Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 11, 20 mars 2015     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 4.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.


NU LADDAR VI OM!!

Vi behöver information från Staden i de för Rydebäck stora frågorna

Hittills har Byalaget arbetat hårt med trafik och miljöfrågor och i eget tycke lyckats väl med dessa. Vi har arbetat upp ett suveränt bra samarbete med Stadsbyggnadsförvaltningen som har varit både lyhörda och samarbetsvilliga vilket har varit till gagn för alla parter och inte minst innevånarna i den stora stadsdelen Rydebäck.

När det kommer till de riktigt stora projekten så står vi stilla och har svårt at fastställa var projekten befinner sig. Det är naturligtvis så att bygga nya byggnader är ett komplicerat,dyrt och omfattande arbete där många ska säga sitt. 

Så är fallet med en ny Sporthall och Fritidsgård där det nu står klart att Idrotts- och Fritidsnämnden har lämnat projektet vidare till Fastighetsförvaltningen/Stadsbyggnadsförvaltningen där det i prioritetsordning ligger efter Högstadieskolan av förståeliga skäl. 

Byalaget har bokat ett möte med Skol- och Fritidsförvaltningen här på plats i Rydebäck den 23 april där följande medverkar från Staden:

Cecilia Engström, Ordf. Idrotts och Fritidsnämnden

Maria Holm, Bitr Förvaltningschef Skol- och Fritidsnämnden

Hans Egger, Fritidschef

Vid mötet så hoppas vi att vi ska bringa klarhet i tidsplaner, utförande och andra viktiga frågor för Rydebäck.


VÅTMARKSOMRÅDET

Nu återställs matjordslagret!

Schaktmaskinen arbetar nu för högtryck att återställa matjordslagret. Innan dess hade i förra vecka två grunda dammar schaktats ut för groddjur och andra djur och insekter som kommer att trivas för att berika ekosystemet.  

Schaktmassor från "sjön" täcks över med matjord söder om sjön.

KÄLLAN

f.v. Linda Hellberg SBF, Martin Nilsson Green Landscaping, Fredrik Hellström Arkitekt och Björn Bårström Byalaget

Arbetet med källan är nu inne på slutvarvet!

Vi träffade Stadsbyggnadsförvaltningen SBF för att diskutera slutdetaljer om funktion och utförande på torsdagen den 19 mars. Nu har man fått ordning på vattenföringen som ska komma upp genom stenen och nu återstår för bildhuggaren Mikael Liljeqvist att slutföra den lilla bassängen och fåran som leder ut vattnet till att falla i bäcken. Därefter återställes marken, växter planteras och en bänk sättes ut. 

Vi avser att kontrollera om vattnet är drickbart vilket det troligen är efter den naturliga filtreringen i marken. Miljökontoret ska kontaktas i denna fråga.

Kanske kan vi gå och dricka brunn så småningom!


MERA BYGGE I RYDEBÄCK

Nu ska gräsremsan vid Rydebäcks Stationsgata bebyggas!

Stadsbyggnadsförvaltningen gör nu utsättningar för nybyggnadskarta vilket betyder att nybyggnad av fastigheterna inte är långt borta. Remsan är avsedd att bebyggas med 9 stycken radhus med 2 våningar enligt stadsplanen.


SKOLAN OCH TRAFIKEN

 Trafiken är ibland kaotisk!

Ja, så beskrivs trafiksituationen särskilt på mornarna när föräldrarna lämnar av sina barn. Bilar möts från alla riktningar och blandas med U-svängande och korsande barn. Det är ett under att inga trafikolyckor sker menar man.

Vi har stor respekt för att man ibland kan vara sent ute men det får inte gå ut över trafiksäkerheten.

Byalaget är också av den uppfattningen att barnen i första hand ska gå eller cykla till skolan i det trafiksegregerade system av gång och cykelvägar som vi har. Vi arbetar som bekant hela tiden på att detta ska bli bättre.

På köpet får barnen frisk luft och motion som anses förbättra skolresultaten.


VIKTIGT MÖTE MED STADEN DEN 26 MARS

Uppföljning av aktuella projekt

Byalaget och Stadsbyggnadsförvaltningen träffas sedan några år regelbundet en gång på våren och en gång på hösten för att gå igenom projekt som vi har gemensamt. Detta har visat sig vara mycket fruktbart och verkat som smörjmedel i relationerna och många missförstånd har på det sättet eliminerats i sin linda.

Den 26 mars är det dags igen med ett möte där vi går igenom den lista på projekt som vi visar i varje veckobrev samt en del mindre justeringar och tankar. 


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Klicka för större bild

Snart vänder det - Håll ut!!

Hägern har funnit nytt matställe i den nya sjön
Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% medlemsrabatt (ej på kampanjvaror) Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
Herrgårdsklippet 10% rabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på el-energi
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Museiförening och Historia
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Apoteket
Servicebutiken
Konditori Havstornet
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!                   Evenemangskalender

Datum                      Händelse                                                  Primärt ansvariga

                                                                                                   

10 april        Kalle Haglund - och den stora skogen                        Teater Arken Sundsgården

24 april        Livet i två bitar - Vad berättar vi för våra barn?            Teater Arken Sundsgården

31 mars       Årsmöte på Rydebäckskolan                                      Museiföreningen

4 maj            ANKRACET                                                                 LIONS CLUB

19 juni          Midsommarfirande - Kroka äng                                   Rydebäcks IF

5 september    Rydebäcks Dag                                                       Byalaget+Föreningslivet


Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2014

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.