Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV FEBRUARI 2020

Har du tomma platser i stallet?

Passa på att fylla upp dina grupper med prima hybrider från våra duktiga livdjursproducenter.

Det finns god tillgång på ämne och obetäckta för dig som behöver fylla upp eller byta ut dina gamla suggor mot nya hybrider med senaste genetiken.

Vi har även ett begränsat antal dräktiga till försäljning för tillfället, betäckta mellan vecka 47 och vecka 2.

Hör av er till livdjursförmedlingen så hjälper vi er!

Tel: 010-130 89 20

Slaktutveckling 2019 - Sverige

Jordbruksverkets sammanställning av slakten i Sverige visar att på en låg slakt i kvartal 4 på alla djurslag. En av orsakerna är att flera slaktdagar försvann pga helgerna i december, vilket lett till att slakten fått flyttas in i januari 2020. Tyvärr kan man konstatera att vi inte går i takt med livsmedelsstrategin dvs att svensk livsmedelsproduktion skall öka. Årsutfallen för djurslagen skiljer sig åt och har sina orsaker, som även bottnar i effekterna av torkan.

GRIS

Slaktvolym 2019: 2.568 189
Utveckling 2019: -2,8 %

Grismarknaden kommer få ett par goda år med tanke på efterfrågan av griskött från Asien,  men orosmoln finns om ASF sprider sig inom EU och hindrar export från tex Tyskland till Kina.


STORBOSKAP

Slaktvolym 2019: 417.043
Utveckling 2019: +1,2%

Fortsatt effekter av torkan gör att slaktanmälningarna varit höga. Nötsidan kommer troligen framåt uppleva en starkare prisbild pga lägre utbud o tillgång på råvara.


LAMM

Slaktvolym 2019: 251.708
Utveckling 2019: -10,2%

Tillgången på svensk lammkött är dessvärre kritiskt volymmässigt och svårbedömt framåt. Det efterfrågas både större volym och jämnare köttkvalitet på lammsidan och där är det bara att konstatera att vi har en bit kvar att jobba med.

Hjälp till att värdera klimatåtgärder på gård!

I ett pågående projekt har vi tagit fram en bruttolista på en stor mängd åtgärder som ska minska klimatbelastningen på gård. Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi din hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård. Vill du vara med och bidra så ber vi dig att fylla i enkäterna via den här länken.

Positiv respons på Svenska Köttföretagens kund- och intressentenkäter

Intresset att ge återkoppling till Svenska Köttföretagens verksamheter har varit glädjande stort. Vi vill passa på att tacka alla som hjälpt till och svarat på våra kund- och intressentenkäter. Generellt sett har Svenska Köttföretagen fått positiv feedback för den verksamhet vi bedriver. Arbete med att summera och utvärdera olika svar och kommentarer mer i detalj pågår. En analys som Svenska Köttföretagen kommer ta till sig av och planerar använda i den vidare verksamhetsutvecklingen under året.

Prova på digital rådgivning via mobilen, plattan eller datorn


- Den snabba vägen till professionell rådgivning

Vid digitalt gårdsbesök kan du med hjälp av modern teknik låta veterinären eller produktionsrådgivaren följa med dig på gården via mobilen eller plattan: visa foderbordet, vattenkopparna, diarrén, halta djuret, betet, nya stallet, mjölktaxin etc. Vi kan också ha ett digitalt möte med hela gårdens personal där vi delar t ex ritningar, provsvar, gör avstämningar eller planering tillsammans.

PROVA-PÅ-ERBJUDANDE:
30 min gratis digitalt gårdsbesök (gäller ett samtal per företag). 

Beställ BAS DIGITAL och PLUS DIGITAL redan idag: gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster
Telefon: 0771-21 65 00.
info@gardochdjurhalsan.se

Till våra kunder: Ny fakturahantering

Svenska Köttföretagen verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Som en del av detta arbete vill vi minska pappershanteringen och erbjuder därför dig elektroniska fakturaalternativ.

Faktura via E-post

Fakturan skickas som en PDF. E-postfakturan går direkt till din mailbox. Anmälan görs till ekonomiavdelning via mail, se nedan. 

Avgift för pappersfaktura införs 2020

Till kunder som önskar pappersfaktura kommer vi att fortsätta erbjuda detta, dock mot en administrativ avgift på 45 kr per fakturautskick. Detta kommer införas under 2020.

Anmälan om E-postfaktura

Skicka e-post till servicecenter@kottforetagen.se

Vid er anmälan om E-postfaktura vänligen ange ert kundnummer.

Handlingsplan för Livmedelsstrategin publicerad

Regeringens handlingsplan till Livsmedelsstrategin 2020-2025 finns nu tillgänglig på webben (se knapp nedan). Svenska Köttföretagen har tagit del av denna och utvärdera nu hur handlingsplanen går i linje med våra ambitioner för utveckling av branschen.

Bättre resultat vid rätt hantering av semindoserna. Några tips:

  1. Hämta spermaleveransen omgående på avlämningsstället. Ingen leverans får förvaras utomhus eller vid ett varmt element inomhus. Tänk på att temperaturen kan variera mycket under våren.
  2. Klimatskåpet ska vara igångsatt i god tid innan doserna ska läggas in. Temperaturen ska vara satt på +18 °C. Spermadoserna ska förvaras i 17–20 °C fördelade på hyllorna. Facken i dörrarna ska plockas bort.
  3. Kontrollera temperaturen i frigolitlådan med doserna så fort du kommer hem. Skriv upp temperaturen på fraktsedeln och lägg in doserna omedelbart i klimatskåpet.
  4. Koppla en ”min-max” termometer till klimatskåpet som kan läsas av från utsidan. Kom ihåg att nollställa termometern vid varje leverans.
  5. Vid semineringstillfället - lägg de doser som ska användas i en frigolitlåda som tas med till betäckningsavdelningen. Tänk på att hålla rätt temperatur på doserna även i betäckningsavdelningen!
  6. Ta bara med så många doser som du kan hålla rätt temperatur på under semineringen. Fyll på frigolitlådan från klimatskåpet efter hand.
  7. Sortera oanvända doser som brännbart material när du slänger dem.

Välj vår budbil!

• Tryggt

• Säkert

• Hållbart

Semindoserna transporteras i tempererade bilar till utlämningsplatser i Skåne/Blekinge, Halland och Östergötland. Din beställning finns tillgänglig att hämta tidigt måndag och fredag morgon. Läs mer om våra utlämningsplatser på www.kottforetagen.se/budbil

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren.

Titta in på www.kottforetagen.se 

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.