Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vi är stolta över svensk köttproduktion!

Svenska Köttföretagen är ett bransch- och utvecklingsbolag som arbetar för att öka den positiva trenden för svensk köttproduktion. Vi vill skapa en långsiktigt hållbar köttproduktion i Sverige, med respekt för människor, djur och miljö. Tillsammans med myndigheter, djurslagsorganisationer och företag har vi fokus att skapa vi bästa möjliga förutsättningar för svensk köttproduktion. Vi erbjuder även svensk gårdar genetik, livdjur och rådgivning av världsklass. 

Svensk köttproduktion granskas i SVT

På torsdag kl 21:00 startar SVTs nya programserie Köttets lustar. I programmet föder bland annat kändisen Henrik Schyffert upp två grisar i sin lägenhet i Stockholm. I programmet kommer även granskning av svensk och internationell djurproduktion ske, från gård till färdig produkt.

 

Säkerställ rutin för intrång av aktivister

När dialogen öka finns ökad risk för demonstrationer och olaga intrång och hot. För de anställdas, djurens och företagets skull kan det vara klokt att sätta en rutin hur man agerar om detta skulle uppstå.

 

  • Tydliggör till personal och transportörer vem de ringer/sms internt hos er om de upptäcker aktivister på området. Tänk på att hitta systematik dit det går att få kontakt även udda tider på dygnet.
  • Prata alltid lugnt med aktivisterna som gjort intrång. Upplys dem om att det är privat område och be dem lämna området. Om de vägrar föklara vänligt att ni tänker tillkalla polis. Det är polisen som ansvarar för allmän ordning och reda i vårt samhälle. Fredliga demonstrationer som sker på allmän plats låter man alltid vara. I Sverige får vi alla lov att uttrycka vår åsikt så länge det inte stör ordning och reda.
  • Alla som bevittnar intrånget dokumenterar vad man sett och upplevt. Meddela till utsedd person hos företagets som ställer samman (foto/film, skriver händelseförlopp). Utse en person i företaget som gör polisanmälan om oegentligheter förekommit.
  • Utse person som tar eventuella frågor från media. Önskas stöd i mediehantering kontakta: Sara Hoff, kommunikations- och hållbarhetschef Svenska Köttföretagen, telefon: 070-5484178.
  • Kontakta din LRF-region, förbered så du har kontaktuppgifter lättillgängligt (se www.lrf.se). Vid intrång kontakta gärna grannar för att få en snabb uppslutning av kollegor på gården. Diskutera igenom dokumentation och agerande. Undvik irritation och konfrontation.

 

Vi tar ansvar för våra djur - mängd regler, kontroller och uppföljning för att säkerställa det vi säger är sant

     

Svenskt kött informerar om svenska mervärden till unga i sociala medier

- Arbetet med att lyfta våra svenska mervärden får aldrig stanna upp. Genom den här kampanjen når vi ut brett då vi köper annonsutrymme i de digitala kanaler där målgruppen finns dagligen, säger Elisabet Qvarford, vd Svenskt Kött.

 

 

Kampanjen kommer att synas på Facebook, Instagram, YouTube och Snapchat under slutet av november och hela december. Svenskt Kött har tagit fram tre illustrerade filmer med olika budskap som lyfter mervärden som är viktiga för målgruppen. Det är främst omtanken om miljön och att djuren behandlas värdigt som är högst på listan för målgruppen och det har filmerna tagit avstamp i.

- Vi vill ge kunskap om våra unika svenska mervärden på ett sätt som är lätt att ta till sig. Målgruppen vill i stor utsträckning att köttet ska komma från Sverige och då vill vi ge argument som bekräftar att det är ett bra val, säger Elisabet Qvarford

 

 

Formaten med illustrerade filmer är gjorda för att sticka ut i det digitala bruset och har ett tydligt tema per film. Den som önskar fördjupa sig kan klicka på annonsen och hamna på en fördjupande text om ämnet på Svenskt Kötts hemsida.

- Vi på Svenskt Kött är glada över att kunna lansera dessa filmer och självklart ser vi gärna att filmerna delas vidare av fler i branschen, säger Elisabet Qvarford. 

