NYHETSBREV – DECEMBER 2015


SVF-rapport från södra sjukvårdsregionen

I region syd har arbetet med de standardiserade vårdförloppen varit intensivt under 2015. 11 januari 2016 startar införandet av fem nya förlopp: lungcancer, lymfom, cancer utan känd primärtumör (CUP), bröstcancer samt tjock- och ändtarmscancer.

Här hittar du en sammanfattning av vad som gjorts under 2015 och vad som planeras härnäst.


Kortare ledtider för huvud- halscancer

I september höll RCC Syd och Registercentrum syd kvalitetsregisterdagarna i Lund. Professor Johan Wennerberg vid ÖNH-kliniken i Lund visade exempel från Svenskt Kvalitetsregister för Huvud- och Halscancer. Fler än 10 000 patienter har registrerats, vilket är över 99 procent av patienterna under perioden 2008-2014.

Läs mer här


Barn som anhöriga tema på RCC Syds dag för kontaktsjuksköterskor

"En dag för kontaktsjuksköterskan och teamen runt cancerpatienten" den 5 november hade fokus på barn som anhöriga. RCC Syd samlade under dagen föreläsare från Nationellt kompetenscentrum anhörig (NKA), Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne, Region Halland och Region Kronoberg, Landstinget Blekinge samt föreläsare från socialtjänsten. Dagen bestod av både information, praktiska råd och erfarenheter från arbetet med barn som anhöriga.

Läs mer här


Nyhetsbrev från Inera

Inera koordinerar landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete och utvecklar tjänster till nytta för invånare, vård- och omsorgspersonal och beslutsfattare. Om du är intresserad av deras nyhetsbrev går det att kostnadsfritt anmäla sig till dem. Nyhetsbrevet Aktuellt från Inera vänder sig till dig som vill ha övergripande information om landstingens och regionernas gemensamma hälsoarbete. Inera har även Nyhetsbrev för tjänster och projekt som riktar sig till dig som arbetar med, eller är intresserad av, enskilda tjänster och projekt.

Mer information om och anmälan till nyhetsbrev hittar du här


Öppen föreläsning om lungcancer

Den 16 november – på lungcancerdagen – arrangerade Skånes universitetssjukhus och RCC Syd en öppen föreläsning om lungcancer, ett mycket uppskattat arrangemang. Berättelser från vården och patientföreträdare gav en gedigen och även hoppingivande bild av lungcancervården och hur den upplevs av patienter.

Evenemanget filmades och kan ses här.


Kvällens moderator var Tommy Björk som är ordförande i lungcancerföreningen Stödet.


Nationell konferens förbättrar vården

av peniscancer

Den första januari i år blev Skånes universitetssjukhus, tillsammans med Universitetssjukhuset Örebro, nationellt centrum för peniscancer. 11 månader senare är den tydliga vinsten den veckomässiga nationella konferensen. - Den har både samlat och ökat kompetensen kring sjukdomen, och gett patienterna en bättre och mer rättvis bedömning, säger Ulf Håkansson, överläkare i urologi och ordförande i den nationella styrgruppen för peniscancer.

Läs mer här


Nätverk i södra sjukvårdsregionen för cancerpatienters sexuella hälsa

Nätverket för sexualrådgivare inom cancervården i södra sjukvårdsregionen bildades för ungefär ett år sedan, och består idag av ca tretton kliniska sexologer och sjuksköterskor från sjukvårdsregionens olika sjukhus. I september hölls deras tredje möte, denna gång i Kristianstad. Den största patientgruppen som nätverket arbetar med är prostatacancerpatienter, andra patientgrupper som ingår är peniscancer, testikelcancer och olika former av gynekologisk cancer.

Läs mer här


Cancerincidensen i södra

sjukvårdsregionen 2014

RCC Syd har till Socialstyrelsen sammanställt cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen för år 2014. Som förväntat och förutsett i regionens cancerplan "Delar i en helhet" ökar antalet cancerfall i regionen med ca 600 fall om året. Den årliga rapporten till Socialstyrelsen ger en bild av Sveriges cancerspektrum och är en stark påminnelse om att 35 personer får en cancerdiagnos – varje dag inom RCC Syds område.

Läs mer här


Handlingsplan för Ett rökfritt Sverige

Genom utveckling, sammanställning och spridning av kunskap ska RCC medverka till att arbetet för ett rökfritt Sverige går framåt. Som en aktivitet i syfte att opinionsbilda och informera politiker om värdet av insatser som att skärpa lagstiftning och att minska tobaksindustrins möjligheter att marknadsföra tobaksprodukter riktat mot unga, var RCC i samverkan med i november och arrangerade det femte seminariet om Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025.  

Läs om RCC:s arbete och handlingsplan för att minska antalet rökare i Sverige härRegionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i landet. Uppdraget innebär
att förverkliga mål i den nationella cancerstrategin, En nationell cancerstrategi för framtiden (SOU 2009:11).
Ansvarig utgivare:
Regionalt cancercentrum syd. Redaktör: Taylor Magdalena,
magdalena.taylor@skane.se
Kommunikatör, RCC Syd.
 Övriga bilder: Colorbox.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här