Fredag 8 november 2019

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info



På måndag tar kommunstyrelsen beslut
om båtuppställning på Margreteberg

Inom det rödmarkerade området låg tidigare Svenska Smergelskiffabriken som revs i slutet av 1990-talet. Här vill kommunen nu att båtarna i hamnen ska vinterförvaras. Bild: Google Maps.

Kommunstyrelsen i Höganäs kommun lägger på måndag 11 november fram ett förslag om ett hotell i Höganäs hamn. I samband med detta vill kommunstyrelsen undersöka möjligheten för ”parkering, uppställningsplatser för båtar, camping, tätortsnära natur samt utveckling av rekreativa värden” på fastigheterna Väsby 12:33 och 12:34 (se bilden till vänster).

I klartext vill kommunstyrelsen flytta båtupställningsplatserna från hamnen till Margreteberg. När kommunen köpte markområdet av Höganäs AB tidigare i år fick man inskrivet i kontraktet att Höganäsbolaget skulle tillåta båttransporter genom fabriksområdet två gånger per år.

I Strand-Bulletinen och på årsmötet i Strandbadens Byaförening har byaföreningen bett om strandbadenbornas åsikter om bland annat naturområdet vid Margretebergs badplats.

Utifrån vad som framkom lämnade byaföreningen en skrivelse den 13 augusti till kommunstyrelsen med begäran om besked om Örestrand, Margreteberg och naturområdet vid Margretebergs badplats. I skrivelsen står angående naturområdet: "I kommunens naturvårdsplan anges området som viktigt för att säkra tillgången till kustnära naturmark, och naturvärdena betonas. Strandbadens Byaförening vill absolut inte att området används som uppställningsplats för båtar och/eller för camping."

Byaföreningens uppfattning är att et finns stora områden runt hamnområdet (se bilden till höger) som är betydligt mer lämpade, om man ska flytta båtuppställningsplatsen. Det är mer lämpligt med båtuppställning i anslutning till en hamn än i ett fantastiskt naturområde.

Runt Höganäs hamn finns stora outnyttjade ytor (rödmarkerade) som är mer lämpade för båtuppställning än naturområdet vid Margreteberg. Blå linje markerar nuvarnade utrymme för båtuppställning, roddklubb, slip m m. Bild: Google Maps.
Bilden till vill vänster: Tänkbar färdväg för båttransporterna genom Höganäsbolagets område till Margreteberg. Bild: Google Maps. Bilden till höger: Margretebergs badplats med naturområdet i bakgrunden.

Glasmästar'n i Höganäs
Löhr Montage AB

Klassisk julmarknad på Örestrand för femte året

För femte gången hålls Strandbadens Julmarknad på Örestrand,
i år med nära trettiotalet marknadsstånd.

Många nya utställare har tillkommit till årets julmarknad, bland andra Kent Rickbo med magnetsmycken, Ann-Margret Trobäck som målar i acryl och Camilla Gullstrand som tillverkar bokråttor och disktrasor.

Ost- och Delibaren, Kärra Gårdsslakteri, JanLars Honung, Kullasparris, Johans Choklad, Kullabygdens Bakgård och Mexens Chili är andra utställare med delikatesser på programmet.

Evelina, som snart öppnar restaurangen på Örestrand, tjuvstartar med att servera läckra Waffles på julmarknaden och Alexander och Monica serverar kaffe och glögg.

Liksom tidigare år finns ett stort utbud av allt som hör julen till i form av kransar, stickat, tomtar, krukor, ljus och annat hemtrevligt julpynt.

Strandbadens egen sångfågel Eva Almér förhöjer julstämningen ytterligare med sång och musik och Strandbadens egen tomte tar hand om barnens önskelistor.

Julmarknaden är öppen söndag 24 november kl 14-17. Det är fri entré och det finns gott om p-platser vid Örestrand. Buss 222 och 223 stannar utanför. Adress: Strömstadsgatan 4, 263 58 Strandbaden.

Strandbadens Julmarknad arrangeras av Strandbadens Byaförening, www.strandbaden.info.

Information: Bitt Larsson, 073-183 63 93, bitt.larsson@gmail.com


IBC Elinstallation

Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info

Nu väntar vi bara på dig!

63 procent av Strandbadens hushåll är medlemmar i Strandbadens Byaförening. Det fattas 30 medlemmar till 70 procent. Kom igen nu!

Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.