Se filmen om biologisk mångfald på youtube

Se filmen om världens bästa djuromsorg på youtube

Positivt beslut av SJV ger ökad flexibilitet i svensk grisproduktionen och ökad kontroll av djuromsorgen

Nyligen beslutade Jordbruksverket om ändrade djuromsorgsregler för lantbrukets djur. Ändringarna innebär en regelutveckling på vissa områden för att ge en ökad flexibilitet och lönsamhet med fortsatt höga ambitioner inom djurskyddsområdet. Svenska Köttföretagen är positiva till Jordbruksverkets beslut. En förändring som enligt vd Hans Agné både ger ökad flexibilitet i svensk grisproduktion samtidigt som kontrollen av djuromsorgen stärks. 

Läs hela pressmeddelandet här ->

 

Gustafskorv AB inleder ett samarbete med Närkes Slakteri AB.  

Gustafs som tillverkar den välkända Gustafskorven gjord av hästkött inleder nu ett samarbete med Närkes Slakteri som innebär att Närkes Slakteri övertar styckningsverksamheten i Stockholm.

Gustafskorv AB förvärvade den 15 maj 2015 häststyckningslinjen ur Kvalitétskött Sverige AB:s konkursbo.

Enligt Lars Edvinsson VD på Gustafskorv AB så blir detta samarbete en mycket bra lösning för båda företagen, en av anledningarna är att Närkes Slakteri AB redan idag har en fullt fungerande hästslakt och häststyckning vilket också innebär att både hästråvara och kvalité blir säkerställd för oss på Gustafs.

För vår del så innebär detta att vi får tillgång till fler hästar som är positivt i flera aspekter. Vi kommer dessutom att kunna frigöra lite styckningskapacitet på Närke Kött i och med att alla hästar skickas till anläggningen i Stockholm säger Göran Björklund VD på Närkekött.

Svensk nöt-, gris- och lammkött ökar sina marknadsandelar

Det går bra för svensk produktion av kött och matfågel, samtliga köttslag ökar och störst är ökningen för lamm. Det visar färsk statistik från tredje kvartalet 2017 som Jordbruksverket publicerar.

” Effekten på självförsörjningsgraden, alltså andelen svenskt kött av förbrukningen som också är ett mått på vår konkurrenskraft, är positiv för samtliga köttslag. Slutordet blir därför att vi äter mindre kött totalt sett men en större andel svenskt kött, vilket tyder på ett gott och ökande förtroende för det svenska köttet,” enligt Jordbruksverket. 

- Det är det långsiktiga arbetet från svenska lantbrukare, med god djuromsorg och låg antibiotikaanvändning som nu äntligen visar sig i form av ökade marknadsandelar, konstaterar Åsa Odell, ordförande i LRF Kött.

Foto: LRF

Importen minskar - exporten ökar
Importen minskar för nöt- och griskött samtidigt som exporten ökar, importen av matfågel och lammkött ökar dock alltjämt. Förbrukningen (alltså konsumtionen i slaktad vikt) sjunker för nöt- och griskött med 5,1 respektive 1,8 procent medan den ökar för matfågel och lammkött.

Anmärkningsvärd ökning av lamm

Sammantaget för kött och matfågel minskade förbrukningen med 1,8 procent årets första nio månader och om utvecklingen håller i sig året ut landar vi på en minskad förbrukning av kött och matfågel med omkring 1,5 kg per capita.

Andelen svenskt gris- respektive nötkött ökar med 5 procent och svenskandelen av lammkött ökar med 3 procent. 

LRF Kötts unika statistikplattform

Jordbruksverkets detaljerade statistik

Så smakar griskött! Nu kan vi även beskriva smakerna i ord.

Svensk Kött har i samarbete med Tala Smak kartlagt grisköttets smakspektra och tagit fram beskrivningsord som alla kan använda. I ett smaktest provades de tre olika styckningsdetaljerna bog, innerfilé och karré från tre olika raser; Piggham, Linderöd och Duroc. Syftet var att hitta det som är gemensamt för att kunna svara på frågan om vad gris smakar.

 

Se intervju med Elisabet Qvarford ->

 

Så här smakar griskött
Grisköttet präglas av hög sötma och syrlighet förstärkt av generöst med umami och en god munfyllighet (kokumi). Metall- och mineraltoner framträder tydligt, liksom nötighet, svamp- och mejeritoner.

Grisköttet har också en inneboende naturlig kryddighet med inslag av timjan och muskot. Griskött har långa och rika eftersmaker, där syrlighet och mineralitet träder fram mot en fond av järnighet och söta gräddiga toner med inslag av nötter.

