Torsdag 21 november 2019

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.infoRöd linje markerar det berörda området, fastigheterna Väsby 12:33 och Väsby 12:34. Gul linje markerar ett område på 9 000 m2 som motsvarar dagens båtuppställningsplats i hamnen. Bild från Google Maps.

Öppet brev till ledamöterna
i Höganäs kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige ska på mötet den 28 november behandla ”Utveckling av Höganäs hamnområde”. Vi (Strandbadens Byaförening) lägger oss inte i frågan om hur hamnområdet ska utvecklas. Vi har däremot en mycket bestämd åsikt om följdfrågan gällande uppställningsplats för båtar.

I klartext innebär förslaget att man vill flytta den nuvarande båtuppställningsplatsen från hamnen till Margretebergs Strand, samt att området under sommarhalvåret ska användas för uppställning av husbilar. I samband med förvärvet i våras fick man i köpekontraktet inskrivet, att man två gånger om året ska få transportera båtar genom Höganäs ABs industriområde.

Det område som avses beskrivs i den av kommunfullmäktige nyligen fastställda översiktsplanen ÖP 2035 så här:

”Margreteberg, naturmark norr om badplatsen. Margreteberg omfattar ett mindre strandnära igenväxande naturområde med bland annat torrängar och anlagd våtmark. Området har högt värde som tätortsnära natur för rekreation, högt värde som grönstruktur och högt värde för hotade eller missgynnade arter och naturtyper [vår fetmarkering]. Gång och cykelväg samt badplats ansluter direkt till platsen. Området bevaras och utvecklas utifrån biologiska och rekreativa värden.”

En utförligare beskrivning finns i

Naturvårdsplan för Höganäs kommun 2017-2016, del B sid 128-130 >>


Kommunfullmäktige bör respektera den nyligen fastställda översiktsplanen.

Ska denna flytt av båtuppställningsplats realiseras krävs ett mycket omfattande markanläggningsarbete med tanke på att det handlar om en sandig och sank sluttning. Flyttsträckan från hamnen till Margretebergs Strand är cirka tre kilometer enkel väg. En sådan transport med tunga fordon borde inte passa en klimatsmart kommun. Det blir också en tidskrävande process och en onödig kostnad för båtägarna.

 

Strandbadens Byaförening, som talesperson för de boende i Strandbaden, vill absolut inte att naturområdet vid Margretebergs Strand används som uppställningsplats för båtar och/eller för camping. En båtuppställningsplats bör inte placeras i ett fantastiskt naturområde. Båtuppställning bör ske i anslutning till hamnen, där det finns stora outnyttjade ytor.

Vårt förslag är att kommunfullmäktige ersätter kommunstyrelsens förslag:

”att uppdra åt planavdelningen att undersöka om gällande detaljplan för fastigheterna Väsby 12:33 och 12:34 möjliggör för parkering, uppställningsplatser för båtar, camping, tätortsnära natur samt utveckling av rekreativa värden, alternativt initiera en planprocess för fastigheterna Väsby 12:33 och 12:34 och som möjliggör ovanstående verksamheter”

 med

”att uppdra åt kommunledningskontoret att ta fram förslag på båtuppställningsplatser i direkt anslutning till hamnen”.

Är du intresserad att se Margretebergs Strand och det berörda naturområdet?

På lördag den 23 november mellan kl 11 och kl 12 finns representanter för Strandbadens Byaförening på plats och guidar.

Vi kommer att mäta upp och markera ett område av samma storlek som den nuvarande uppställningsplatsen i Höganäs hamn. Det handlar om ca 9.000 kvadratmeter med plats för drygt 150 båtar. På sommartid skulle det ge utrymme för hundratalet husbilar.

Strandbaden 2019-11-19

STRANDBADENS BYAFÖRENING
Calle Hellberg
Ordförande

Tel 070-654 40 01
info@strandbaden.info

Till vänster: Tänkbar transportväg för båtarna från hamnen, genom Höganäs ABs fabriksområde till Margreteberg, ca 3 km. Bild från Google Maps. Till höger: Margretebergs Strand med området för båtuppställning i bakgrunden. Foto: Strand-Bulletinen.

STRANDBADENS BYAFÖRENINGS PROTEST MOT BÅTUPPSTÄLLNINGEN PÅ MARGRETEBERG i föregående nummer av Strand-Bulletinen fick stort genomslag i lokalpressen. Såväl Helsingborgs Dagblad som Lokaltidningen Höganäs gav stort utrymme åt protesten.

Till Helsingborgs Dagblad (låst artikel) >>
Till Lokaltidningen Höganäs >>Klassisk julmarknad på Örestrand för femte året

För femte gången hålls Strandbadens Julmarknad på Örestrand,
i år med nära trettiotalet marknadsstånd.

Liksom tidigare år finns ett stort utbud av allt som hör julen till i form av kransar, stickat, tomtar, krukor, ljus och annat hemtrevligt julpynt.

Strandbadens egen sångfågel Eva Almér förhöjer julstämningen ytterligare med sång och musik och Strandbadens egen tomte tar hand om barnens önskelistor.

Julmarknaden är öppen söndag 24 november kl 14-17.

Det är fri entré och det finns gott om p-platser vid Örestrand. Buss 222 och 223 stannar utanför. Adress: Strömstadsgatan 4, 263 58 Strandbaden.

