Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Klubbprojekt i Kenya

Flera klubbar har i början av året stött olika klubbprojekt. Lund International har inlett ett projekt mot jiggers, Ängelholmsklubbarna har sponsrat en brunn, ett latrinprojekts har slutförts sponsrat av Strängnäs Bisp Thomas och de sista aktiviteterna i Uppsala Gluntens treåriga utbildningsprojekt har genomförts i februari.   
- Vårt utbildningsprojekt har verkligen stimulerat klubben och ökat vår sammanhållning, berättar Anne-Marie Pernulf medlem i klubben. 

Byhälsovolontärer som får utbildning för att mobilisera sina egna bybor för bättre hälsa.
Utbildning av byhälsovolontärer i North Pokot

- Nu ser vi fram emot slutrapporteringen från Kenya och vi satsar också på ett nytt projekt, fortsätter Anne-Marie.
- När vi nu har digitala möten ger medlemmarna 100 kr per möte till det nya projektet. De digitala mötena kostar ju ingenting, så vi lägger pengar till projektet istället.
Är din klubb intresserad att stödja ett projekt? Läs mer om vilka olika klubbprojekt på hemsidan.  


Latrinprojekt slutförs

Under hösten förra året har befolkningen i fem byar i Amoka området jobbat hårt med att se till att alla hushåll bygger latriner med en godkänd hygienstandard, alltså med lock och handtvättmöjligheter. Rotary Doctors har stött byborna på olika sätt bl.a genom besök i byarna nästan varje vecka. Strängnäs Bisp Thomas Rotaryklubb har finansierat projektet. Nu har 99,1 %  av hushållen bra latriner och byarna har skickat in en begäran att få utmärkelsen "Open defection-free village", alltså byar med latriner. Hälsomyndigheterna ska göra kontroller och sen kommer byarna stolta fira vad de uppnått. Att fira när man klarat målet motiverar inför nästa förbättringsprojekt.    

Exempel på en latrin enligt hygienstandarden, med lock och handtvättställ.
Stolt ägare till en latrin med lock och handtvättställ.

Februri 2021

20 000 vaccinationer

Det är antalet vaccinationer som Rotary Doctors genomfört sista halvåret 2020 vid de sjuksköterskeledda jeeplinjerna i västra Kenya. Rotary Doctors tackas av hälsomyndigheterna på plats för vår insats. De är också samarbetspartner vid genomförandet. 
Läs mer på vår hemsida.  

Använd Rotary Doctors gåvobevis

Ska du skicka en gratulation eller ett tack, använd Rotary Doctors hemsida och skicka ett fint gåvogram. Det finns också minneskort att använda när någon nära går bort.

Bästa klubbar

Största gåvogivare bland Rotaryklubbar för januari månad var: Lerum Rotaryklubb  35 000 kr, som sponsrat en brunn, Alvesta Rotaryklubb 3 035 kr och Malmö-Lorensborg Rotaryklubb 2 700 kr. Tack till dessa och alla andra gåvogivare. 


Rotarys Läkarbank, Bergmossev 8, 574 53 Holsbybrunn tel: 0383-46 74 80 
info@rotarydoctors.se, www.rotarydoctors.se      
SWISH 900 4722, bankgiro 900 4722

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är Rotarymedlem. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.