Äntligen har vi alltså ett språk att uttrycka hur griskött smakar, precis som Systembolagen beskriver olika viner.

 

Den betande mulen räddar våra hagar

I skolprogrammet Maträtt besöker två ungdomar Kolstorps gård för att få svar på frågan varför vi egentligen behöver bönder. Svaret är inte självklart. För de får bland annat veta att svenska bönder erbjuder ”ekosystemtjänster”.

Enklare är förstås att säga att det är bra med hagar. För en typ av ekosystemtjänst är just hagar, där kor och får betar och på så vis producerar kött och mjölk. Bieffekten av betandet är att de bevarar hagarna, som annars skulle försvinna.

David Pettersson på Kolstorps gård på Vikobolandet förklarar att det finns så stor artrikedom i naturbetesmarken att den kan jämföras med Amazonas regnskogar. Naturbetesmarken är inräknad i jordbruksmarken i Sverige och utan betande kor så skulle vi inte få ut något av den marken. Och om vi slutade att ha djur i hagarna så skulle de växa igen och samtidigt som vi snabbt skulle förlora det öppna landskapet så skulle massor med arter av djur och växter försvinna.

I videon besöker man en hage där det går kor, och en annan hage där det inte betat några djur på sju år.

Den senare hagen håller på att växa igen. Granarna tar över.

-Så kommer det att bli överallt där det finns betesmarken om ”den betande mulen” försvinner, säger David Pettersson. 

 

HKScan utvecklar framtidens stall tillsammans med Abetong

Sedan ett år tillbaka har HKScan drivit ett av Jordbruksverkets tävlingsprojekt för att utveckla framtidens stall för smågrisproduktion. Utgångspunkten för smågrisstallet som utvecklats ligger i den ritning som tagits fram inom tävlingen Framtidens stall som Jordbruksverket utlyst. Slaktgrisstallet har utvecklats för att komplettera smågrisproduktionen och dessutom vara funktionellt och hållbart för en god produktion och bra djuromsorg.

 

Att tillhandahålla förslag på ritningar för nyinvestering ser HKScan som ett led i utvecklingen av producenttjänster för att stötta våra djurleverantörer i deras utveckling. 

 

-Vi anser att det är viktigt att stallar som byggs är hållbara både ur djurvälfärds perspektiv, men också att de är kostnadseffektiva och att det bedrivs en produktion som är klimatsmart, säger Victoria Ohlsson, Development manager på HKScan.

Se intervju med Victoria Olsson, HKScan ->

Med olika foder kan andelen lammsmak anpassas efter konsumenternas önskan

Som en del av arbetet med att öka lönsamheten inom svensk köttproduktion arbetar Svenska Köttföretagen med att förbättra köttkvaliteten på svenskt nöt- och lammkött. En del av det arbetet sker via ett EU-finansierat projekt som drivs av Agroväst Livsmedel AB. Projektet sträcker sig från producent till konsument och ska vara avslutat under 2019. Projektet är ett samarbete mellan forskning, lantbruk och industri som verkar inom köttnäringen. Samarbetspartners i projektet är Agroväst Livsmedel, Økologisk landsforening, Sveriges Lantbruksuniversitet i Skara, Aarhus Universitet, SEGES, Research Institutes of Sweden AB (RISE), Svenskt Kött och Svenska Köttföretagen.

Som producent så kan du inverka på ätkvaliteten på många sätt och skapa lammkött som tilltalar olika konsumenters smakupplevelse. I utländska konsumentundersökningar har man sett att smaken på lammkött är viktigare än t.ex. köttets mörhet. Den absolut viktigaste källan till smak är fettet och den oxidation som sker av fettsyrorna.  

I foderstater med ett högt proteininnehåll, t.ex. vallar med hög andel klöver eller lucern, kan göra att mängden skatol som produceras i vommen blir så stor att den inte kan hanteras av lever och njurar utan istället så lagras det i fettet. Skatol är en smakförstärkare som kan ge en skarpare lammsmak som inte uppskattas av alla konsumenten.

Lamm som däremot är utfodrade med en del kraftfoder får en mildare smak på grund att fettsyrorna får en annan sammansättning. Det finns inget rätt eller fel hur ett lamm ska smaka, men genom kunskapen kan vi framöver bättre anpassa våra produkter till de som önskar mer eller mindre "lammsmak" i sitt kött, vilket kommer gynna upplevelsen och i förlängningen försäljningen.

