Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Vi ställer inte in, vi ställer bara om!

Nu är vi på banan igen! Efter hemkomst från Underhållsmässan har vi tills vidare förlagt våra arbetsplatser hemma. Anledningen till detta är att vi följer myndigheternas riktlinjer och beslut för att minska smittspridningen. Svenskt Underhåll representeras nu från Enebyberg, Hässelby och Sandviken!

Vi har med anledning av den nuvarande situationen gjort en del ändringar i vårens aktivitetsplan. Bland annat kommer vi att genomföra den planerade konferensen Underhållsledning den 22 april som en webbkonferens uppdelad på fler delar.

Vi har även flyttat fram tentamen för underhållsledare och underhållstekniker till den 4:e respektive 5:e juni. Det finns således tid att anmäla sig, senast den 21 maj ska din anmälan vara inskickad.

Vi arbetar även vidare med utvecklingen av yrkeskvalifikationer och validering för personal på alla nivåer inom underhållsorganisationen. Detta sker tillsammans med intressenter från svensk industri och våra europeiska kollegor inom EFNMS. Detta kommer att bli världsunikt när allt är klart.

Vi har tagit en kort time-out i arbetet med att granska översättningen av standarden SS-EN 17007 - Underhållsprocesser till svenska då vi vill undvika fysiska möten. Nu kommer vi att ställa om och fortsätter via webbmöten inom kort.

Vi ser över vårt medlemserbjudande på både kort och lång sikt samt arbetar vidare med att fördjupa relationerna ytterligare med våra medlemmar. Vår strävan är att Sverige håller i gång och vi försöker bidra med det vi kan göra för er.


Underhållsmässan 2020

På grund av de rådande omständigheterna kring Coronautbrottet blev årets Underhållsmässa blev kortare än planerat. Vi fick därför agera lite annorlunda denna gång.

Det hindrade oss inte från att träffa våra medlemmar som var på plats och även nya kontakter har skapats, vilket hela denna mötesplats handlar om. Vi kom hem med en hel del nya spännande idéer och även fler deltagare till våra kommittéer samt potentiella nya medlemmar.

Vi är glada att fått möjlighet att träffa alla er som var där och framför samtidigt ett tack till vår samarbetspartner Svenska Mässan!

Maintenance Summit

Torsten Ekström genomförde det välbesökta föredraget ”Driftsäker produktion – Möjligheter och utmaningar” på Stora Scenen.

I samarbete med Underhållsmässan gavs konferensen Maintenance Summit med två spår, ”Digitalisering för en driftsäkrare produktion” och ”Hållbart Underhåll”. Det var två mycket uppskattade halvdagar med nya infallsvinklar kring möjligheterna den nya tekniken och hur underhåll kan påverka den hållbara utvecklingen.

Miaintenance Champions League

I samband med Underhållsmässan genomförde vi vår mycket spännande tävling Maintenance Champions League och korade till slut ett vinnande lag med de två deltagarna Hanne Ingvarsson och Emil Johansson som representerade Göteborgs Tekniska College.

Vandringspriset vilar nu hos dem. Ett stort grattis till vinsten!

Årets underhållsledare och Årets examensarbete

Fredrik Blomkvist från AstraZeneca tog emot den åtråvärda utmärkelsen Årets Underhållsledare och höll ett tacktal via videolänk.

Juryns motivering:

Underhållsledaren har genom ett målstyrt arbete kopplat samman den strategiska utvecklingen med det dagliga arbetet. Viktiga områden som ständiga förbättringar och kompetensutveckling har tydligt prioriterats och utvecklats. Detta har resulterat i en förbättrad arbetsmiljö, ökad tillgänglighet samt färre oplanerade stopp samtidigt som underhållskostnaderna har minskat över tiden. Genom ett gott ledarskap har implementeringen av fastställda underhållstrategier varit framgångsrik.

Priset Årets Examensarbete gick till Fanny Kohberg från Luleå Tekniska Universitet för sitt examensarbete ”Integration av sensorteknik i underhållsprocessen för vinterväghållning”. Priset delas ut till minne av Generallöjtnant Ove Ljung och vinnaren erhåller 10 000 kr från Ove Ljungs fond.

Juryns motivering:

Med lätthet förklarar rapporten underhållets beståndsdelar anpassat till studiens objekt. Ämnet är aktuellt och ett bidrag till att ge Sverige framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet. Vi uppskattar en tydlig hopkoppling mellan processer, dess informationsbehov och en lösning i form av lämpliga sensorer. Vi ser en tillämplighet i att arbetet har gett direkt användbar fakta.

Tipsrunda i samarbete med våra medlemmar

Vår tipsrunda med 12 kluriga frågor, framtagna av våra medlemmar genomfördes under mässan och vanns av Per Eriksson från Teknikutbildarna.


Ansök till yrkeshögskolan!

Underhållstekniker är framtidens mest spännande yrke. Det är nu hög tid att ansöka till yrkeshögskolan, ansökningsperioden är 2 mars-14 juni. Om du själv inte har för avsikt att söka så har du säkert medarbetare eller andra i din närhet som kan vara intresserade av att ansöka.

YH i Borlänge erbjuder utbildningen "Underhållstekniker inom processindustrin". Det finns mycket goda möjligheter till arbete efter utbildningen. Få reda på mer om fördelarna med att utbildningen via denna film på Youtube. Skicka din ansökan via denna länk.