Strandbadens Julmarknad arrangeras av Strandbadens Byaförening, www.strandbaden.info.

Information: Bitt Larsson, 073-183 63 93, bitt.larsson@gmail.com

På julmarknaden hittar du bland annat delikatesser från Marie Taylor.
I Barncancerfondens lotteri kan du vinna värdefulla presentkort från Nordic Wellness.
Enrique Cordova från Nanki säljer fina hantverk från Equador.
Härliga bakverk från Kullabygdens Bakgård.

Glasmästar'n i Höganäs

Amberport öppnar med litauiskt event

Restaurangens namn kommer från engelskans "amber" som betyder "bärnsten" och som kallas "det litauiska guldet". "Port" kan tolkas som "mötesplats" och därav namnet "Amberport", förklarar Evelina Niprikaité.

Den 30 november slår restaurang Amberport upp dörrarna för första gången. I den tidigare restaurangen på Örestrand blir det premiär med litauiskt tema.

Som Strand-Bulletinen tidigare rapporterat är det Evelina Niprikaité som från och med nu ska driva restaurangen på Örestrand vidare. Evelina har litauisk bakgrund och hennes vision är att erbjuda alla litauer i regionen en samlingspunkt.
– Naturligtvis är alla andra hjärtligt välkomna, säger Evelina. Jag vill gärna introducera de traditioner och den kultur som det litauiska köket erbjuder för våra svenska gäster.

Premiärkvällen bjuds det på musikunderhållning av en mexikansk artist, även han med bakgrund från Litauen. Kvällen avslutas med ett DJ-team, också de från Litauen.

Entrén kostar 300 kronor och Evelina rekommenderar att man reserverar bord om man vill äta. Det går också bra att bara komma förbi och "stå i baren".

Mer information:
Amberport på Facebook >>
Tel 0700-39 13 22
info@amberport.se


IBC Elinstallation

Nattvandrare på Strandbadens gator

Vill du göra en insats och lära känna våra ungdomar, vara en förebild som de kan lita på och samtidigt visa att vi vuxna verkligen bryr oss? Då ska du gå med i Nattvandrarna!

Den uppmaningen nappade strandbadenborna Anna Erhagen och Ingmarie Olsen på och startade en helt ny grupp med nattvandrare i Nyhamnsläge och Strandbaden.
– Vi tycker att det finns för få vuxna ute. Både jag och Ingmarie har barn i högstadiet och även om de inte är ute och ränner så vet vi att det är i den här åldern de börjar vara ute, säger Anna Erhagen till Lokaltidningen Höganäs.

I Strandbaden råder i stort sett lugn och ro på gator och torg, även om det förekommit oroligheter vid bland annat grillplatsen i Trollskogen.

Anna Erhagen och Ingmarie Olsen, båda från Strandbaden, har tagit initiativet att starta nattvandring i Nyhamnsläge och Strandbaden. Foto: Privat.

– Jag tror det här behövs var man än bor. Det handlar om att förebygga innan någonting börjar. Vi hoppas kunna samverka med både fältassistenterna och polisen och även skolan, säger Anna.

Som nattvandrare är du ett medmänskligt stöd och social trygghet bland unga människor när de rör sig ute på kvällar och nätter.

Nattvandrarnas närvaro förebygger också kriminalitet som skadegörelse, våld och drogmissbruk.

Är du intresserad? Hör av dig till Nattvandrarna på hoganas@nattvandring.nu

Till nattvandring.nu >>Den 10 november delades årets keramikstipendium ut på Höganäs Museum. På bilden har strandbadenkeramikern Ann Jansson just mottagit stipendiet av kommunalrådet Peter Schölander. Foto: Strand-Bulletinen.

Keramikpris
till Strandbaden

Höganäs kommuns keramiska stipendium tilldelas i år keramikern Ann Jansson, med bostad och ateljé på Dannevang i Strandbaden. Priset delades ut på Höganäs Museum den 10 november under Keramikdagarna. Priset är Sveriges största utmärkelse inom keramiknäringen och prissumman är 50.000 kronor.

Juryns motivering:
Med säker känsla för proportion skapar hon svala, förenklade former som oavsett storlek andas monumentalitet. Hennes verk har en tyngd utan att upplevas som klumpiga eller otympliga, det är snarare en balans mellan form och material som utmärker hennes skulpturer. Juryn var helt enig i sitt beslut.

Ann Jansson föddes 1945 i Göteborg men är numera bosatt och verksam i Strandbaden. Hon utbildades vid Konstindustriskolan i Göteborg 1965-1969. Under åren 1969-1979 var Ann även formgivare av servisgods för Höganäs-Keramik AB. Ann Jansson är representerad på ett flertal museer, bland andra Nationalmuseum, Röhsska Museet och Höganäs Museum.

Läs mer om Ann Jansson här >>

Med säker känsla för proportion skapar hon svala, förenklade former som oavsett storlek andas monumentalitet, börjar juryns motivering. Foto från www.annjansson.com

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info

Nu väntar vi bara på dig!

63 procent av Strandbadens hushåll är medlemmar i Strandbadens Byaförening. Det fattas 30 medlemmar till 70 procent. Kom igen nu!

Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.