 

Uppfödningsmodellen påverkar slaktutfallet

Ett examensarbete om hur olika produktionsmodeller för lamm påverkar slaktutfallet, gjort av Elin Stenberg, SLU, har redovisats. Det konstaterades att det kan vara svårt att få upp lammen i rätt storlek och slaktmognad om de går till slakt direkt från naturbete. Elin berättar mer i ett inslag gjort av Lantbruksnytt 

SmartPigs effektiviserar din registrering och du slipper dubbelarbete

Minska antalet papperslistor– börja registrera händelser i din surfplatta/mobil!
   

   
I SMARTPIGS KAN DU:

• Registrera händelser offline på stallgolvet
• Se suggkort direkt i surfplattan/mobilen
• Gruppregistrera på listor eller utvalda djur
• Sortera i dina listor
• Se hur många diande smågrisar varje sugga har
• Få upp de medicinbehandlingar som är aktuella just idag
• Ta fram utvalda analyser med senaste data

Och mycket mycket mer…

 

Se film om SmartPigs på https://youtu.be/7x0EkPSlgDw


SmartPigs effektiviserar din registrering och du slipper dubbelarbete

SmartPigs licensavgift: 1 600 kr/år.

För att få ett besättningsanpassat SmartPigs rekommenderas att du tar hjälp av Gård & Djurhälsans produktionsrådgivare då det endast ingår 2 arbetslistor via support.

Beställ SmartPigs:Ring 018-12 66 40 eller via mail: winpig@gardochdjurhalsan.se

Topigs Norsvin bygger ny teststation i Kanada

Topigs Norsvin investerar €10 miljoner i en ny teststation för galtar i Manitoba, Kanada. Här kommer man bland annat testa galtar från Z-linjen. Den nya stationen kommer att vara en kopia av teststationen Delta som finns utanför Hamar i Norge, där man testar Lantras och Duroc idag. Precis som på Delta kommer den nya stationen vara utrustad med en CT-skanner. Läs mer på www.kottforetagen.se

Livdjursförsäljningen

Livdjursförsäljningen minskade med 11,7% i november. Från årets början har försäljningen ökat med 1,3%.

Försäljningen av dräktiga är återigen den största kategorin med 35% av volymen. Dock minskade försäljningen av dräktiga djur med 9% i november, medan kategorin obetäckta ökade med 9%. Försäljningen av ämne minskade med 26% i november. Från årets början har försäljningen av dräktiga minskat något medan försäljningen av övriga kategorier har ökat.

Seminförsäljningen

Seminförsäljningen ökade med 9,9% i november. Från årets början har seminförsäljningen ökat med 1,9%.

Försäljningen av brukssemin (Hampshire, Norsvin Duroc och DanAvl Duroc) och vit semin ökade med 10,1% respektive 6,2% i november.

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. 

Välkommen att titta in i vår webbshop ->

 

Lediga tjänster: Gård & Djurhälsan söker administratör till kontoret i Skara

Gård & Djurhälsan erbjuder dig ett spännande och mångsidigt arbete i ett företag som är i en expansiv fas. I företaget finns 65 engagerade medarbetare som alla drivs av att nå resultat utifrån verksamhetens mål. På kontoret i Skara finns idag ca 10 medarbetare, men tjänsten innebär mycket kontakt med hela företaget.
  

Arbetsuppgifter

  • Hemsida, sociala medier och layoutarbeten
  • Administrativt ansvarig för vårt kontrollprogram Maedi Visna
  • Kursadministration
  • Tillsammans med företagets andra administratörer utveckla och samordna rutiner och arbetsuppgifter Stödfunktion till kontorets medarbetare

Läs mer på:
http://www.gardochdjurhalsan.se/sv/pressmedia/nyheter/e/384/till-vart-kontor-i-skara-soker-vi-nu-en-administrator/

 

Följ vad som händer i köttbranschen!

Besök www.kottforetagen.se om du är intresserad av köttproduktion. Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer produkter och rådgivning från oss. VÄLKOMMEN!

Nyhetstips!
Har du tips på information och nyheter som vi kan förmedla i vårt nyhetsbrev eller via vår hemsida, maila gärna sara.hoff@kottforetagen.se

 

God Jul & Gott Nytt År!

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . fax 0500-48 33 70 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.