
www.cancercentrum.se/sydost


Missa inte

Skriv in din e-postadress och få de senaste nationella nyheterna direkt i mejlen från Mynewsdesk.


På gång

1 november 2016

Andrum: för cancerpatienter. "Fysisk träning". Tid och plats: kl 13 - 16 Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

 

1 november 2016

Andrum: för cancerpatienter.  Kvällsföreläsning: "Fysisk träning". Tid och plats: kl 16:30 - 18:30 Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

 

15 november 2016

Andrum: för cancerpatienter. "Foto och musik som del i rehabiliteringen". Tid och plats: kl 13 - 16, Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

 

29 november 2016

Andrum: för cancerpatienter. "Hjärnstress". Tid och plats: kl 13 - 16, Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

 

29 november 2016

Andrum: för cancerpatienter. Kvällsföreläsning: "Hjärnstress". Tid och plats: kl 13 - 16, Ronald McDonald hus. Läs mer och anmäl här

Se vad mer som är på gång i kalendern »


Fler cancerbehandlingar koncentreras nationellt och regionalt

Nu har regioner och landsting enats om att ytterligare tre komplicerade cancerbehandlingar ska utföras på endast två platser i Sverige. Läs mer om den nationella nivåstrukutreringen

Sedan tidigare har landstingen beslutat koncentrera sju ovanliga åtgärder inom cancervården. Med den nya rekommendationen kommer totalt tio åtgärder vara spridda över landets samtliga sju universitetssjukhus.

RCC i samverkan bedömer också att ett antal cancerdiagnoser bör koncentreras till en enhet per sjukvårdsregion.  

I sydöstra sjukvårdsregionen har Universitetssjukhuset i Linköping ansökt om att bli regional enhet för äggstockscancer, urinblåscancer samt lever-, gallvägs- och bukspottkörtelcancer.

- Det är ett beslut som vi är eniga om och som känns naturligt eftersom de diagnoserna redan idag hanteras av US i första hand, säger Ann Josefsson, verksamhetschef för CKOC, centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård i Region Östergötland.

Läs hela artikeln


Nytt arbetssätt ska öka delaktigheten

- Det ska bli spännande att se om det här arbetssättet kan påverka utvecklingen av cancerrehabilitering i cancervården.

Det säger Annika Asketun, verksamhetsutvecklare på RCC Sydöst, som föreslagit det nya upplägget för cancerrehabilitering.

Organisationen kommer att bestå av en koordinator på 40%, och tre processledare på vardera 20%, en i varje region/landsting i sydöstra sjukvårdsregionen.

Läs hela artikeln här


Nya remissversioner för maligna lymfom och KLL att ta ställning till

Regionala cancercentrum i samverkan har publicerat nya remissversioner av standardiserat vårdförlopp för maligna lymfom inklusive KLL. Vårdförloppet är en reviderad version av det nu gällande vårdförloppet för maligna lýmfom. Den nya versionen inkluderar även KLL.

Remissversionen och instruktion om hur man lämnar synpunkter finns här

Vi vill ha in synpunkter senast den 11 november till info@cancercentrum.se.


Patienter berättar om sina upplevelser av standardiserade vårdförlopp

Standardiserade vårdförlopp (SVF) har nu införts för 17 cancerdiagnoser och i Sydöstra sjukvårdsregionen har 3658 patienter genomgått ett förlopp.

Den 3 november kommer den första rapporten om hur patienterna upplevt SVF.

Här är några röster från patienter som intervjuats i Region Jönköpings län.

Foto: Johan W Avby


Redovisning av införandet av SVF inskickad

En ny redovisning av införandet av standardiserade vårdförlopp i cancervården 2016 för Sydöstra sjukvårdsregionen är inskickad till regeringskansliet. Rapporten kommer att finnas på webben inom kort.


PROM-mått finns med i årsrapport från hudmelanomregistret

-   Vi är nöjda att kunna visa även de patientrapporterade måtten i rapporten, och hoppas kunna utöka den delen i fortsättningen. Patientens upplevelse både av vården och sin egen livskvalitet är viktiga för att vi ska kunna utveckla vården åt rätt håll.

Det säger Christian Ingvar, överläkare och ordförande i styrgruppen för nationellt kvalitetsregister för hudmelanom. Resultaten av Prom, alltså patientens upplevda livskvalitet, visar att patienter med tjockare melanom har en sämre livskvalitet än patienter med tunnare melanom. Ett annat resultat av studien är att patientinformationen kan behöva modifieras. Läs hela rapporten här


Årsrapport från kvalitetsregistret för bukspottkörtelcancer finns nu publicerad här


Man känner mer smärta när man är ensam

– Smärta föder smärta och dödsångesten gör att smärtan upplevs starkare. Oron, dödsångesten och den ofrivilliga ensamheten är faktorer som har visat sig påverka hur stark smärtan upplevs. Därför är det viktigt att vårdpersonalen dämpar patientens smärta med samtal och umgänge, inte bara med läkemedel.

Det säger Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin, som föreläste om cancerrelaterad smärta för de omkring 320 besökarna på Palliation Sydöst.

Läs hela artikeln här


Regiondag om cancerrehabilitering

- En bra dag med där patientberättelserna fick vara i centrum.  Samtidigt efterfrågas mer praktiska exempel där vårdprogrammet implementeras på riktigt. Man vill veta hur teamarbetet ska organiseras och det är ju positivt - då har föredragen verkligen inspirerat till att vilja sätta igång!

Det säger Kerstin Törnquist, projektledare för cancerrehabilitering på RCC Sydöst, när hon kommenterar utvärderingarna från regiondagen om cancerrehabilitering den 25 oktober. Dagen lockade 120 personer.


"Före och efter cancer" årets tema på Utvecklingskraft cancer 18 maj 2017

Boka redan nu in nästa års Utvecklingskraft cancer:

18 maj 2017 i Kalmar. Årets tema kommer att vara "Före och efter cancer". Har du förslag på innehåll, talare eller utvecklingsprojekt som skulle kunna lyftas denna dag? Hör av dig till rccsydost@regionostergotland.se


Bli prenumenrant på RCC Sydösts nyhetsbrev här

Följ utvecklingen på webben www.cancercentrum.se/sydost
och gör oss gärna till favorit!