Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev 1/2016

Detta är August Ludvig Hartwalls stiftelses tredje nyhetsbrev och första för året 2016. Här får du bland annat läsa om vilka donationer vi har gjort under år 2015, det aktuella Happy projektet samt om det kommande Cafe Mehuhetki.


Donationer 2015

Under år 2015 har stiftelsen valt att göra sina donationer till kategorierna ”understöd till familjer och personer i behov av hjälp”, ”främjande av ren miljö” och ”krisdonationer”.

I stiftelsens verksamhetsplan för år 2015 står det att ”styrelsen speciellt beslutat att satsa på att lära sig vad barn och ungdomarnas situation i Finland är och var stiftelsen kan hjälpa bäst”. Detta syns även i våra donationer. Stiftelsen donerade 46 % av år 2015 donerade medel till kategorin ”understöd till familjer och personer i behov av hjälp”. Till denna kategori hör donationer till Rädda barnens sportfadder- och stödfamiljverksamhet, Icehearts sommarläger 2016, Hylätyt lapset ry’s sommarläger 2015, Tyttöjen talo, samt Nya Barnsjukhuset 2017.

Under kategorin ”främjande av ren miljö” donerade stiftelsen medel till John Nurminens Östersjöprojekt. Detta projekt satsar på att minska fosforutsläppen samt på att förhindra en oljekatastrof i Finska viken. Allt som allt donerades 31 % av år 2015 donerade medel till främjandet av ren miljö.

För kategorin ”krisdonationer” donerade stiftelsen 22 % av år 2015 donerade medel. Vi satsade på att stöda en aktör, vilket förra året betydde Unicefs olika katastroffonder. Stöd fick Nepals, Syriens och barnens katastroffond.

Läs mera om stiftelsens donationer här.


August Ludvig Hartwalls stiftelse, Eva Ahlströms stiftelse och Familjen Paulig har förenat sina filantropiska ambitioner i den inofficiella sammanslutningen HAPPY - Hartwall Ahlström Paulig Perheet Yhdessä genom vilken vi vill visa och ta globalt ansvar.

Familjerna har tillsammans ingått ett treårigt avtal med Finlands UNICEF om att stöda utbildning av handikappade barn i Vietnam. Av projektet som finansieras av de tre familjerna och förverkligas av UNICEF berörs 1,3 miljoner handikappade barn i Vietnam samt deras familjer.

ALH stiftelses ordförande Pia Alsi har kommenterat projektet på följande sätt:

”- Tillsammans vill vi ge de handikappade barnen en chans att växa och utvecklas till uppskattade och jämbördiga medborgare. Inget barn får upplevas som en skam eller belastning”

Familjerna Hartwall, Ahlström och Paulig hoppas att deras exempel skall inspirera andra familjer, organisationer och företag att delta i globala filantropiska projekt.

Läs mera om projektet här.

Den 8-åriga döva flickan Tran Gia Bao leker med sin lärare i en UNICEF-understödd specialskola i Da Nang, Vietnam. (foto: © UNICEF / UNI141957 / Macksey)

SOS barnby seglats

År 2013 möjliggjorde familjen Hartwall via sin donation en seglats för ungdomar som vuxit upp som omhändertagna barn (de flesta hos SOS barnbyar). Elina Vuojolainen deltog i seglatsen och skrev en artikel där hon berättar om seglatsen och om vad det gav henne. Samtidigt tackar hon familjen Hartwall för denna upplevelse.

Läs hennes artikel här.


Kommande händelser – Café Mehuhetki

Den 21.5.2016 kommer stiftelsen igen att delta på restaurangdagen med Café Mehuhetki. Caféet kommer traditionsenligt att vara beläget i närheten av Havsgatans lekpark i Helsingfors och vara uppe klo 11-15. Välkomna med för att njuta av färska bakelser och göra gott!


Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.