Pfas försök

Våra Pfas försök har kommit igång. Vår första installation är nu sedan en tid installerad och de första resultaten visar på mycket goda resultat. Nu låter vi försöken fortgå och väntar vi på utvärderingen över en längre tid.

Samlingsbrunn vid resipient.

FlexiClean SA410 anpassade för dim 400 utloppsrör. Dessa placeras vid källan för att ta första reningsprocessen.

 

FlexiClean granulatfilter för konstgräs

Som bekant blev Ecoloops försök på Bergavik IP i Kalmar mycket lyckat. Efter diverse åtgärder avseende driften och installation av våra granulatfilter reducerades utsläppen till ”försumbara” nivåer. Dessutom reduceras tungmetaller, PAH och Pfas något ingen annan lösning kan uppvisa.

Då konstgräsplaner är ett globalt problem har intresse visats från övriga Europa och Bergavik projektet presenteras idag så här.

 

Water Europe

Water europe bjuder in till webinar den 22–26 juni. Läs mer här:

 

Power Point

Ni vet väl att ni kan ladda ner vår PowerPoint som presenterar FlexiClean och vad vi gör på vår hemsida. I dessa omvälvande tider kan den vara ett hjälpmedel för er ute i landet. Skulle ni även vilja han den presenterad av oss via Skype löser vi det gärna. Ni hittar vår PowerPoint här: 

 

Filterväggar

Våra mycket kostnadseffektiva filterväggar för samlingsbrunnar är populära. Dessutom har med enlighet med Svensk vatten publikation 2019-20 filterväggar monteras i fördröjningsmagasin. Vi ber er uppmärksamma att man ser till så att an har tillräcklig höjdskillnad på inlopp och utlopp så man kan säkerhetsställa ett rikligt flöde genom filterväggen. Slå gärna en signal så förklarar vi vidare.

Svensk vatten publikation 2019-20 Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

 

Beskrivning

Som ni kanske sett föreskrivs nu FlexiClean i allt större omfattning. Konsulter och beställare har frågat oss hur man formulerar upphandlingen för att vara säkra på att få FlexiClean dagvattenfilter. Här följer ett exempel.

Brunnsfilter av modell filterkassett. Filterkassett placeras nere i rännstensbrunn för rening av vägdagvatten. Kassett skall vara försedd med by-pass-funktion för flödes-toppar. Kassett skall rena Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Ni, Hg och oljor.

Filterkassett skall vara av typ FlexiClean eller likvärdigt.

 

Filterbyten

Visserligen behöver man bara byta filter en gång per år, visserligen är priset på påsen 210:- (ex moms, frakt), visserligen går det på ett ”blixtsnabbt” att byta påsen. Men glöm inte att planera in sommarens filterbyten och boka påsar redan nu. Påsar beställes på info@flexiclean.eu

Film på filterbyte kan ni se här

 

Till nästa gång, Trevlig helg, och håll er friska därute!

Dela nyhetsbrevet på twitter

Dela nyhetsbrevet på facebook

 

   

 

 

 

Ni hittar oss som även på Twitter. Klicka på länken och följ oss gärna där!


 

Känner du någon som borde få vårt nyhetsbrev? Klicka på länken för att anmäla dig eller din vän som prenumerant.

 

 

 
     
 

 FlexiClean AB, Brandthovdagatan 16, 721 35 Västerås, www.flexiclean.eu  

Avsluta prenumeration   Visa nyhetsbrevet i webbläsaren Prenumerationslänk till nyhetsbrevet