Gå in på Yrkeshögskolans hemsida via denna länk och hitta ännu fler spännande yrkeshögskoleutbildningar inom underhåll.


Nytt datum för tentamen!

Certifiering av underhållspersonals kunskaper och färdigheter sker i form av en tentamen som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Det finns en ökad efterfrågan av en kvalitetssäkrad kompetensförsäkring bland dem som arbetar inom området underhåll och driftsäkerhet. Detta ger många fördelar för både personen och företaget.

Personen erhåller en bekräftelse på sin kompetensnivå, ett ökat erkännande inom den egna verksamheten och en ökad självinsikt. Dessutom ökar möjligheterna till rörlighet mellan europeiska länder.

Företaget erhåller en oberoende verifiering av professionella underhållsfärdigheter, en ökad konkurrensfördel vid försäljning av underhållstjänster och ett kraftfullt stöd för fortsatt verksamhetsutveckling inom underhåll.

Anmäl dig till vårens tentamen som sker den 4 juni för underhållsledare respektive den 5 juni för underhållstekniker. Läs mer om respektive tentamen på vår hemsida.

Observera att sista anmälningsdag är den 21 maj!

Anmäl er här!Underhållsledning - Konferens

22 april, Webbkonferens

Ämnen som kommer att föreläsas om under denna konferensdag är:

  • Vision, strategier och mål
  • Ständiga förbättringar

Läs hela programmet och anmäl dig här!

Årsmöte

19 maj, Webbmöte

Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna till årsmötet 2020! Årsmöteskallelse kommer inom kort.

Anmäl er via kansli@svuh.se

Tentamen för underhållsledare

4 juni, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 21 maj!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

5 juni, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 21 maj

Läs mer om tentamen här!


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Håll ut!

Världen är inte längre sig lik. Helt plötsligt har ett elakt virus skapat en pandemi och industrin har i stort sett helt avstannat. Då är det extra viktigt att fokusera på det som betyder något.

Förra veckan fick vi avbryta Underhållsmässan redan i halvtid och packa ihop allt material och åka hem. Det var ett mycket stort antal viktiga möten som tyvärr gick om intet. Möten som skulle föra underhållet framåt.

Det är en tuff situation för svensk industri just nu, men de signaler som kommer in är oklara. Regeringen och samhället gör kraftfulla åtgärder med syfte att dämpa pandemin, men faktum kvarstår; ingen vet när det kommer att ta slut.

Samtidigt finns det branscher som inte är påverkade i samma utsträckning och kör på som "vanligt" eller de som väntar på att komma igång igen. Det är således blandad information om läget som sprids, från media respektive från de vi pratar med.

När allt kommer till kritan handlar det mesta om oss själva och den oro som många har byggt upp sedan de första signalerna kom. Hur kommer det att gå för mig som individ? Här finns det tyvärr ingen logik eller utrymme för rationellt tänkande eller handlande.

Vi ser det tydligt i den mängd information och olika inslag av desinformation som sprids via olika sociala medier. Det är minst lika farligt i skuggan av Covid-19. Källkritiken är viktigare nu än någonsin när det gäller att fatta rätt beslut.

Solidaritet och samverkan

Jag tror att vi gemensamt behöver omvärdera begrepp som solidaritet och samverkan. Vi behöver alla hjälpas åt för att gå vidare och komma stärkta ur denna kris, definitivt inte ekonomiskt, men förhoppningsvis inom andra områden.

Traditionellt sker prioriteringar till underhållets nackdel vid konjunkturnedgångar och sannolikheten är tyvärr stor att vi kommer att se det även i detta fall. Det är då kunskapen om underhållets roll behöver lyftas.

Nej, vi kan tyvärr inte underhålla oss ur krisen kring Covid-19. Däremot måste beslutsfattarna få en ökad insikt om vikten av underhåll och satsa ännu mer på att öka driftsäkerheten och skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Ändrade arbetssätt

I min tidigare kolumn skrev jag om vikten av att mötas, och framför allt hänvisade jag till fysiska möten. Det är dock något som jag nu har fått omvärdera - rejält!

Möten är fortfarande mycket viktiga, men på det sätt vi möts har ändrats. Antalet möten och konferenser via webben har ökat dramatiskt. Vi är mer uppkopplade nu än tidigare och chatten har fått en helt ny innebörd.

Tekniken blir ett bra stöd och det är fascinerande att se hur adaptiva vi är. Detta kräver dock en nyordning vad gäller mötesstrukturen, framför allt med avseende på vett och etikett.

Av egen erfarenhet är bilden viktig, det blir enklare att kommunicera med mötesdeltagare som man ser. Naiv som jag var gick jag runt till olika elektronikkedjor och frågade om de hade några webbkameror för att kunna underlätta arbetet. Jag roade åtminstone personalen...

Den nya tekniken har underlättat för många och vi ser redan ett ökat intresse kring detta område. Jag tror att det gamla talesättet "nöden är uppfinningarnas moder" kommer att dammas av och vi finner nya vägar att gå.

Det gäller dock att hålla ut tills vidare och ta vara på de ljusglimtar som finns där ute i omvärlden!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

Tel.: 08-664 09 25, e-post: info@svuh.se, hemsida: www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy